fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Kuluva vuosi määrää eläinten hyvinvoinnin suunnan Suomessa

Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportti julkaistaan 2021

Tänä vuonna tulee lausunnoille ja eduskunnan käsittelyyn hallituksen esitys uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi sekä uusia asetuksia, joilla tarkennetaan eläinten pidon vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi viranomaiset, järjestöt ja Eläinten hyvinvointikeskus omalta osaltaan raportoivat vuoden aikana eläinten hyvinvoinnin tilasta Suomessa. Kuluva vuosi tulee siis olemaan merkityksellinen sen suhteen, mihin suuntaan eläinten hyvinvointi tulee Suomessa jatkossa kehittymään.

Lainsäätäjä säätää, järjestöt osoittavat kipukohdat

Laki ja asetukset määrittävät eläinten pidon vähimmäisvaatimukset, ja valvontaviranomaiset raportoivat, miten sääntely on käytännössä toteutunut. Kansalais- ja edunvalvontajärjestöjen tehtävänä on tuoda esiin lainsäädännön ja sen toteutumisen kipukohtia. Uuden lakiesityksen ohella tämän kevään aikana julkaistaan myös viranomaisen vuosittainen raportti eläinten hyvinvointivalvonnan tuloksista. Odotettavissa on lisäksi eri järjestöjen kannanottoja eläinten oikeuksiin ja eläintuotannon taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin reunaehtoihin liittyen.

Eläinten hyvinvointikeskus toimii viranomaisten, järjestöjen ja tutkimuksen välimaastossa. Tulemme kevään aikana kertomaan lakiluonnoksen käsittelyn edistymisestä, pidämme seuraajiamme ajan tasalla kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista lausuntojen avulla, ja osallistumme itsekin keskusteltuun lain sisällöstä ja yksityiskohdista.

Hyvinvointiraportti kokoaa ajantasaisen tiedon yhteen

Kuluvana vuonna julkaisemme myös Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportin. Edelliskertojen (2012 ja 2016) tapaan hyvinvointiraportti kokoaa yhteen riippumatonta, ajantasaista tietoa eläinten hyvinvoinnin tilasta Suomessa. Tiedon avulla voidaan osaltaan päättää toimenpiteistä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Uusi hyvinvointiraportti julkaistaan edellisistä poiketen osissa, jotka kootaan lopuksi yhteen. Osat käsittelevät aiempien raporttien tapaan eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja opetusta, politiikkaa ja taloutta, viranomaisvalvonnan tuloksia, säädöksiä ja niiden rikkomuksista annettuja tuomioita, sekä tilastotietoja eläimistä. Uusina kokonaisuuksia raportissa tarkastellaan luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia sekä isojen, maailmanlaajuisten ongelmien – ilmastonmuutoksen, luontokadon, antibioottiresistenssin ja zoonoosien – kytkeytymistä eläinten hyvinvointiin.

Miksi miettiä eläinten hyvinvointia?

Eläinten hyvinvoinnista on tarpeen raportoida säännöllisesti, jotta sen kehittymistä voidaan seurata ja siinä tapahtuvat muutokset havaita ja reagoida niihin. Eläimen näkökulma ja kokemus nousevat pohdittaviksi, kun pyrimme tuottamaan tehokkaasti raaka-aineita, vähentämään ruoantuotannon ympäristövaikutuksia tai ehkäisemään tauteja. Yhtä lailla eläimen hyvinvointi on otettava huomioon valittaessa uutta kissa- tai koiraperheenjäsentä tai hävitettäessä jyrsijöitä loukuilla tai myrkyillä. Eläimen hyvinvointi on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, syödessämme tai liikkuessamme luonnossa. Ihmisten ja eläinten hyvinvointi on tiiviissä yhteydessä toisiinsa ja ympäristön tilaan; tätä kuvaa yhteisen hyvinvoinnin käsite, one welfare.

Eläimen hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä tilasta. Eläimen hyvinvoinnin kokemukseen sisältyvät eläinyksilön tunteet ja biologinen toiminta. Hyvinvoinnin kokemukseen sisältyy negatiivisten tunteiden lisäksi positiivinen puoli, tunne mielihyvästä. Mielihyvää eläimelle tuottavat – aivan kuten ihmisellekin – sille tärkeät asiat, kuten kiintymyssuhteet lajitovereihin.

Hyvinvointi edellyttää kykyä sopeutua ja käyttäytyä lajinomaisesti

Eläimelle aiheutuva vakava, jatkuva tai usein toistuva stressi heikentää eläinyksilön hyvinvointia. Eläimet ovat hyviä sopeutumaan, mutta joskus sopeutuminen vaatii niiltä liikaa. Jos sopeutumiskyky ylittyy tai eläimellä ei ole ympäristönsä puitteissa mahdollisuutta vaikuttaa omaan sopeutumiseensa, sen hyvinvointi kärsii.

Jokaisella eläimellä on tarve käyttäytyä lajilleen tyypillisesti. Tarve on olemassa riippumatta käyttäytymisen tuloksesta, ja sen toteuttaminen tuottaa eläimelle hyvinvointia. Myös terveys on hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Lievä terveyshaitta, joka ei häiritse eläimen tuntemuksia, ei välttämättä haittaa eläimen hyvinvointia. Toisaalta terve eläin voi voida huonosti, jos se esimerkiksi turhautuu, kun ei pääse toteuttamaan käyttäytymistarpeitaan.

Hyvinvoinnilla on eläimelle itseisarvo

Se, miltä eläimestä tuntuu, on ratkaisevaa eläimen hyvinvoinnille. Eläinten tuntemuksia selvitetään eläinten hyvinvointitutkimuksen keinoin. Eläimen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet tulee huomioida ja järjestää kaikessa eläinten pidossa eläimelle mahdollisuus niiden toteuttamiseen, eläimen itsensä vuoksi. Me ja muut eläimet olemme kaikki biologisia resursseja ja samalla itseisarvoisia yksilöitä, joita tulee sellaisina kunnioittaa.

 

Eläinten hyvinvointi Suomessa III -raportin kokoaa ja julkaisee Eläinten hyvinvointikeskus (EHK). Hyvinvointiraportti julkaistaan osina kuukausittain EHK:n eläintieto.fi -sivustolla. Vuoden päätteeksi osat kootaan yhtenäiseksi, sähköiseksi raporttikokonaisuudeksi.

 

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointi Suomessa – kansallinen eläinten hyvinvointiraportti II

Eläinten hyvinvointi Suomessa – kansallinen eläinten hyvinvointiraportti I

Animal welfare in Finland – A national report on animal welfare

 

 

 

  • 148
  •  
  •