fbpx
Takaisin

Laita lehmä liikkumaan!

Liikkuminen on yksi lehmän olennaisista käyttäytymistarpeista. Lehmä liikkuu muun muassa etsiessään ruokaa ja seuraa, hoitaessaan kehoaan ja sosiaalisia suhteitaan, leikkiessään ja tutkiessaan ympäristöä. Liikkuminen ja laidunnus auttavat myös lehmien jalkoja pysymään kunnossa. Lehmien liikkumisentarve oli esillä Farmari2017 -näyttelyssä Eläinten hyvinvointikeskuksen ständillä.

Mikä käyttäytymistarve?

Käyttäytymistarpeet ovat olennainen osa eläimen hyvinvointia. Käyttäytymistarpeella tarkoitetaan sellaista käyttäytymistä, joka on välttämätöntä eläimen normaalin kehittymisen sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan listalla tuotantoeläinten olennaisista käyttäytymistarpeista liikkuminen on mainittu ensimmäisenä. Muita tärkeitä käyttäytymistarpeita ovat mm. uni ja lepo, ravinnonhankinta, lämmönsäätely ja lisääntymiskäyttäytyminen.

Liikkumisen tarve on päivittäinen

Liikkuminen on eläimille jo itsessään tärkeää, mutta se liittyy myös kaikkiin muihin olennaisiin käyttäytymistarpeisiin. Liikunnan tarve patoutuu herkästi, esimerkiksi naudoilla parteen kytkettynä ollessa jo noin vuorokaudessa. Parsinavetoista lehmät pääsevät kesäisin laitumelle vähintään 60 päivänä.

Pihattonavetoissa lehmät voivat liikkua vapaasti, mutta navetan käytävien ahtaus ja lattioiden liukkaus voivat olla esteenä liikkumiselle. Pihattonavettojen lehmiä ei ole pakko päästää laitumelle, mutta laidunnus tekee niillekin hyvää, ja osalla pihattotiloista lehmät laiduntavatkin kesäisin. (Lue lisää lehmien liikkumismahdollisuuksista parsi- ja pihattonavetoissa täältä.)

Lehmä on onnellisimmillaan laitumella

Lehmille luontaisinta liikuntaa on kesäisin laiduntaminen ja talviaikaan ulkotarhassa jaloittelu. Laiduntaminen mahdollistaa lehmille tärkeän syömisen ja märehtimisen yhdessä muiden lajitovereiden kanssa, mutta samalla omassa rauhassa ja riittävässä tilassa. Laidunnus ja jaloittelu edistävät lehmien jalkaterveyttä ja pitävät yllä lihaskuntoa. Jalkaterveydestä huolehtiminen on perustelua, sillä kotimaisen tutkimuksen mukaan jopa 23 % lypsylehmistä ontuu silmin havaittavasti, ja ontuminen on yksi yleisimmistä syistä poistaa lehmä karjasta. Arviot ontumisesta esim. Iso-Britannian osalta ovat samansuuntaisia. Jos laidunnusmahdollisuutta ei ole, jo jaloittelukin antaa lehmälle liikuntaa ja virikettä ja tarjoaa navetan sisätiloja otollisemmat mahdollisuudet hoitaa esimerkiksi sosiaalisia suhteita toisten lehmien kanssa.

”Lentävän lehmän” maitoa saadaan jo useilta tiloilta

Lehmän kannalta ihanteellinen vaihtoehto olisi tilava ja hyvin hoidettu pihatto, josta pääsisi kesällä laitumelle ja talvella ulos jaloittelutarhaan. Ajatus ei ole niin outo, että sen perään olisi tarpeen lisätä ”ja lehmät lentää”, sillä huomattava osa suomalaisista tiloista tuottaa jo tällaista pihatossa asuvan, kesäisin laiduntavan ja talvisin ulkoilevan lehmän maitoa; sitä vain ei ole vielä kaupasta erikseen saatavilla.

Tilanteeseen toivotaan muutosta vasta käynnistyneen eläinten hyvinvointimerkinnän mahdollisuuksia kartoittavan hankkeen myötä. Luonnonvarakeskuksen koordinoiman laajan yhteishankkeen tavoitteena on tuottaa markkinoille eläinten hyvinvointimerkinnän konsepti, joka antaisi kuluttajille mahdollisuuden valita paremman eläinten hyvinvoinnin puolesta ja samalla takaisi tuottajille paremman hinnan tuotteista, joissa eläinten hyvinvointi on huomioitu lakisääteistä tasoa paremmin.

Farmari-näyttelyssä 14.–17.6. Seinäjoella kävi tänä vuonna 94 000 vierailijaa. Messualueella esiteltiin muun muassa suomenkarjaa, eri lypsy- ja lihanautarotuja, sikoja, hevosia, lampaita, vuohia, kanoja ja koiria. Eläinten hyvinvointikeskus esitteli toimintaansa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhteisellä Biotalous-osastolla ja keskusteli mm. eläinten hyvinvointimerkinnän mahdollisuuksista. Livestriimi osastolla tehdystä haastattelusta löytyy täältä.

  •  
  •  
  •