fbpx Siirry sisältöön

Vuohi on utelias ja nopea oppimaan

Terve, hyvinvoiva vuohi elää sopusuhtaisessa laumassa ja on kiinnostunut ympäristöstään. Hyvinvoiva vuohi on aktiivinen, mutta osaa myös rauhoittua lepäämään jopa ihmisen läsnä ollessa.

Terve, hyvinvoiva vuohi elää sopusuhtaisessa laumassa. Se ilmaisee kiinnostusta ja uteliaisuutta ympäristöään kohtaan esimerkiksi lähestymällä hoitajia ja muita ihmisiä, käyttämällä virikkeitä ja kyhnyttämällä laumatovereita. Hyvinvoiva vuohi on aktiivinen, mutta osaa myös rauhoittua lepäämään jopa ihmisen läsnä ollessa.

Hyvinvoiva vuohi on sosiaalinen ja kiinnostunut ympäristöstään

Lue lisää: Vuohen hyvinvointi
Hyvinvointi on eläimen kokemus omasta fyysisestä ja psyykkisestä olotilastaan.
Lue lisää

Vuohella on pitkä kesyyntymishistoria

Lue lisää: Vuohi luonnossa

Vuohi on yksi vanhimmista kotieläinlajeistamme: ensimmäiset vuohet kesytettiin ihmisen käyttöön arviolta jo 10 000 vuotta sitten. Vuohen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää, millaisiin olosuhteisiin ja elintapoihin laji on sopeutunut pitkän kesyyntymishistoriansa aikana.

Varhaisimmassa vaiheessa villejä vuohia on kenties kasattu aitauksiin sekä paimennettu koirien avulla, mutta sittemmin nämä eläimet ovat lisääntyneet keskenään luoden villeistä sukulaisistaan eroavan kesyvuohen monine eri rotuineen. Lajin tarpeet ja ominaisuudet pohjautuvat kuitenkin vielä sitäkin pidempään evoluutiohistoriaan erilaisissa haastavissa olosuhteissa.

Lue lisää
Vuohta ei koskaan tulisi pitää yksin; harrastelaumankin suositeltu minimikoko on neljä eläintä.

Vuohen suosio tuotanto- ja harrastuseläimenä kasvaa

Lue lisää: Vuohi tuotanto- ja harrastuseläimenä

Vuohet ovat laumassa eläviä pienmärehtijöitä, joita pidetään sekä harraste-eläiminä että ammattimaisessa maidontuotannossa. Eläintuotannossa vuohia käytetään lähinnä maidontuotantoon, joskin myös sivutuotteena syntyvän vuohenlihan markkinaosuus Suomessa on kasvanut viime aikoina. Sosiaalisuutensa, uteliaisuutensa ja älykkyytensä vuoksi vuohet ovat hauskoja lemmikkejä, kunhan omistajalla on riittävä käsitys lajin vaatimuksista molemminpuolisen hyvinvoinnin ja tyytyväisen yhteiselon varmistamiseksi.

Lue lisää
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.