fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Matkailuporon hyvinvoinnista tärkeää huolehtia

matkailuporo, poroja laitumella

Hiihtolomakausi lähestyy, ja Petteri Punakuonon työ joulupukin lahjareen vetäjänä on jo aikaa sitten vaihtunut safarituristien reen vetämiseen. Matkailuporoille koko talvisesonki on kiireistä työaikaa, jolloin poronomistajan on huolehdittava porojen työhyvinvoinnista tietysti porojen itsensä, mutta myös alan imagon vuoksi. Yhä useampi matkailija haluaa tietää, että matkailussa työskenteleviä poroja kohdellaan hyvin; eläinmatkailubisneksen on oltava läpinäkyvää. Lapin yliopistossa eläinmatkailua tutkiva Mikko Äijälä kertoi viimesyksyisessä Wild Animal Welfare -seminaarissa porojen hyvinvoinnista porotilamatkailussa.

Eläinmatkailun läpinäkyvyys avainasemassa

Eläinmatkailulla on koko ajan kasvava merkitys Lapin matkailulle. Vuonna 2016 Lapissa oli kaikkiaan 158 eläinmatkailuyritystä, joista 34 oli eläinmatkailuun keskittyviä porotiloja. Poroja näillä tiloilla on yhteensä 650, ja tilojen liikevaihto on huomattava. Porotilamatkailutilojen asiakkaista yli 90 % on ulkomaalaisia. Lapin matkailussa jatkuneen noususuhdanteen myötä edellä mainitut luvut ovat tällä hetkellä todennäköisesti vieläkin suurempia.

Eläinmatkailuyrityksiltä, kuten matkailualalla muutenkin, vaaditaan yhä enemmän toiminnan läpinäkyvyyttä. Matkailussa työskentelevien eläinten hyvinvointi kiinnostaa turisteja, ja sen perusteella voidaan jopa valita matkakohde. Matkailubisneksessä työskentelevän poron hyvinvointi toimii myös omistajansa toiminnan laadun ja eettisyyden käyntikorttina.

Matkailuporo käy koulua ja saa tarvittaessa sairauslomaa

Lapin yliopistossa ja Lapin amk:ssa tehdyssä selvityksessä poronomistajat totesivat, että kouluttaminen on tärkeä vaihe matkailuporon hyvinvoinnin kannalta. Kouluttaminen on pitkäjänteistä työtä, eikä oikotietä onneen ole.

Ajoporon koulutus alkaa poron ollessa alle vuoden ikäinen ja noin 4 vuotta. Jo poroa valitessa kiinnitetään huomiota poron yksilöllisiin ominaisuuksiin: hyvä ajoporo on vahva ja ennen kaikkea rauhallinen ihmisten seurassa. Koulutus aloitetaan vaiheittain totuttamalla poro ihmisten lähellä olemiseen, valjaisiin sekä reen vetämiseen. Poro on totutettava hiljalleen tehtäviinsä ja työmäärä on heti alusta alkaen mitoitettava sopivaksi.

Porolle on taattava riittävästi lepoa koulutuksen ja työn vastapainoksi. Jos poro on sairausloman tarpeessa, se on porolle järjestettävä. Kun matkailuporo on riittävästi koulutettu, se merkitään matkailuporoille tarkoitetulla korvamerkillä, ’piltalla’, jotta se voidaan erottaa muista poroista.

Niin matkailuporo kuin -yrittäjäkin kohtaa paljon vieraita ihmisiä – ja sen myötä myös taudinaiheuttajia. Tautipaineen alentamiseksi poromatkailutiloilla on hyvä käyttää vain tilojen omia varusteita ja vaatteita ja välttää porojen tarpeetonta kontaktia asiakkaisiin. Myös loistorjunta on syytä tehdä tavanomaista useammin.

Poro on yksilö, vaikka viihtyy laumassa

Porotkin ovat yksilöitä, Äijälä muistutti puheessaan. Matkailuyrittäjän on tunnettava poronsa yksilöllisesti ja huomioitava niiden maku ja mieltymykset – toiset sietävät paremmin ihmisten silittelyä ja toiset vähemmän. Poroilla, kuten muillakin märehtivillä laiduntajilla, on vahva laumaan kuulumisen tarve. Niillä on myös sosiaalisia suhteita lauman yksilöiden kesken, ja nämä suhteet vaativat ylläpitoa.

Matkailuporojen olosuhteita ja hyvinvointia voidaan parantaa tarjoamalla poroille mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Muun muassa toisten porojen kanssa seurustelu, laiduntaminen, kuopiminen ja sarvien hankaaminen puunrunkoihin ovat tärkeitä puuhia porolle.

Poro tarvitsee puhdasta lunta

Talviaikaan porojen aitausten on oltava riittävän suuria, vähintään 200 m2 per poro, ja niitä on oltava riittävästi eri tarkoituksiin. Poroille on oltava tarjolla puhdasta lunta nesteensaannin varmistamiseksi, tai jos sitä ei ole, poroille on tarjottava vettä.

Porojen ruokinnasta ei toistaiseksi ole riittävästi tutkimustietoa saatavilla, joten monet poronomistajat soveltavat muiden märehtijöiden ruokintaan liittyvää tutkimustietoa sekä omaa kokemusperäistä tietoa. Poroille sopivan rehun tarjoamisen ohella on tärkeää varmistaa, että poroilla on riittävästi aikaa ruoan prosessointiin eli märehtimiseen – myös kiivaimman matkailusesongin aikana.

Kesäajan matkailuporo viettää luonnonlaitumilla tai isoissa aitauksissa, joissa on niin ikään huolehdittava riittävästä veden- ja ravinnonsaannista. Kesällä porojen kiusana on räkkä eli verta imevien hyönteisten joukkoesiintyminen. Hyvinvoinnista huolehtimiseen kuuluu, että poroille tarjotaan mahdollisuus päästä suojaan räkältä.

Turisteille tietoa

Matkailusesongin aikana ajoporot tekevät töitä puolen tunnin mittaisista pikasafareista koko päivän kestäviin safareihin. Ajoreittien ja varusteiden hyvä kunto lisää safarien turvallisuutta niin poroille kuin asiakkaillekin. Poron työtaakka ja reen paino suhteutetaan poron fyysisiin ominaisuuksiin unohtamatta riittäviä lepoaikoja.

Matkailuporo, kuten poro ylipäätään, on usein täysin outo eläin etenkin ulkomaalaisille matkailijoille. Heidän opastamisensa porojen elämästä ja niiden kanssa toimimisesta on myös osa poron hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä.

 

Katso Mikko Äijälän seminaariesitys YouTubesta

 

Lue lisää:

Wild Animal Welfare -seminaarisivut

Animal Tourism Finland -hankkeen sivut

Paliskuntain poroaiheiset sivut, asiaa poronhoidosta ja porotilamatkailusta

Porotilamatkailu ry:n sivut

Käsittely ja kuljetus stressaavat teurasporoa

Poron paikka on luonnonlaitumella

Ruhjeiden ja murtumien määrä teurasporojen ruhoissa vähentynyt vuosikymmenten takaisesta

  • 87
  •  
  •