fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Hevosen persoonallisuus ja temperamentti hyvinvoinnin tekijöinä

hevosen persoonallisuus ja sen huomiointi vaikuttavat hyvinvointiin

Hevosen persoonallisuuden ja temperamentin huomioiminen auttaa edistämään hevosen hyvinvointia. Hevosensa persoonalliset piirteet tunteva omistaja tietää, miten hevonen ilmaisee tarpeitaan, ja osaa tarvittaessa myös kysyä hevosen mielipidettä. Hevosalan osaamiskeskus Hippoliksen järjestämässä hevostutkimuspäivässä 11.2. Helsingin Viikissä kuultiin parhaillaan tekeillä olevista tutkimuksista, jotka käsittelevät muun muassa hevosten temperamenttia, persoonallisuutta ja kognitioita. Ohessa muutamia poimintoja mehukkaimmista tutkimusasetelmista ja hypoteeseista – näiden tutkimustulosten valmistumista odotamme vesi kielellä!

Temperamentti vaikuttaa oppimiseen

Jokaisella hevosella on oma temperamenttinsa, taipumuksensa reagoida ja käyttäytyä itselleen ominaisella tavalla. Temperamentti on osa persoonallisuutta. Esimerkiksi uteliaisuus ja pelokkuus ovat osittain synnynnäisiä ominaisuuksia, mutta myös hevosen rotu, sukupuoli ja sukulinja vaikuttavat niihin.

Temperamentti vaikuttaa hevosen tapaan oppia, sekä siihen, millaisia tehtäviä hevonen muistaa parhaiten. Oppimista, niin tietoista kuin tiedostamatonta, tapahtuu jatkuvasti. Hevosilla stressistä tai turhautumisesta kertova stereotyyppinen käyttäytyminen on yhteydessä oppimiseen: hevoset, joilla ilmenee paljon stereotyyppistä käyttäytymistä (kuten imppaamista tai kutomista), oppivat hitaammin kuin muut hevoset.

Hevosvarsan kehitys syntymän jälkeen lauman jäseneksi on hyvin nopeaa, mutta varsojen normaalista kehityksestä tiedetään yllättävän vähän. Pikkuvarsojen kognitiivista kehitystä tutkivan Annika Hirven tutkimus lähti käyntiin neurologisesti sairaista varsoista. Hirven tavoitteena on kehittää varsoille sopiva testi, jolla mitataan varsan temperamenttia ja oppimista ja määritetään niiden perustaso terveillä varsoilla. Temperamenttia selvitetään muun muassa havainnoimalla varsojen reaktioita vieraaseen ihmiseen ja yllättävään esineeseen. Oppimista taas voidaan mitata varsan innokkuudella koskettaa esinettä turvallaan ja toisaalta peruuttaa poispäin paineesta.

Ihmisen ja hevosen persoonallisuus vuorovaikutuksessa

Hevosen persoonallisuuden huomioiminen voi olla emotionaalisesti palkitsevaa sekä hevoselle että omistajalle tai muulle ihmiskumppanille, arvioi persoonallisuutta yli lajirajojen tutkiva Sonja Koski. Kosken hypoteesin mukaan hevosen persoonallisuuden huomioon ottaminen edesauttaa hevosen hyvinvointia ja yhteistyötä hevosen ja ihmisen välillä. Persoonallisuus voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja tunnetilaan, ja hevosen oman ihmisen kyvyllä tunnistaa hevosen persoonallisuus voi olla vaikutusta hevosen motivaatioon toimia ihmisen kanssa. Myös hevosen käyttö muokkaa sen persoonallisuutta: esimerkiksi kilpakouluhevoset ovat usein reaktiivisia, vikellyshevoset taas rauhallisia.

Hevosten persoonallisuuden tutkimuksessa on Kosken mukaan yleensä lähdetty siitä, millaisista hevosista saadaan paras mahdollinen (urheilu)suorite ulos. Kosken tutkimus sen sijaan keskittyy hevosen persoonallisuuden vaikutukseen – ihmisen tulkintojen kautta – hevosen omaan hyvinvointiin. Hevosten keskinäistä ja ihmiseen kohdistuvaa sosiaalisuutta havainnoidaan aktiivisesti ja hevosten tunnetiloja mitataan erilaisilla käyttäytymisperusteisilla indikaattoreilla. Hevosen omistaja saa tulokset tietoonsa ja voi halutessaan hyödyntää niitä hevosen kanssa toimiessaan. Tämän jälkeen tutkimuksessa selvitetään, onko hevosen persoonallisuuden huomioinnilla vaikutusta ihmisen luontosuhteeseen, myötätuntoon tai asenteeseen hevosta kohtaan.

Turvetta vai kutteria kuivikkeeksi – hevosilla on mielipiteensä

Mielipide on persoonallisuuden käytännön ilmaus, ja hevosen mielipiteen huomioiminen kannattaa, sillä se edistää hevosen hyvinvointia. Mielipiteen voi usein selvittää kysymällä hevoselta. Tutkija Laura Hänninen selvitti hevosten makuumukavuutta videoimalla hevosten käyttäytymistä erilaisin kuivikkein kuivitetuissa karsinoissa. Kuivikkeen laadulla on vaikutusta hevosten makuukäyttäytymiseen ja siihen, miten kauan ja missä asennossa hevoset lepäävät. Karsinan on oltava riittävä mukava, jotta hevonen makaa siellä mielellään. Hevoset nukkuvat REM-unta vain makuulla, vaikka non-REM-unta ne pystyvät nukkumaan seisaallaankin.

Hevosten mielipidettä kuivikemateriaaleista ”kysyttiin” kuivittamalla karsinat eri materiaaleilla ja havainnoimalla hevosten makuukäyttäytymistä. Tutkimuksen perusteella turve oli hevosille mieluisin makuualusta. Myös olkipellettikuivitus kelpasi hyvin, kun hevoset saivat ensin totutella siihen. Puupelletti ja kutterinpuru sen sijaan eivät miellyttäneet makuualustoina.

Kutterinpuru taas aiheutti hevosille enemmän hengitysteiden tulehdusreaktiota kuin turve, vaikka muita oireita ei hevosilla havaittu, kertoi tutkija Jenni Mönki. Kuivikemateriaalin valinta vaikuttaa talli-ilman laatuun. Ilmanlaadulla on merkitystä, sillä astma (hevosilla myös puhkuriksi kutsuttu) on aikuisten hevosten yleisin hengitystiesairaus. Allerginen tulehdusreaktio ahtauttaa hevosen hengitysteitä ja kerryttää niihin limaa, mikä puolestaan heikentää hevosen hyvinvointia alentamalla rasituksensietokykyä ja aiheuttamalla hevoselle epämiellyttäviä oireita.

***

Lue lisää:

Hyvinvoivalla hevosella on empaattinen omistaja

Hevosen hyvinvoinnin ongelmat löytyvät usein tarkkailemalla lauman muita hevosia

Ravihevosta on suuhun katsominen

 

EDIT 14.2.: Selkeytetty hevosten persoonallisuudentutkimuksen hypoteeseista kertovaa osaa