fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

EU-komission strategia tähtää parempaan eläinten hyvinvointiin

komission strategia pellolta pöytään; kuvassa kanoja

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa Pellolta pöytään -strategian, joka tavoittelee unioniin entistä kestävämpää, reilumpaa ja terveellisempää ruokajärjestelmää. Nimensä mukaisesti (From farm to fork) strategia kattaa koko ruokaketjun alkutuotannosta kuluttajiin, ja eläinten hyvinvoinnista on siinä monta painavaa mainintaa.

Strategia ohjaa ruoantuotannon kestävyyteen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European green deal) osana julkaistiin kaksi strategiaa: pellolta pöytään -strategia, jolla lisätään elintarvikeketjujen kestävyyttä, sekä biodiversiteettistrategia, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen. Komission mukaan strategiat tukevat toisiaan: niissä yhdistyvät luonnon, maataloustuottajien, yritysten ja kuluttajien näkökulmat.

Pellolta pöytään -strategialla halutaan muuttaa ruoantuotannon, jakelun ja kulutuksen tapoja. Kyseessä on EU:n ensimmäinen kattava ruokapolittinen strategia, joka sisältää sekä ruoan tuottajat että kuluttajat. Strategian avulla halutaan muun muassa lisätä ympäristökestäviä viljelytapoja ja luomutuotantoa, vähentää kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja antibioottien käyttöä, parantaa kuluttajien tietämystä kestävistä ruokavalinnoista sekä vähentää ruokahävikkiä EU-tasolla.

Strategia sisältää 27 konkreettista toimenpidettä, joilla tavoitteisiin on tarkoitus päästä. Esimerkiksi luomuviljelyalaa suunnitellaan kasvatettavan vähintään 25 %:iin ja luomun osuutta myös kalankasvatuksessa lisättävän merkittävästi. Antibioottien käyttö kotieläintuotannossa ja kalankasvatuksessa suunnitellaan puolitettavan.

Kansalaispaine eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi näkyy strategiassa

Eläinten hyvinvoinnin koheneminen edistää eläinten terveyttä ja eläintuotteiden laatua, strategiassa todetaan. Se vähentää lääkinnän tarvetta ja auttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. EU-kansalaisilta on useiden viimeaikaisten kyselyjen perusteella tullut poliittista painetta eläinten hyvinvoinnin edistämiseen; myös kansalaisten toive hyvinvoivista tuotantoeläimistä on siis yksi strategian taustalla olevista vaikuttimista.

Eläinten hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö arvioidaan

Strategian mukaisesti komissio aikoo arvioida eläinten hyvinvoinnin EU-lainsäädäntöä sisältäen muun muassa eläinten kuljetukseen ja teurastukseen liittyvän lainsäädännön. Komissio on käynnistänyt etenemissuunnitelman eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön toimivuustarkastusta varten. EU-lainsäädännön soveltuvuutta ja toimivuutta tuotantoeläinten hyvinvoinnin turvaamisessa arvioidaan suhteessa uusimpaan tutkimustietoon eläinten hyvinvoinnista. Myös kuluttajien odotuksia lainsäädännön suhteen otetaan huomioon.

Arvioinnissa pyritään löytämään mahdolliset puutteet lainsäädännön suunnittelussa, tavoitteissa ja olemassa olevien säädösten soveltamisessa, yksinkertaistamaan lainsäädäntöä ja keventämään siihen liittyvää taakkaa ja kustannuksia. Lopputuloksena valmistuva arvio on osa pellolta pöytään -strategian seurantaa ja antaa viitteitä toimenpiteiksi, joilla EU:n eläinten hyvinvoinnin tavoitteet liitetään osaksi vihreän kehityksen ohjelmaa.

Eläinten hyvinvointimerkintä tapetille

Strategiassa ehdotetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että terveellinen ruokavaihtoehto on EU-kansalaisten kannalta helpoin valinta. Tavoite on kunnianhimoinen: sen saavuttamiseksi esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä pitäisi muuttaa niin, että ne kertoisivat paremmin tuotteen laadusta ja vastaisivat siten paremmin kuluttajien tarpeisiin. Komissio ehdottaa pakollista, harmonisoitavaa (kaikissa EU-maissa samalla tavalla sovellettavaa) ravitsemuksellisesta sisällöstä kertovaa merkintää elintarvikkeisiin.

Kuluttajien tiedonnälkään voidaan vastata myös tuotantoeläinten hyvinvoinnista kertovilla pakkausmerkinnöillä. Komissio aikoo selvittää mahdollisuuksia EU:n yhteisen eläinperäisten elintarvikkeiden hyvinvointimerkinnän kehittämiseksi. Merkintä auttaisi tuomaan paremmin esiin eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä ja sen tuottamaa lisäarvoa koko ruokaketjussa. Erityisesti Saksan odotetaan tulevan EU-puheenjohtajuuskautensa (heinä–joulukuu 2020) aikana nostavan EU:n yhteisen eläinten hyvinvointimerkin vahvasti keskusteluun.

 

Lue lisää:

Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy and environmentally-friendly food system

EU-komission tiedote 20.5.2020: Euroopan selviytymiskyky vahvemmaksi: biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttäminen ja terveen ja kestävän elintarvikejärjestelmän rakentaminen

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 20.5.2020: EU:n uusi Pellolta pöytään -strategia on askel kestävän eurooppalaisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European green deal)

Fitness check of the EU legislation on animal welfare of farmed animals

Hyvinvointimerkittyjen eläintuotteiden ostaminen kiinnostaa kuluttajia

Eläinten hyvinvointi paranee tulevaisuudessa, uskovat kuluttajat

EU:n maatalousministerit ja eläinlääkintäpäälliköt vierailulla Suomessa

  • 44
  •  
  •