Takaisin

Hyvinvointimerkittyä lihaa tulossa tiskiin?

eläinten hyvinvoinnin merkintä; lihanautoja laitumella

Eläinten hyvinvoinnista kertovaa pakkausmerkintää eläinperäisiin tuotteisiin on toivottu pitkään, ja nyt merkintä onkin kehitteillä. Vastikään aloitetussa Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeessa selvitetään, miten eläinten hyvinvointi, kuluttajien toivomukset ja tuotannon realiteetit saataisiin kohtaamaan hyvinvointimerkityssä elintarvikkeessa.

Hyvin varustetuissa kaupoissa on kuluttajalla valinnanvaraa tuotemerkkien, rasva- ja suolapitoisuuksien, terveysvaikutteisten tuotteiden ja luomutuotteiden suhteen. Eläinten hyvinvointia on huomioitu eri tuotemerkeissä ja tuotantomuodoissa eri tavoin, mutta yhtenäistä eri tuoteryhmät kattavaa, eläinten hyvinvoinnista luotettavasti kertovaa kotimaista merkkiä meillä ei ole.

Tulevan eläinten hyvinvointilain on tulkinnasta riippuen ajateltu takaavan, että eläinten hyvinvointi huomioidaan kaikessa tuotannossa, tai että laki ei takaa sitä riittävästi, jolloin osa kuluttajista alkaa etsiä eläinten hyvinvointimainintoja erilaisten merkkien tai tuotantotapojen takaa.

Luomutuotannossa eläinten hyvinvoinnin edellytykset ovat keskimäärin tavanomaista tuotantoa paremmat esimerkiksi liikkumisen vapauden ja lajimukaisen käyttäytymisen osalta. Luomun brändi ei kuitenkaan kaikkia kuluttajia puhuttele, eikä luomumerkki tuotteessa yksin takaa eläinten hyvinvointia.

Tähän saumaan on eläinten hyvinvointimerkinnällä mahdollisuus kiilata: selkeät hyvinvoinnin kriteerit, uskottava valvonta, läpinäkyvä viestintä, kohtuullinen hinta ja oikeudenmukainen korvaus tuottajalle eläinten hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä. Yhtälö ei ole helppo, mutta asiasta innostuneiden tuottajien ja hiljalleen kuluttajien asenneilmastossa tapahtuvan muutoksen myötä hyvinvointimerkinnällä on mahdollisuuksia.

Tavoitteena luotettava ja helposti ymmärrettävä merkintä

Luonnonvarakeskuksen johtama yhteishanke hyvinvointimerkinnän kehittämiseksi on poikkeuksellisen laajapohjainen, sillä kehitystyössä on mukana koko elintarvikeketju. Tarkoituksena on kehittää toimialan yhteisesti kannattama laatujärjestelmä, joka takaa tietyn eläinten hyvinvoinnin tason niissä tuotteissa, joille merkki myönnetään. Merkin uskottavuus edellyttää, että sen myöntää ulkopuolinen, puolueeton taho.

Merkin tavoitteena on konkreettisesti edistää tuotantoeläinten hyvinvointia ja parantaa kuluttajan valinnan mahdollisuuksia. Julkisia hankintoja tekevät voivat harkintansa mukaan nostaa hankintakriteeriksi eläinten hyvinvoinnin. Vientimarkkinoilla pelkkä suomalaisuus ei riitä laadun takeeksi, mutta merkintä eläinten hyvinvoinnin huomioivasta tuotantotavasta voi auttaa tuotteiden markkinoinnissa kansainväliselle yleisölle.

Keskustelun kautta yhteiseen näkemykseen

Hankkeessa on tähän mennessä kartoitettu hyvinvointimerkkien kirjoa Euroopassa ja muualla maailmassa sekä selvitetty, mitä merkit käytännössä edellyttävät tuottajalta ja eläintenpidolta. Hankkeen kannalta olennaisen tärkeiden sidosryhmien eli alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan alan, tutkimuksen ja järjestöjen edustajien kanssa on keskusteltu siitä, millainen eläinten hyvinvoinnista kertova suomalainen pakkausmerkintä voisi olla: millaiset kriteerit merkillä olisi, mitä se kertoisi kuluttajille, ja kuka merkin voisi saada. Näissä keskusteluissa näkemykset ovat vaihdelleet laidasta laitaan, joten yhteisen linjan löytämiseksi on tehtävä töitä. Lähes kaikki keskustelijat ovat kuitenkin pitäneet eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämistä edistysaskeleena.

Hankkeen seuraavissa vaiheissa selvitetään, millainen hyvinvointimerkintä vastaisi kuluttajien toiveisiin, ja millaisia vaatimuksia ja kustannuksia se aiheuttaisi alkutuotannolle ja teollisuudelle. Tähtäimessä on toimintasuunnitelma eläinten hyvinvointimerkin käyttöönottamiseksi Suomessa erityisesti naudanlihan tuotannossa.

Lue Luonnonvarakeskuksen tiedote hankkeesta täältä

Blog post and the bulletin in Luke News also available in English!

 

  •  
  •  
  •