fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Koiran hyvinvointi

Kaikkien koirien tulee päästä päivittäin liikkumaan

IMG_8420_sanni
Liikkuminen ja leikki ovat koiralle olennaisia käyttäytymistarpeita.

Koirat elävät Suomessa yleensä perheissä yhdessä ihmisten kanssa. Osaa koirista pidetään ulkokoirina niitä varten rakennetuissa aitauksissa tai kytkettynä. Koiria saatetaan pitää myös pienissä häkeissä jopa omistajan työpäivän ajan, mikä on eläinsuojelulain vastaista. Pitkät yksinoloajat ja tekemisen puute heikentävät koiran hyvinvointia. Koira saattaa pitkästyä ja turhautua, jos sillä ei ole mahdollisuutta ominaisuuksiinsa sopivaan toimintaan, ja seurauksena voi olla ongelmakäyttäytymistä. Esimerkiksi liikunta, hajutyöskentely, leikki sekä pureskelu ovat lähes kaikille koirille mieleistä tekemistä, ja niitä lisäämällä voidaan edistää koiran hyvinvointia.

Eläinsuojelusta koiranpidossa säädetään valtioneuvoston asetuksessa (674/2010) koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta. Ruokaviraston esitteeseen Koira ja kissa – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna on koottu koirien pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on määritellyt yleisimpien lemmikkieläinten olennaiset käyttäytymispiirteet.

SEYn koiratieto.fi -sivustolta saa tietoa siitä, millainen eläin koira on, millaisia tarpeita sillä on ja miten ihminen voi ymmärtää koiraansa paremmin. Hyvinvoiva koira on SEYn maksuton opas koiranhoitoon.

Hanki koira vain luotettavalta kasvattajalta

Niin kutsuttuun pentutehtailuun liittyy narttukoirien liian tiheää astuttamista sekä emon ja pentujen puutteellista ruokintaa ja hoitoa. Perusterveydenhuollosta ei välttämättä huolehdita. Pennut saatetaan myös vieroittaa emästään liian aikaisin eli alle seitsemän viikon iässä.

Pentutehtaista päätyy koiranpentuja Suomen markkinoille niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Kasvattajaltakin ostettu pentu on saatettu vieroittaa emästään liian aikaisin. Emä on voinut lähteä kasvattajalta omistajalleen pentujen ollessa esimerkiksi viisiviikkoisia. Tällöin pennut jäävät ilman emää kasvattajan luokse luovutusikäisiksi asti. Pennun ostajan tulisi aina ennen koiran hankintaa tutustua paikan päällä emoon ja pennun kasvuolosuhteisiin.

Palkitsemiseen perustuva koulutus on koiralle mieluisaa

koulutus_sanni
Pitkäjänteisyys, johdonmukaisuus ja toivotusta käyttäytymisestä palkitseminen ovat koirankouluttajan valtteja.

Koiran riittävä koulutus ehkäisee ongelmakäyttäytymistä ja antaa paremmat edellytykset koiran ja omistajan hyvälle suhteelle. Palkitsemiseen perustuva koiran koulutus on tutkimuksin todettu koiran hyvinvoinnin kannalta paremmaksi kuin rangaistuksiin ja pakotteisiin perustuva koulutus.

Rankaisuun perustuvat koulutusmenetelmät ovat eläinsuojelulain hengen vastaisia ja aiheuttavat koirille hyvinvointiongelmia esimerkiksi lisäämällä koiran aggressiivisuutta ja ongelmakäyttäytymistä. Rangaistuksina käytetään esimerkiksi hihnasta nykimistä, lyömistä, potkimista, koiran selättämistä, kuristamista, piikkipantaa ja sähköpantaa. Piikkipannan käyttö on kielletty eläinsuojelusäädöksissä. Sähköpannan käyttöä ei ole erikseen kielletty, mutta sitä ei saa käyttää niin, että eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Rangaistuksia käytettäessä myös kouluttaja voi joutua vaaraan, jos koira vastaa käsittelyyn aggressiivisesti.

Suomen eläintenkouluttajat ry on tehnyt koirankouluttajan eettiset ohjeet. Sivuilta löytyy myös lista eläinkoulutuksen ammattilaisista, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen eettisiä sääntöjä.

Liian pitkälle viety jalostus voi heikentää koiran hyvinvointia

nelli_satu
Roturisteymät voivat parhaimmillaan olla terveempiä kuin puhdasrotuiset koirat.

Pitkään kestänyt, voimakas koiran ominaisuuksien valinta ja periyttäminen eli jalostus on tuottanut tulokseksi useita eri koirarotuja. Erirotuiset koirat eroavat toisistaan käyttäytymiseltään ja tarpeiltaan. Suomen Eläinlääkäriliiton kannanoton mukaan koirien jalostuksesta tulisi kitkeä pois äärimmäisten ulkomuotojen tavoittelu, sillä tällainen jalostus aiheuttaa koirille niiden elämää haittaavia rakennevikoja ja perinnöllisiä sairauksia. Jalostuksessa tulee Eläinlääkäriliiton mielestä painottaa koirien terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia.


Joillakin roduilla terveyden parantaminen tarkoittaa käytännössä roturisteymiä. Suomen Kennelliitto sallii jalostustoiminnassa myös roturisteytysten käytön. Kennelliitto on käynnistänyt vuonna 1984 rotukoiria koskevat, terveyden edistämiseen tähtäävät toimet. Näitä ovat perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma (PEVISA) sekä jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joita rotuyhdistykset yhdessä Kennelliiton kanssa laativat. Vuonna 2009 koiranäyttelyjen ulkomuototuomareille tehtiin kaikkia rotuja koskevat ohjeet. Tuomareiden tulee ohjeiden mukaan kiinnittää huomiota esimerkiksi liioiteltuihin piirteisiin tai koiran epäterveeseen rakenteeseen.

Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki -yhdistyksen päämääränä on edistää eettisten näkökohtien huomioon ottamista koiranjalostuksessa ja parantaa tulevien koirasukupolvien terveyttä ja hyvinvointia. Tähän pyritään lisäämällä yleistä tietotaitoa koiranjalostusasioissa. Osa vakuutusyhtiöistä on jakanut koirien vakuutukset rodun mukaan hintaluokkiin. Luokat perustuvat vakuutusyhtiöiden tilastoihin koirarotujen sairauksista ja tapaturma-alttiudesta.

  •  
  •  
  •