fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Kannanotto: Turkiselinkeinon otettava hyvinvointityökalut tehokkaasti käyttöön

turkiskettu häkissään
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 10.1.2018

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan tarhattujen suurikokoisten sinikettujen hyvinvoinnista. Eläinoikeusjärjestön julkisuuteen tuomat kuvat, viimeaikainen keskustelu sinikettujen jalostamisesta ja ruokkimisesta ylilihaviksi, sinikettujen vääntyneet jalat sekä turkiseläintilojen viranomaistarkastusten huonot tulokset ovat lisänneet neuvottelukunnan huolta turkiseläinten hyvinvoinnista.

Suurikokoisten sinikettujen lihavuus ja roikkuva nahka aiheuttavat haittaa eläinten hyvinvoinnille. Huolta herättää myös yleinen sinikettujen jalkojen vääntyminen. Tutkimus jalkojen vääntymisen merkityksestä sinikettujen hyvinvoinnille on parhaillaan käynnissä.

Laadukkaasta ja kookkaasta siniketun nahasta maksetaan markkinoilla hyvin. Sinikettujen koko onkin viimeisten 15 vuoden aikana kasvanut. Siniketun koko ja nahan laatu ovat geneettisessä yhteydessä toisiinsa. Geneettinen yhteys on myös siniketun suuren koon ja jalkojen vääntymisen välillä. Näistä syistä eläimen koko kasvaa ja jalat vääntyvät tavoiteltaessa nahan korkeaa laatua.

Turkiselinkeino ja tutkimus ovat kehittäneet eläinjalostuksen ja -ravitsemuksen sekä eläinten terveydenhuollon ja hyvinvoinnin arvioinnin työkaluja, joiden avulla voidaan edistää eläinten hyvinvointia. Esimerkiksi kuntoluokitus on hyvä keino arvioida sinikettujen lihavuuskuntoa. Turkiselinkeino voi lisäksi edistää eläinten hyvinvointia tiukentamalla sertifioinnin ehtoja. Uusi laki eläinten hyvinvoinnista tullee antamaan nykyistä eläinsuojelulakia paremmat mahdollisuudet puuttua eläinjalostuksen ja eläinten lihavaksi ruokkimisen hyvinvointihaittoihin.

Turkiseläinten kasvattajat ovat viime kädessä itse vastuussa siitä, millaisia eläimiä valitsevat jalostukseen ja miten eläimiä ruokitaan. Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan jalostukseen ei saisi valita sinikettuja, joilla on vääntyneet jalat tai jotka ovat hyvin suurikokoisia. Eläimiä ei myöskään saisi ruokkia liian lihaviksi.

Neuvottelukunta tukee elinkeinon toimia eläinten hyvinvoinnin edistämisessä ja toivoo, että turkistarhaajat ja koko elinkeino ottavat alan kehittämät eläinten hyvinvoinnin edistämisen työkalut laajasti ja tehokkaasti käyttöön.

 

Helsingissä 10.1.2018

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta

Olli Peltoniemi, puheenjohtaja

puh. 040 538 1621

 

Tämä on Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto. Eläinten hyvinvointikeskus toimii eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja julkaisee niiden kannanotot blogissaan.