fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Englanninbulldoggien kärsimys paljastuu röntgenkuvissa

englanninbulldogin lonkat röntgenkuvassa
Nivelrikko on englanninbulldogeille tyypillinen vaiva. Kuvassa vakavasta nivelrikosta kärsivän englanninbulldogin E-lonkat.

Englanninbulldogit kärsivät monenlaisista jalostuksen aiheuttamista hyvinvointiongelmista. Ahtaiden hengitysteiden vaikutukset ovat jo tiedossa, samoin kuin rodun kaikkien yksilöiden kantaman geenivirheen aiheuttama kehityshäiriö. Tuoreen tutkimuksen pohjalta nyt tiedetään myös, miten vakavista tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista, epämuodostumista ja nivelrikosta valtaosa englanninbulldogeista kärsii. Jos yksilöiden hyvinvoinnin halutaan painavan vaakakupissa, on rodun tarina nykymuodossaan tullut tiensä päähän.    

Jalostuksella tuotettu vakavia hyvinvointiongelmia

Englanninbulldogit kärsivät liian pitkälle viedyn ulkomuotojalostuksen seurauksista: lyhyt kuono ja ahtaat hengitystiet aiheuttavat niille vakavia hengitysongelmia, jotka vaativat usein leikkaushoitoa. Englanninbulldoggien ulkonäkö ja hengitysvaikeudet aiheutuvat periytyvästä geenimutaatiosta, joka ilmenee koirilla muun muassa korkkiruuville kiertyneenä häntänä, selkärangan epämuodostumina ja lyttykuonona. Virheellinen geeni vastaa ihmisellä harvinaista Robinowin syndroomaa. Kaikki englanninbulldogit kantavat kyseistä geeniä homotsygoottisena eli niillä kaikilla on käytännössä vakava kehityshäiriö.

Selkoa englanninbulldogin luusto-ongelmiin

Englanninbulldoggien tiedetään olevan alttiita luusto-ongelmille, mutta niiden vaikutuksista koirien liikkumiseen ei ole aiemmin ollut tietoa. Suomalainen tutkimusryhmä selvitti koirien rakenteellisten, ortopedisten ja röntgentutkimusten avulla, miten luusto-ongelmat vaikuttavat englanninbulldoggien liikkumiseen ja painon jakautumiseen raajoille. Röntgenkuvauksella tutkittiin kyynär- ja polvinivelet, lonkat ja selkäranka. Tutkimukseen osallistui 28 englanninbulldoggia.

Lähes jokaisella englanninbulldogilla nivelvika

Englanninbulldogin paino jakautuu koiran massiiviseen etupäähän: seisoessa eturaajat kantavat 67 % koiran painosta ja juostessakin 62 %. Yli 20 % tutkituista koirista ontui eturaajojaan ja lähes 13 % takaraajojaan. Jokaisella koiralla oli keskimäärin yksi nivel, jossa oli kipua, turvotusta, rutinaa tai normaalia pienempi liikelaajuus. Kolmanneksella koirista todettiin polvilumpion sijoltaanmeno (patellaluksaatio), lähes puolella kyynärnivelen kasvuhäiriö (dysplasia) ja yli puolella vakava lonkkanivelen kasvuhäiriö (lonkkadysplasialuokka E). Valtaosalla, 79 %, koirista löytyi selkärangasta ainakin yksi epämuodostunut nikama.

Kyynärnivelen nivelrikon vakavuus oli yhteydessä painon jakautumiseen etu- ja takaraajojen välillä: mitä enemmän koiralla oli nivelrikkoa, sitä enemmän sen paino siirtyi eturaajoilta takaraajoille.

Käyttäytymistarpeiden toteutuminen vaakalaudalla

Tutkimus osoitti, että tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja poikkeukselliset löydökset röntgenkuvissa ovat yleisiä englanninbulldogeilla. Koiran painon jakautuminen etupainotteisesti kuormittaa eturaajojen niveliä, minkä vuoksi kyynärnivelten hyvä kunto on koiran hyvinvoinnille erittäin tärkeää. Painon jakautumisen muutos kyynärnivelen kasvuhäiriön vakavuuden myötä sekä koirien huomattava ontuminen kertovat, että englanninbuldoggi on rotuna vakavasti sairas: se ei pysty täysipainoisesti toteuttamaan yhtä koiran tärkeimmistä käyttäytymistarpeista, vapaata ja kivutonta liikkumista.

Rotua uudistettava perinpohjaisesti

Koska täysin terveitä englanninbulldoggeja ei geenivirheen aiheuttamien kehityshäiriöiden ja liioitellun jalostuksen vuoksi enää ole olemassa, rodun tulevaisuus nykyisenlaisena ei näytä valoisalta. Ainoa vaihtoehto on tuoda uutta verta rotuun huolellisesti harkittujen roturisteytysten avulla. Englanninbulldoggien hyvinvoinnin turvaamiseksi hengitysteihin tarvitaan avaruutta ja kuonoon pituutta, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista on päästävä eroon ja kasvuhäiriögeenin esiintyminen homotsygoottisena muutettava heterotsygoottiseksi, jolloin rodulle nykyisellään tyypillistä ulkomuotoa ei synny. Sama koskee ranskanbulldoggeja ja suurinta osaa bostoninterriereistä, joilla on sama geenivirhe perimässään.

 

Lue lisää:

Mölsä, S.H., Hyytiäinen, H.K., Morelius, K.M. et al. Radiographic findings have an association with weight bearing and locomotion in English bulldogs. Acta Vet Scand 62, 19 (2020).

Mansour, T.A., Lucot, K., Konopelski, S.E. et al. Whole genome variant association across 100 dogs identifies a frame shift mutation in DISHEVELLED 2 which contributes to Robinow-like syndrome in Bulldogs and related screw tail dog breeds. PLoS Genet 14(12): e1007850 (2018).

Jalostuksen hyvinvointiongelmiin puututtava aiempaa tehokkaammin. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto

  • 4K
  •  
  •