fbpx Siirry sisältöön

Koira on vanhin kesyeläimemme

Koira on sekaravintoa syövä lihansyöjä, jonka päivään kuuluu toimintaa, lepoa ja seurustelua ihmisten ja toisten koirien kanssa. Jalostus ja vääränlainen hoito aiheuttavat koirille hyvinvointiongelmia.

Hyvinvoivalla koiralla on seuraa ja tekemistä. Ongelmia koiran hyvinvoinnille aiheuttavat muun muassa rodunjalostukseen liittyvät terveyshaitat ja vääränlaisesta ruokinnasta johtuva liikalihavuus.

Anna koiralle tekemistä

Lue lisää: Koiran hyvinvointi

Koira tarvitsee päivittäin seuraa ja tekemistä. Läsnäolo koiran kanssa on tärkeää etenkin, jos koira joutuu olemaan päivät yksin kotona. Koira pitkästyy ja turhautuu, jos sillä ei ole mahdollisuutta sopivaan, rotunsa mukaiseen toimintaan. Tästä voi seurata ongelmakäytöstä. Liikunta, hajutyöskentely, leikki sekä pureskelu ovat lähes kaikille koirille mieleistä tekemistä, ja niitä lisäämällä voidaan edistää koiran hyvinvointia. Vääränlainen tai liiallinen ruokinta, lihavuus ja vähäinen liikunta aiheuttavat koirille terveys- ja hyvinvointiongelmia. Koirilla on nykyään elintasosairauksiakin, kuten nivelvaivoja, diabetesta ja sydänvikoja. Myös rotukoirajalostuksen mukanaan tuomat rakenteen ongelmat ja periytyvistä sairauksista johtuvat ongelmat heikentävät huomattavasti joidenkin rotujen ja yksilöiden hyvinvointia.

Lue lisää

Puolivillin koiran päivä jakautuu ruuan hankintaan, lepoon ja sosiaaliseen seurusteluun. Koira on sekaravintoa käyttävä lihansyöjä. Syömisen lisäksi ruuan etsiminen, metsästys ja ruuan pilkkominen ovat koiralle vahvoja käyttäytymistarpeita. Koirat voivat elää vaihtelevan kokoisissa laumoissa, mutta myös yksin tai kaksin eläminen on koirien keskuudessa yleistä. Koirat ovat yleensä avoimia myös vieraille yksilöille. Kesykoiran käyttäytyminen on hyvin joustavaa ja erilaisiin ympäristöihin sopeutuvaa. Koiraa ei voi enää verrata suteen, sillä niiden käyttäytyminen ja fysiologia eroavat huomattavasti toisistaan. Arkeologisten tutkimusten mukaan koira on kesyyntynyt jo 33 000 vuotta sitten. Jalostuksen vuoksi myös erirotuiset koirat eroavat keskenään käyttäytymiseltään ja tarpeiltaan. Koiran saalistuskäyttäytymiseen kuuluvat etsiminen, tuijotus ja vaaniminen, takaa-ajo, tarttumispurenta, tappopurenta, paloittelu ja syöminen. Eri roduilla on osa saalistusketjun käytöksistä korostunut, vaimentunut tai ne eivät ole käytössä lainkaan.

Kesy koira eroaa sudesta

Lue lisää: Koira luonnossa
koira luonnossa; musta koira talvisessa metsässä
Kesyn koiran elinpiiri ja olosuhteet, mutta myös käyttäytyminen ja luonne eroavat villin suden ominaisuuksista.
Lue lisää
koira pallo suussa
Toisin kuin susi, koira osaa seurata ihmisen katsetta ja ymmärtää ihmisen viittauseleen.

Koira on suosittu seuraeläin, sillä sen kanssa on helppo kommunikoida. Koira myös vastaa ihmisen tunteisiin. Ihmisen kanssa muodostettu sekaryhmä onkin koiralle luonnollinen ympäristö elää. Koiran ja ihmisen välisen yhteistyön pohja on luottamus ja kiintymys. Koiran ja omistajan suhde on toimiva, kun molemmat toimivat vuoroin aloitteentekijöinä.

 

Koira on monelle perheenjäsen

Lue lisää: Koira seura- ja harrastuseläimenä
koira ja emäntä navetassa
Koira voi olla ihmiselle paitsi perheenjäsen, myös työtoveri.
Lue lisää