fbpx Siirry sisältöön

Eläinten hyvinvointikeskuksen tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Luonnonvarakeskus / Eläinten hyvinvointikeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

2a. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johtava asiantuntija Satu Raussi, etunimi.sukunimi@luke.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Erityisasiantuntija Tiina Kauppinen, etunimi.sukunimi@luke.fi

Luonnonvarakeskuksen tietosuojavastaava Annastiina Ali-Lekkala, etunimi.sukunimi@luke.fi

3. Rekisterin nimi

Eläinten hyvinvointikeskuksen sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sidosryhmäviestintä. Käytämme henkilötietorekisteriä sähköiseen tiedottamiseen. Käsittelemme henkilötietoja sidosryhmäverkostojen hallintaan liittyvissä asioissa, kuten sidosryhmien tyytyväisyyden mittaamisessa ja palautteeseen vastaamisessa. Rekisterin avulla kehitämme eläintieto.fi -verkkosivustoa ja sosiaalisen median kanavia, ja kohdennamme relevanttia sisältöä eri sidosryhmille.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan c mukaiseen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2014) 1 §:n mukaan Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on tuottaa eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä koskevaa tietoa, ja toimia eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 20 artiklassa tarkoitettuna yhteyspisteenä.

5a. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite
 • Etu- ja sukunimi
 • Tietoja pyynnöistä lähettää henkilön tilaamaa viestintää
 • Yhteydenottolomakkeisiin syötetty tieto
 • Rekisteröityjä saatetaan käsitellä sähköpostiosoitteen perusteella vastaanottamaan Eläinten hyvinvointikeskukselta relevanttia viestintää.

Palveluiden käytön ja kehittämisen yhteydessä voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Eläintieto.fi -verkkopalvelun käytöstä kerättävät tiedot, jotka Google Analytics tarjoaa

Saamme myös sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin, Twitterin, Youtuben ja Instagramin käyttöön liittyviä tietoja. Huomaa, että sosiaalisen median palvelut määrittävät itse, millaisia tietoja ja millä aikavälillä ne tarjoavat käyttäjilleen.

Google Analytics -järjestelmän ja evästeiden avulla keräämme eläintieto.fi -verkkosivuston kävijätietoja sivuston kehittämiseksi ja relevantin sisällön kohdentamiseksi kävijöille. Google Analytics -seuranta on mahdollista ottaa pois käytöstä seuraamalla palveluntarjoajan ohjeita.

5b. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä. Saatamme kerätä tietoja asiakkaista julkisista lähteistä ja rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietoja käsitellään järjestelmissä, joiden laitteista osa on Luonnonvarakeskuksen tiloissa ja osa palvelutarjoajilla.

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu‐ ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti. Tiedot muutoksista tallennetaan muutoshistoriaan. Tietojen oikeellisuus varmistetaan tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla kontrolleilla tietojenkäsittelyn eri vaiheissa. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä.

Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietojaan koskien oikeuksia, jotka määrittyvät tietojen käsittelyn oikeusperusteen mukaan. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löydät täältä.

Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) artikloihin 15–22.

11. Tietojen käyttäminen automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi (tietosuoja-asetuksen art. 13.2(f) ja 14.2(g))

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi.

12. Tietosuojailmoituksen päivittäminen

Tähän tietosuojailmoitukseen saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai kehittyessä tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojailmoituksemme.

Laadittu 24.5.2018

 •  
 •  
 •