fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Leikkisaalistus ja liharuoka vähentävät kissan saalistustarvetta

leikkisaalistus vähentää kissan tarvetta saalistaa luonnoneläimiä

Kissan leikittäminen ja lihapitoisen ruoan tarjoaminen kissalle voivat tutkimuksen mukaan vähentää kissan tarvetta saalistaa luonnoneläimiä. Leikkisaalistus auttaa tyydyttämään kissan luontaista saalistustarvetta. Lihapitoinen ruokavalio taas varmistaa sen, että kissa saa kaikki tarvitsemansa ravinteet, eikä kissalla ole ainakaan mikroravinteiden puutoksesta johtuvaa tarvetta saalistaa.

Brittikissojen metsästysretket syynissä

Viljattomalla, lihapitoisella ruokavaliolla olleiden kissojen kotiin tuoma metsästyssaalis oli kolmanneksen pienempi kuin viljapitoista ruokaa syövillä, vapaina ulkoilevilla kissoilla, tutkijat havaitsivat. Päivittäinen 5-10 minuutin leikkisaalistus taas vähensi metsästyssaaliin määrää neljänneksen.

Current Biology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin yli 300 vapaana ulkoilevaa englantilaiskissaa ennen ja jälkeen ruokavalion muutoksen ja leikkisaalistuksen lisäämisen. Tutkimukseen kuului myös kontrolliryhmä, jossa kissojen ruokavaliota ja leikityskäytäntöjä ei muutettu.

Saalistusleikissä omistaja leikitti kissaansa 5-10 minuuttia, siis keskimääräisen saalistusrupeaman ajan, narun päässä olevalla höyhenlelulla. Leikkisaalistushetken päätteeksi kissalle annettiin vielä leluhiiri simuloimaan onnistunutta metsästystä. Lihapitoinen ruoka tarkoitti tässä kokeessa viljatonta, prosessoimatonta (renderöimätöntä) ruokaa, jossa tuore liha oli pääasiallinen proteiininlähde.

Ruokavalio muutti saalistuskäyttäytymistä

Lihapitoisen ruoan tarjoaminen kissalle oli yhteydessä pienempään kissan saalistamien eläinten määrään. Varmaa selitystä ilmiölle ei ole, mutta tutkijat arvioivat, ettei kasviproteiineja sisältävä kissanruoka välttämättä tarjoa kissoille riittävästi niiden tarvitsemia mikroravinteita, mikä puolestaan laittaisi kissan etsimään kaipaamaansa liharuokaa metsältä.

Lihapitoinen ruokavalio vähensi sekä nisäkäs- että lintusaaliin määrää. Lintujen saalistusta vähensi myös se, että kissoilla käytettiin kirkasväristä kaulapantaa. Linnut ilmeisesti havaitsevat kirkkaanvärisen saalistajansa paremmin ja ehtivät siten nopeammin pakoon.

Kiinnostavaa kyllä, leikkisaalistus vähensi kissojen saalistamien nisäkkäiden, mutta ei lintujen määrää. Tämä voi tutkijoiden mukaan johtua siitä, että leikitys tapahtui yleensä iltaisin, jolloin kissat luontaisesti metsästävät hiiriä ja rottia. Lintuja kissat sen sijaan saalistavat aamuisin.

Leikkisaalistus parantaa sisäkissankin hyvinvointia

Tutkijoiden lähestymistapana oli suunnata kissojen huomiota ja tarpeita muuhun kuin metsästykseen ja jo ennen, kuin kissoille edes tulee mieleen lähteä metsälle. Tavoitteena oli löytää kissaomistajille keinoja, joilla kissan käyttäytymistä voi muuttaa kajoamatta kissaan fyysisesti tai rajoittamatta sen luontaista käyttäytymistä.

Tutkimusasetelmaan kuului – hieman kyseenalaisesti – vapaana ulkoilevien kissojen seuranta. Tutkimustulos on kuitenkin sovellettavissa myös sisäkissoihin ja valvotusti ulkoileviin kissoihin, sillä se osoittaa keinoja kaikkien kissojen elämänlaadun kohottamiseksi. Lihapitoinen ruokavalio todennäköisesti tyydyttää kissan energian- ja ravintoaineiden tarpeen parhaiten, ja lisäksi leikkisaalistus tuo kissalle iloa ja tyydytystä sekä vähentää tarvetta luonnonvaraisten eläinten saalistukseen.

Tutkimuksen tekijät rohkaisevat kissanomistajia kokeilemaan näitä keinoja kissojen oman hyvinvoinnin, mutta myös luonnonvaraisten eläinten suojelun nimissä. Vapaana liikkuvat kissat ovat todellinen uhka muun muassa Euroopan taantuville lintukannoille, sillä aiempien tutkimusten mukaan neljäsosa kissojen saalistamista eläimistä on lintuja. Iso-Britanniassa kissat tappavat vuosittain sata miljoonaa eläintä, Australiassa 230 miljoonaa ja Yhdysvalloissa miljardeja.

 

Lue lisää:

Martina Cecchetti, Sarah L. Crowley, Cecily E.D. Goodwin, Robbie A. McDonald 2021. Provision of High Meat Content Food and Object Play Reduce Predation of Wild Animals by Domestic Cats Felis catus. Current Biology 2021 (in press).

The Guardian 11.2.2021: Meaty meals and play stop cats killing wildlife, study finds.

Kissa ansaitsee paikan maatilan omavalvonnassa

Neuvottelukunta: Kissojen vapaa ulkoilu kiellettävä

Vastuullisen omistajan kissa ulkoilee valvotusti

Sisäkissan hyvinvoinnin ratkaisee omistajan aktiivisuus

Kissa kaipaa arvostusta