fbpx Siirry sisältöön

Nauta on luonnoltaan laiduntaja

Nauta on märehtijä, joka luonnonoloissa liikkuu laiduntaen. Voidakseen hyvin naudat tarvitsevat toisten nautojen seuraa, karkearehua pureskeltavaksi, tilaa liikkua ja mukavan, pehmeän makuupaikan.

Nautanaaras on lehmä, uros on sonni (kastroituna härkä) ja jälkeläinen on vasikka. Hieho on poikimaton naaraspuolinen nauta. Lypsylehmiä pidetään maidontuotannon vuoksi, emolehmiä taas lihantuotantoa varten.

Navetassa on usein ahdasta

Lue lisää: Naudan hyvinvointi

Nautojen yleisimpiä hyvinvointiongelmia navetoissa ovat tilanpuutteesta johtuva rajallinen liikkuminen sekä epämukavat ja kovat makuupaikat. Vasikoiden nupoutus eli sarvenaiheiden tuhoaminen ilman rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä aiheuttaa vasikoille kipua ja stressiä. Alle puolen vuoden ikäisten vasikoiden suuri kuolleisuus kertoo myös hyvinvointiongelmista. Tuotantorasitussairaudet, kuten utaretulehdukset ja sorkkasairaudet, vaivaavat erityisesti lypsylehmiä. Lypsylehmiä joudutaan ruokkimaan runsaasti energiaa sisältävällä rehulla, mikä voi aiheuttaa lehmille hyvinvointiongelmia.

Lue lisää
HC_lehma_ja_vasikka metsassa
Luonnonoloissa lehmä vetäytyy laumasta poikimaan ja hoitamaan vastasyntynyttä vasikkaansa.

Nauta on aukeiden alueiden märehtivä laumaeläin, jonka luontaiseen elinympäristöön kuuluvat laidunalueet, juomapaikat sekä lepoalueet. Luonnonoloissa naudat elävät toisilleen sukua olevien lehmien ja vasikoiden laumoissa. Laumat ovat sosiaalisesti vakaita ja niissä vallitsee selkeä arvojärjestys. Sosiaaliset ristiriitatilanteet ratkaistaan väistö- ja uhkauseleillä, mikä ehkäisee aggressiivisia yhteenottoja.

Nauta on märehtivä laumaeläin

Lue lisää: Nauta luonnossa
Kuva_SatuRaussi_Laidun2
Aikuiset naudat lepäävät puolet vuorokaudesta.
Lue lisää

Suomessa pidetään lypsylehmiä, lihanautoja, emolehmiä sekä näiden vasikoita ja nuorkarjaa. Nautojen pito-olosuhteet vaihtelevat tuotantosuunnan ja eläinten kasvuvaiheen mukaan. Puolet Suomen naudoista elää pihatoissa ja 30 % parsinavetoissa. Ryhmäkarsinoissa lämmitetyissä navetoissa pidetään reilut 15 % naudoista; kylmäkasvattamoissa olki- tai turvepatjalla taas elää 5 % naudoista.

Naudalla on hyvissä oloissa riittävästi tilaa ja vapautta toteuttaa luontaisia käyttäytymistarpeitaan ja väistää ylempiarvoisia yksilöitä. Karkearehua ja vettä on vapaasti saatavilla. Makuualueen pehmeys, puhtaus ja kuivuus lisäävät naudan makuumukavuutta ja hyvinvointia. Joustavapohjaiset, pitävät käytävät ja jaloittelualueet estävät nautoja liukastumasta ja edistävät jalkaterveyttä. Navetassa, jossa ruokintapöytätilaa ja makuutilaa tai -paikkoja ei ole riittävästi, alempiarvoiset naudat kärsivät kilpailusta.

Parressa, pihatossa ja kesällä laitumella

Lue lisää: Nauta tuotantoeläimenä
Kolmannes naudoista elää parsinavetoissa. Parsinavetassa lehmä on kiinni omalla makuu- ja ruokintapaikallaan, jossa se myös lypsetään.
Kolmannes naudoista elää parsinavetoissa. Parsinavetassa lehmä on kiinni omalla makuu- ja ruokintapaikallaan, jossa se myös lypsetään.
Lue lisää