Takaisin

Eläinten hyvinvointikorvaus, asetusmuutos

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi eläinten
hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

  •  
  •  
  •