fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvoinnin määritelmä

Hyvinvointi on eläimen oma kokemus olotilastaan

Tapoja määritellä eläinten hyvinvointia on useita. Yleisimmin käytössä oleva eläinten hyvinvoinnin määritelmä keskittyy eläimen omiin tuntemuksiin. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Kansallisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien mukaan hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta.

”Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Käsitteellä eläimen hyvinvointi kuvataan eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä huonoon. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta, käyttäytymishäiriöitä tai terveyshaittoja, eläimen hyvinvointi heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella.” (-Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat)

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan määritelmän mukaan eläimet ovat tuntevia olentoja, joilla voidaan perustellusti väittää olevan oikeuksia. Oikeudet tarkoittavat, että ihmisillä on velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Eläinten oikeudet kohdistuvat muun muassa niiden hyvinvoinnin turvaamiseen: eläimillä on siis oikeus tulla kohdelluksi tavalla, joka tukee niiden hyvinvointia. Ihmisillä on tätä oikeutta vastaavia velvollisuuksia.

eläinten hyvinvoinnin määritelmä; oikeudet

Oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin

 • Osaava ja motivoitunut hoitaja
 • Yksilöllinen kohtelu
 • Sopivat, väkivallattomat koulutusmenetelmät ja -välineet, jotka tukevat eläimen hyvinvointia eivätkä aiheuta eläimelle kipua tai kärsimystä
 • Eläimelle sopiva toiminta, joka ei kuitenkaan rasita eläintä niin, että se uhkaa eläimen hyvinvointia
 • Lajille, rodulle ja yksilölle sopivat virikkeet
 • Vuorovaikutus ihmisen kanssa
 • Tuskaton kuolema

Oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja elinympäristöön

 • Riittävä tila, joka mahdollistaa lajityypillisen käyttäytymisen ja erilaiset käyttäytymisen muodot
 • Lajityypillisille tarpeille sopivat, mukavat ja turvalliset ympäristöolosuhteet
 • Lajitovereiden seura sosiaalisille lajeille
 • Mahdollisuus välttää muiden eläinten ja ihmisten seuraa ja läheisyyttä
 • Ympäristön tutkiminen ja muokkaaminen
 • Ravinnon hankintaan liittyvä käyttäytyminen
 • Leikki
 • Jälkeläisillä riittävän pitkä emon hoiva

Oikeus hyvään terveyteen ja toimintakykyyn

 • Fyysinen ja psyykkinen terveys
 • Terveyttä ja hyvinvointia tukeva jalostus
 • Hyvä fyysinen kunto
 • Kivuttomuus
 • Sairauden hoito
 • Hyvälaatuinen, puhdas vesi
 • Lajinmukainen ja yksilölle sopiva ruokinta ja ravinto
 • Ennaltaehkäisevä suunnitelmallinen terveydenhuolto
 • Eläinlääkäripalvelut tarvittaessa