fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Neuvottelukunta: Kissojen vapaa ulkoilu kiellettävä

valvomaton ulkoilu on kissalle riski

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 21.1.2021

KIIREHTIMISPYYNTÖ KISSOJEN VAPAAN ULKOILUN KIELTÄMISEKSI LAISSA

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta pyytää eläinten hyvinvointilain laatijoita kiirehtimään lakia/asetusta, jossa kiellettäisiin kissan vapaana ulkoilu Suomessa, koska se ei ole turvallista kissalle itselleen. Neuvottelukunta ehdottaa eläinten hyvinvointilakiin kirjattavaksi, että kissan vapaana liikkuminen luonnossa on kielletty. Poikkeuksena ovat ainoastaan kissat, jotka liikkuvat rekisteröidyn alkutuottajan tai hevostallin alueella. Vapaana liikkuvien kissojen on oltava leikattuja sekä tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä.

Valvomaton ulkoilu on riski kissalle

Vapaana ulkoilevia kissoja uhkaavat erilaiset vaarat ja eläinsuojelulliset ongelmat, kuten nälkiintyminen, sairaudet, säätilan vaikutukset kissan hyvinvointiin sekä liikenteen, muiden eläinten ja ihmisen aiheuttamat uhat kissojen hyvinvoinnille. Villiintyneiden kissojen terveydentila on usein heikko, ne ovat vaikeasti aliravittuja ja kärsivät taudeista ja loisista. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 75 % kodittomista kissanpoikasista kuoli tai katosi ennen kuuden kuukauden ikää, ja vastaavia havaintoja on mm. Australiasta, Japanista ja Israelista.

Toisin kuin muiden seuraeläinten, kissojen annetaan usein kulkea vapaana. Tämä liittyy erityisesti maaseudulla kissan perinteiseen tehtävään pyydystää pikkujyrsijöitä. Kissa ei kuitenkaan ole paras keino jyrsijöiden torjuntaan, vaan toimivampia ovat loukut ja rakenteiden suojaus. Leikkaamattomat, vapaana kulkevat kissat lisääntyvät nopeasti. Pentujen syntyminen ulos huonoihin olosuhteisiin on tyypillinen ongelma, ja piiloutuvia pentuja on vaikeaa saada kiinni.

Lisäongelman muodostavat kontrolloimattomasti lisääntyvät hylätyt, villiintyneet kissat. Monissa paikoissa tuloksena ovat villiintyneet populaatiot, jotka ovat suuri eläinsuojeluongelma. Kissojen leikkauttaminen ehkäisisi tätä ongelmaa, mutta monia kissoja ei edelleenkään leikkauteta. Tähän vaikuttavat omistajasta riippuen niin välinpitämättömyys, tiedon puute, väärät uskomukset kuin taloudelliset ja käytännön syyt sekä tottumukset. Kissojen hylkäämistä ja villiintyneiden kissapopulaatioiden muodostumista ei saada kuriin, jollei ongelmaan puututa voimakkaasti.

Useiden eurooppalaisten tutkimusten mukaan irrallaan kulkevat kissat voivat olla todellinen vaara nisäkäs- ja lintupopulaatioille ja myös joillekin selkärangattomille. Irrallaan liikkuva, hyvin syönyt kotikissa voi olla uhka villeille eläimille, koska kesykissoilla saalistusvaisto ei liity eläimen ravitsemustilaan. Vapaana kulkevat kissat voivat myös aiheuttaa naapuruussuhde- ja hygieniaongelmia.

Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tarpeen kissoille

Pakollinen merkintä- ja rekisteröintijärjestelmä olisi kissoille erityisen tarpeellinen, sillä irtoeläinten suuri määrä ja löytöeläinten vähäinen palautuminen takaisin koteihinsa on suurempi ongelma kissoilla kuin koirilla.

Vapaan ulkoilun kieltämisen vaikutus vaikuttaisi suoraan ja nopeasti ongelmallisten villikissapopulaatioiden vähenemiseen. Suomen luonto on myös armoton, sillä kissa ei selviä talvipakkasella ulkona vahingoittumatta.

Vapaana liikkumisen kielto lisäisi kissojen arvostusta ja auttaisi nostamaan kissan asemaa yhteiskunnassa. Kissaa tulee kohdella yhtä lailla arvostettuna lemmikkinä kuin koiraa.

Kissojen hyvinvoinnin varmistamiseksi kissoja on ulkoilutettava valvotusti tai huolehdittava sisäkissan käyttäytymistarpeiden tyydyttymisestä muilla tavoin. Valvottu ulkoilutus voi tapahtua esimerkiksi ulkotarhassa tai valjaissa. Kissa on totutettava ulkoiluun rauhassa ja yksilökohtaisesti, mieluiten jo pentuna. Sisäkissalle on järjestettävä virikkeitä ja leikkisaalistusmahdollisuuksia päivittäin.

Tämä on Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto. Eläinten hyvinvointikeskus toimii eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja julkaisee niiden kannanotot blogissaan.

 

Lue lisää:

Neuvottelukunnan kannanotto maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Suomen Kissaliitto ry

SEY Suomen Eläinsuojelu

Paula Hirsjärvi-Kallioisen kartoitus löytöeläintilanteesta 

Eläinten hyvinvointikeskuksen selvitys koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä

Vastuullisen omistajan kissa ulkoilee valvotusti

Sisäkissan hyvinvoinnin ratkaisee omistajan aktiivisuus

Kissa kaipaa arvostusta

  • 7.2K
  •  
  •