fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Monen teuraseläimen elämä päättyy tukehtumisen tunteeseen, vaikka kivuttomiakin vaihtoehtoja olisi

kanojenkin yleisin tainnutusmenetelmä on hiilidioksiditainnutus

Huoli tuotantoeläimen hyvinvoinnista lakkaa eläimen kuoltua. Ihannetainnutuksessa teuraseläin taintuu välittömästi ja kivuttomasti ja kuolee tulematta tajuihinsa.  Monilla eläinlajeilla yleisesti tainnutusmenetelmänä käytetty kaasumainen hiilidioksidi ei ole erityisen nopea eikä kivuton, minkä vuoksi sille on jo pitkään etsitty vaihtoehtoja. Toistaiseksi lupaavimmalta vaikuttavat inertit eli reagoimattomat kaasut, joiden hengittämiseen esimerkiksi siat eivät juurikaan reagoi. Matalassa ilmanpaineessa voidaan tainnuttaa siipikarjaa, mutta menetelmä ei tutkimuksen mukaan sovellu sioille.

Hiilidioksidi saa ihmisenkin paniikkiin

Korona-aika on havainnollistanut meille ihmisille, kuinka epämiellyttävää on hengittää ilmaa, jossa on normaalia enemmän hiilidioksidia. Fyysinen rasitus yhdistettynä maskin käyttöön saa aikaan tunteen hapen loppumisesta, huimauksesta ja huonovointisuudesta, kun maskiin kertyy liikaa hiilidioksidia uloshengitysilmasta.

Hiilidioksidi on yleisesti käytetty tainnutuskaasu teurastamoissa ja koe-eläinkeskuksissa. Hiilidioksidikaasulla voidaan tainnuttaa useita eläimiä kerrallaan ja välttää tainnutusta edeltävää, eläimiä stressaavaa käsittelyä, kuten kiinnipitoa.  Hiilidioksidi on myös työturvallinen kaasu teurastamo- ja koe-eläinlaitosten henkilöstölle.

Ihmisillä, jyrsijöillä, siipikarjalla ja sioilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että hiilidioksidin hengittäminen normaalia suurempina pitoisuuksina aiheuttaa tukehtumisen tunnetta, pelkoa, ahdistusta ja kipua. Selkärankaisille onkin kehittynyt ominaisuus havaita herkästi ilman kohonnut hiilidioksiditaso. Eläinkokeissa valintatilanteessa eläimet välttävät menemästä tilaan, jossa on kohonnut hiilidioksidipitoisuus, vaikka siellä olisi nälkäiselle herkkuja tarjolla.

Tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, että eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi hiilidioksiditainnutukselle on löydettävä vaihtoehtoja. Hiilidioksidin korvaavia turvallisia, luotettavia ja eläimet stressaamatta tainnuttavia menetelmiä ei kuitenkaan vielä juuri ole löytynyt. Myös eläinten tietoisuuden arviointi on vielä puutteellista, ja eläimen kokeman kärsimyksen arvioinnissa juuri tietoisuus ja sen lakkaaminen ovat avainasemassa.

Hiilidioksidin vaihtoehtoina argon, typpi ja matala ilmanpaine

Siat tainnutetaan teurastamoissa pääosin hiilidioksidikaasulla. Vaihtoehtoisesti siat voitaisiin tainnuttaa inerteillä kaasuilla, kuten argonilla, joiden hengittämiseen ne eivät juurikaan reagoi ennen taintumista. Myös kanat ja kalkkunat olisi mahdollista tainnuttaa argonin ja typen seoksella, eikä menetelmä vaatisi suuria rakenteellisia muutoksia teurastamoissa. Lohien ja taimenten tainnutuksessa voidaan hyvänä toimintatapana kehittää sähkötainnutusmenetelmiä ja mekaanisia, iskeviä tainnutusmenetelmiä hiilidioksiditainnutuksen sijaan.

Typpeä voidaan myös käyttää tainnutuskaasuna, mutta sen hallinta on teknisesti vaikeaa. Typen lisääminen vaahdon sekaan helpottaa hallintaa, mutta vaahtotainnutuksessakin sikojen taintuminen kestää minuutteja. Typpivaahtoa on käytetty maailmalla jonkin verran tainnuttamaan ja tappamaan tuotantoeläimiä tiloilla tautitapauksissa.

Tainnutus matalassa ilmanpaineessa (Low Atmospheric Pressure Stunning eli LAPS) on hyväksytty Euroopassa siipikarjan tainnutusmenetelmäksi. Menetelmässä eläimet ovat suljetussa kammiossa, jonka ilmanpainetta lasketaan asteittain, ja happikato aiheuttaa eläimen tajunnan menetyksen. Sekä hiilidioksiditainnutukseen että LAPS-menetelmään liittyy sioilla useita heikon hyvinvoinnin indikaattoreita, eikä LAPS-menetelmä sovellu hiilidioksiditainnutuksen vaihtoehdoksi sioille.

Nykyisiä hiilidioksiditainnutusmenetelmiä on mahdollista kehittää eläinten hyvinvoinnin kannalta paremmiksi. Hiilidioksiditainnutuksessa on kyse paitsi tuskallisesta hiilidioksidin kertymisestä, myös mahdollisesti vähemmän tuskallisesta hapen vähyydestä. Eri hiilidioksidipitoisuuksilla ja pitoisuuden nostonopeuksilla on erilaisia vaikutuksia eläimiin. Tätä liikkumavaraa voidaan hyödyntää etsittäessä eläinten kannalta vähemmän stressaavaa ja kivuttomampaa hiilidioksiditainnutuksen tapaa.

 

Lue lisää:

Tutkijat esittelivät tuloksia hiilidioksiditainnutuksen vaihtoehdoista marraskuisessa symposiumissa Humanely ending the life of animals. Symposiumin luennot ovat katsottavissa täällä.

Steiner ym. (2019). Humanely Ending the Life of Animals: Research Priorities to Identify Alternatives to Carbon Dioxide. Animals, 9(11): 911.

Sikojen hiilidioksiditainnutus on hyvinvointiongelma

  • 318
  •  
  •