Lausunnot ja kirjelmät

Lausunto täydentävien ehtojen tulkinnan muutoksesta

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetuksesta täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta (Valtioneuvoston asetus täällä)  

Eläinten hyvinvointikorvaus

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2017

Takaisin julkaisuihin