fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Kannanotto: Jalostuksen hyvinvointiongelmiin puututtava aiempaa tehokkaammin

scottish fold -rotuinen kissa
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 20.2.2018

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mielestä äärimmäisiä ulkonäköpiirteitä korostava eläinjalostus on ennen kaikkea eläinten hyvinvointia heikentävä yhteiskunnallinen epäkohta, johon on pikimmiten puututtava. Jalostusta on ollut mahdollista ohjata jossain määrin jo nykyisen lainsäädännön avulla. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole hyödynnetty riittävästi. Uuden eläinten hyvinvointilain luonnoksen kirjaukset tarjoaisivat puuttumiseen aiempaa paremman mahdollisuuden.

Jalostuksen ongelmakohtiin, kuten vähäiseen perinnölliseen vaihteluun, liian lyhyisiin kuonoihin ja ahtaisiin hengitysteihin, nivel- ja iho-ongelmiin sekä eläimen luontaista käyttäytymistä rajoittaviin rakennepiirteisiin puuttuminen vaatii kaikilta osapuolilta vakaata tahtoa ja tehokkaita keinoja. Neuvottelukunta toivoo, että tuleva eläinten hyvinvointilaki ja asetukset lisäävät painetta paitsi laji- ja rotujärjestöjä, myös kaikkia eläimillä jälkeläisiä tuottavia kohtaan ääripiirteiden jalostuksen suitsimiseksi ja hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi.

Neuvottelukunta kehottaa eläinten omistajia, jalostusvalintoja tekeviä kasvattajia sekä järjestöjä asettamaan eläimen hyvinvoinnin ja terveyden aina etusijalle ulkomuotoon ja muihin rotutyypillisiin vaatimuksiin nähden. Eläinnäyttelyiden tuomareille, eläimiä hoitaville eläinlääkäreille, eläinsuojeluviranomaisille, syyttäjille ja muille asiaan kytkeytyville tahoille neuvottelukunta toivoo rohkeutta kiinnittää huomiota eläimen hyvinvointia haittaaviin piirteisiin ja ryhtyä toimiin haitallisen jalostuksen estämiseksi.

Neuvottelukunta muistuttaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, ettei rakenteellisesti sairaita ja äärimmäisiä piirteitä omaavan eläimen, kuten kovin lyhytkuonoisen eläimen käyttäminen mainonnassa edistä eläinten hyvinvointia ja jalostuksen kääntymistä kohti terveempää tavoitetta. Osaava ammattilainen tuntee vastuunsa eläinten hyvinvoinnista eikä ratsasta sympatiaa herättävillä kuvilla sairaalloisten ulkonäköpiirteiden takia kärsivistä eläimistä. Sairaaksi jalostettujen eläinten ja rotujen käyttö näkyvästi mainonnassa ja markkinoinnissa ei ole asiallista eikä suositeltavaa.

Neuvottelukunta on myös huolissaan siitä, etteivät eläinten omistajat ja kasvattajat aina tunnista sairaita eläimiään sairaiksi, kuten vastikään julkaistussa englanninbulldogien terveyskartoituksessa havaittiin. Muutoksia tarvitaan siis monella eri tasolla jalostustoiminnan ohjaamiseksi uusille urille.

Neuvottelukunnan mielestä uuden eläinten hyvinvointilain myötä on nostettava jalostuksen ohella vahvasti esiin muutkin sellaiset lainkohdat, jotka ovat nykyisessä laissa jääneet ns. kuolleiksi kirjaimiksi.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta

Helsingissä 20.2.2018

Mika Leppinen, puheenjohtaja, puh. 050 373 5716

Laura Hänninen, varapuheenjohtaja, puh. 050 415 1180

Tämä on Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto. Eläinten hyvinvointikeskus toimii eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja julkaisee niiden kannanotot blogissaan.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.