fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Laidunnus edistää eläinten hyvinvointia ja lisää luonnon monimuotoisuutta

rantalaidun on karjalle mieluisa paikka; kuvassa nautoja

Elokuun lopulla laidunkausi alkaa osassa Suomea olla ohi, mutta monin paikoin laidunnusta voi vielä jatkaa. Laiduntavat naudat ja lampaat ovat erinomainen apu uhanalaisten luontotyyppien, kuten merenrantaniittyjen, hoitajina. Rantalaitumillakin eläinten ja laidunten kuntoa on seurattava jatkuvasti, huolehdittava eläinten vedensaannista ja häädettävä tarvittaessa loisia. Luonnonvarakeskuksen koordinoima Rantalaidun-hanke kokoaa tietoa ja kokemuksia rantalaiduntamisen hyvistä käytännöistä muun muassa eläinten hyvinvoinnista huolehtimisessa ja laidunnuksen käytännön toteutuksessa. Oheinen juttu on julkaistu Rantalaidun-hankkeen verkkosivuilla 16.6.21.

Laitumella emon kanssa

Rantalaitumilla laiduntavat pääasiassa emolehmät vasikoineen. Emolehmien vasikat vieroitetaan emoistaan pääsääntöisesti vasta noin puolen vuoden iässä; siihen asti ne imevät emon maitoa silloin kun mieli tekee ja leikkivät toisten samanikäisten vasikoiden kanssa. Vasikat pääsevät laitumella toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään ja opettelemaan aikuiseksi naudaksi kasvamista vasikkaryhmässä leikin kautta ja emojen opeilla.

Vasikoiden leikki kuuluu nautojen luontaiseen käyttäytymiseen. Aikuinenkin nauta voi intoutua leikkimään, mutta eniten leikkivät nuoret. Vasikan paras leikkikaveri on toinen samanikäinen vasikka. Samaan aikaan syntyneille vasikoille muodostuu kiinteät, pitkäaikaiset sosiaaliset suhteet. Vasikkaryhmässä opetellaan leikkien naudaksi kasvamista ja naudan kehonkieltä. Leikkiminen lisää hyvinvointia; sitä voi jopa pitää yhtenä hyvinvoinnin merkkinä. Jos vasikka ei yhdy toisten leikkiriemuun, syy on tarpeen selvittää. Laidun tarjoaa leikkivälle nuorisolle pitävän pohjan sorkkien alle ja tilaa hyppiä vasikkahippaa.

Laidunnus antaa tilaa lajinmukaiselle käyttäytymiselle

Eläimille tärkeät käyttäytymistarpeet ovat olennainen osa eläimen hyvinvointia. Liikkuminen on itsessään tärkeää, mutta se toki liittyy kaikkiin muihinkin käyttäytymistarpeisiin. Laitumella liikkuminen edistää nautojen jalkaterveyttä ja parantaa lihaskuntoa. Laiduntaminen mahdollistaa naudalle tärkeän ja mahdollisimman luontaisen syömisen, märehtimisen ja lepäämisen yhdessä lajitovereiden kanssa riittävässä tilassa. Rantalaitumella on tarjolla viljeltyä laidunta monipuolisempi kasvivalikoima ja kasvinosia voi nyhtää paitsi maasta, myös puista ja pensaista. Maistuvampia kasveja voi valita, ja naudat kyllä valikoivat, jos siihen on mahdollisuus: parhaat palat syödään ensin. Laitumilla voi myös kasvaa myrkyllisiä kasveja, joita naudat eivät aina osaa välttää. Myrkkykeiso on myrkyllinen niin naudalle kuin ihmiselle, joten myrkkykeisot kannattaa laitumelta mahdollisuuksien mukaan poistaa.

Navetassa tilan puute usein rajoittaa esimerkiksi makuukäyttäytymistä, mutta laitumella pehmeän makuupaikan voi valita vapaasti. Isokokoinenkin nauta mahtuu lepäämään laitumella halutessaan jalat ojennettuina. Makuumukavuus on naudan hyvinvoinnille olennaisen tärkeää. Nauta tykkää pehmeästä ja kuivasta makuupaikasta ja viettää noin puolet päivästään makuulla, jos alusta on mukava.

Laiduntava karja hoitaa maisemaa

Laidunnuksen hyvinvointiriskejä, kuten loisten ja hyönteisten aiheuttamaa kiusaa tai petojen aiheuttamaa haittaa, voidaan ennaltaehkäistä. Laiduntavat naudat ovat omistajiensa vastuulla, ja eläimiä ja ravinnon riittävyyttä on tarkkailtava säännöllisesti ja mahdolliset terveysongelmat hoidettava.

Rantalaitumien perustaminen ja huolto sekä eläinten hyvinvoinnin tarkkailu laitumella tietävät tuottajalle työtä, mutta vastaavasti työmäärä navetassa vähenee eläinten ulkoillessa. Monen tuottajan mielestä vaivannäkö maksaa itsensä takaisin, kun saa katsella tyytyväisenä laiduntavaa karjaa ja nauttia hoidetusta maisemasta. Maisema-arvon myötä rantalaidunnuksesta on iloa myös ohikulkijoille ja muille alueella liikkujille, ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen myötä ihan kaikille meille.

Katso viljelijän kokemuksia luonnonlaidunnuksesta:


Lue lisää:

Laidunkauden alku on naudan riemu ja viljelijälle ponnistus (teksti alkuperäisenä)

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) -hankesivut

Laidunnus perinnebiotoopilla lisää luonnon monimuotoisuutta