fbpx Siirry sisältöön

Kontakta

Djurens Välfärdscentret i Finland (EHK, Eläinten hyvinvointikeskus), Naturresursinstitutet Finland

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki, FINLAND

 

Satu Raussi
Ledande specialist
satu.raussi@luke.fi
+358504156570

Satu Raussi på Luke Research Experts

 

Tiina Kauppinen
Senior specialist
tiina.kauppinen@luke.fi
+358443001295

Tiina Kauppinen på Luke Research Experts

Nationellt expert nätverk

Djurens Välfärdscentret i Finland (EHK) är är ett nätverk av finländska djurvälfärdsexperter. EHK följer, samlar in och delar information baserad på vetenskapliga bevis om djurens välbefinnande och främjar samarbetet mellan forskning och myndigheter för att säkra och förbättra djurens välbefinnande. EHKs verksamhet ligger under Naturresursinstitutet (Luke) i Finland. Centret är grundat av Jord- och skogsbruksministeriet och finansieras av Jord- och skogsbruksminiteriet.

EHK har ett tätt samarbete med finska forskning för djurens välfärs, till exempel Forskningscentrum för djurens välfärd (Helsingfors universitet). EHK är sekreterare på Rådet för lantbruksdjurens välfärd, och Rådet för sällskaps- och hobbydjurens välfärd. Vi följer också arbete av Rådet för skydd av djur som används i vetenskapliga och utbildningssyfte.

Vetenskapligt stöd

EHK utses av Jord- och skogsbruksministeriet som behörig myndighet av vetenskapligt stöd enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

Uppgifter

Enligt fördraget har Djurens Välfärdscentret i Finland som uppgifter att

  1. följa och samla vetenskapligt bevis om djurens välbefinnande, främja vetenskaplig forskning, identifiera behov i forskning, och kommunicera om dem,
  2. främja forskning för djurens välbefinnande och samarbete mellan parter som driver forskning,
  3. delta i internationella samarbete för djurens välbefinnande,
  4. delta i att förbereda utbildning och vägledning, utveckla utbildningssamarbete och identifiera behov inom utbildning,
  5. vid behov, bistå Livsmedelsverket (Ruokavirasto) att förbereda handling- och kontrollplaner för djurens välbefinnande,
  6. sammanställa national djurvälfärdsrapporter och
  7. vid behov, delta och handleda forskning för djurens välbefinnande som särskilt avtalas.

Här hittar du oss!

Användbara länkar

EHK på Twitter, på Facebook, på Instagram and på YouTube

 

Rådet för djurens välfärd 

Nordiska centrum för djurens välfärd

EU:s Referencecenters för Djurens Välfärd  (EURCAW)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.