fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinsuojeluasiamies aloittaa työn syksyllä

eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala

Eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin kentälle saadaan ensi syyskuussa kauan kaivattu ja tervetullut lisä, kun uusi eläinsuojeluasiamies aloittaa työnsä Ruokavirastossa. Virkaan valittu yhteiskuntatieteilijä Saara Kupsala on laajasti perehtynyt muun muassa ruoantuotannon- ja kulutuksen kestävyyteen sekä suomalaisten asenteisiin tuotantoeläinten hyvinvointia kohtaan.

Eläinsuojeluasiamies on riippumaton toimija

Eläinsuojeluasiamieheksi valittiin useiden virkaa hakeneiden joukosta yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Kupsala. Kupsala on laaja-alainen ja monitieteinen osaaja eläinten hyvinvointikysymyksissä. Hän on tutkinut tuotantoeläimiä koskevia asenteita ja käsityksiä väitöskirjassaan ja työskennellyt muun muassa ruokakulttuurin muutosta tutkivassa Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeessa Helsingin yliopistossa.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Eläinsuojeluasiamies tukee ja edistää eläinten hyvinvointiin liittyvien toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja osallistuu eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Viran sijoituspaikkana on Ruokavirasto, mutta eläinsuojeluasiamies on riippumaton ja itsenäinen toimija.

Eläinten hyvinvoinnin näkökulma keskusteluun

Eläinsuojeluasiamies tuo eläinten hyvinvoinnin näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Kupsalan mukaan on tärkeää, että eläinsuojeluasiamies on riippumaton toimija, joka voi muun muassa arvioida päätöksenteon vaikutusta eläinten hyvinvointiin sekä ottaa siihen kantaa ja herättää keskustelua aiheesta. Eläinsuojeluasiamiehen roolina on myös yleisesti tuoda eläinten hyvinvointikysymyksiä esiin ja nostaa eläinten hyvinvoinnin arvostusta.

”Eläimet eivät voi osallistua itse suoraan niiden hyvinvointiin vaikuttavien päätösten tekemiseen ja siitä käytävään keskusteluun. Siksi tarvitaan toimijaa, joka tarkastelee yhteiskuntaa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja ottaa siihen tästä näkökulmasta kantaa. Eläinsuojeluasiamiehen näkemysten on pohjauduttava tutkittuun tietoon eläinten hyvinvoinnista ja siksi yhteistyö tutkijoiden kanssa on erittäin tärkeää”, toteaa Kupsala.

Eläinten hyvinvointilaki ja -asetukset tekeillä

Uusi eläinten hyvinvointilain esitys on tulossa eläinsuojeluasiamiehen toimikauden aikana yhteiskunnalliseen keskusteluun ja eduskunnan käsiteltäväksi. Kupsala pyrkii vaikuttamaan siihen, että laki saavuttaa mahdollisimman hyvin tavoitteensa, eläinten hyvinvoinnin edistämisen. Parannuksia tarvitaan ainakin eläinten käyttäytymistarpeiden toteutumisen turvaamiseksi, hyvinvointiongelmia aiheuttavaan jalostukseen puuttumiseksi sekä kivuliaissa toimenpiteissä riittävän kivunlievityksen turvaamiseksi eläimille.

”Eläinten käyttäytymistarpeiden toteutumista koskevat vaatimukset ovat lain keskeinen uudistus. Pyrin edistämään sitä, että laki saavuttaa tavoitteensa olennaisten käyttäytymistarpeiden toteutumisesta eläinten hoidossa ja pysyvissä pitopaikoissa. Käyttäytymistarpeiden osalta tarvitaan parannuksia muun muassa turkiseläinten, porsastuotannon emakoiden ja maidontuotantoa varten pidettyjen lehmien ja hiehojen osalta. Lain lisäksi on tulossa käsittelyyn tärkeitä asetusuudistuksia, kuten turkiseläinten pitoa koskeva asetus. Pyrin vaikuttamaan asetusuudistuksiin siten, että ne tuovat selviä parannuksia eläinten hyvinvointiin,” Kupsala lupaa.

***

Eläinsuojeluasiamiehen virka perustettiin Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti määräaikaiseksi vuosille 2020-2023. Nyt virkaan valittu Saara Kupsala on järjestyksessä Suomen historian toinen eläinsuojeluasiamies. Hänen edeltäjänsä, eläinlääkäri Sari Salminen hoiti virkaa vuosina 2013-2015, joiden jälkeen viran perustamista uudestaan jouduttiin odottamaan lähes viisi vuotta.

 

Lue lisää:

Kupsala, Saara 2019: A Sociological Study of Finnish Attitudes, Perceptions and Meanings regarding Animals in Food Production. Dissertation, University of Eastern Finland.

Yle 8.8.2019: Voiko sika tuntea surua? Suomalaisten käsitykset eläinten kyvyistä vaihtelevat voimakkaasti eläinlajin mukaan

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toivoo eläinsuojeluasiamiehen viran jatkuvan

 

 

 

 

 

  • 1K
  •  
  •