Eläinten hyvinvointikeskuksen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Eläinten hyvinvointikeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

2a. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johtava asiantuntija Satu Raussi, satu.raussi@luke.fi

2b. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Erityisasiantuntija Tiina Kauppinen, tiina.kauppinen@luke.fi

3. Rekisterin nimi

Eläinten hyvinvointikeskuksen sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus / henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisterin tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on sidosryhmäviestintä. Käytämme henkilötietorekisteriä sähköisten tiedotteiden ja kutsujen lähettämiseen sekä tapahtumista tiedottamiseen. Käsittelemme henkilötietoja sidosryhmäverkostojen hallintaan liittyvissä asioissa, kuten sidosryhmien tyytyväisyyden mittaamisessa sekä palautteeseen vastaamisessa. Rekisterin avulla kehitämme eläintieto.fi -verkkosivustoa ja sosiaalisen median kanavia, ja kohdennamme relevanttia sisältöä eri sidosryhmille.

5a. Rekisterin tietosisältö ja säännön mukaiset tietolähteet

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

 •  Sähköpostiosoite
 • Henkilön nimi
 • Tietoja pyynnöistä lähettää henkilön tilaamaa viestintää
 • Yhteydenottolomakkeisiin syötettyjä tietoja
 • Rekisteröityjä saatetaan käsitellä sähköpostiosoitteen perusteella vastaanottamaan Eläinten hyvinvointikeskukselta relevanttia viestintää

Palveluiden käytön ja kehittämisen yhteydessä voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Eläintieto.fi -verkkopalvelun käytöstä kerättäviä tietoja, jotka Google Analytics tarjoaa

Saamme henkilötietoja myös seuraavista lähteistä:

 • Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin, Twitterin, Youtuben ja Instagramin käyttöön liittyviä tietoja
 • Huom. sosiaalisen median palvelut määrittävät itse, millaisia tietoja ja millä aikavälillä ne tarjoavat käyttäjilleen

Henkilön suostumukseen perustuen keräämme ja käsittelemme tapauskohtaisesti myös muita tietoja. Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä. Saatamme kerätä tietoja asiakkaista julkisista lähteistä ja rekistereistä asiakkaan antamaan lupaan perustuen tai laissa määritellyin perustein (esimerkiksi henkilötietolaki § 19, kohta 3).

Google Analytics -järjestelmän ja evästeiden avulla keräämme eläintieto.fi -verkkosivuston kävijätietoja sivuston kehittämiseksi ja relevantin sisällön kohdentamiseksi kävijöille. Google Analytics -seuranta on mahdollista ottaa pois käytöstä seuraamalla palveluntarjoajan ohjeita.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Rekisteriämme voivat käyttää seuraavat tietojärjestelmät:

 • Google Analytics ja Google AdWords
 • Koodiviidakko Oy:öön kuuluvat järjestelmät (ePressi-tiedotejakelupalvelu, Postiviidakko, ViidakkoMonitor)
 • eläintieto.fi (WordPress-järjestelmä)
 • Eläinten hyvinvointikeskuksen sosiaalisen median kanavat

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Eläinten hyvinvointikeskuksen ulkopuolelle.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojamme ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai vaihtoehtoisesti kuin tietoturva- ja tietosuojasopimuksissa olemme määrittäneet yhdessä palvelun tarjoajiemme/ yhteistyökumppaneidemme kanssa. Henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Päivitämme henkilötietoja tarvittaessa ja tarpeettoman tiedon poistamme.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytämme henkilötietoja sähköisessä muodossa palveluntarjoajiemme palvelimilla. Nämä on suojattu yleisiä käytänteitä noudattavin sopimuksin meidän (Eläinten hyvinvointikeskus) ja palveluntarjoajiemme välillä.

Emme näytä kerättyjä ja käsiteltyjä henkilötietoja muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimuksiin perustuen sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme. Olemme rajanneet pääsyn henkilötietoihin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojatut.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriimme tallennetut tietonsa henkilötietolain § 26 – 28 mukaisesti. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Tarkastuspyyntö lähetetään Luonnonvarakeskuksen Kirjaamoon osoitteeseen:

Luonnonvarakeskus (Luke), PL 2 00791 Helsinki,

tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@luke.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, vanhentuneet tai puutteelliset henkilötiedot. Pyyntö henkilötietolain § 29 nojalla henkilörekisterissä olevan yksilöidyn virheen korjaamisesta lähetetään Luonnonvarakeskuksen Kirjaamoon osoitteeseen:

Luonnonvarakeskus (Luke), PL 2 00791 Helsinki,

tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@luke.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli käsittelemme tietoja henkilön suostumuksen perusteella, voi tämä milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@luke.fi.

13. Tietosuojaselosteen päivitys

Tähän tietosuojaselosteeseen saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai kehittyessä tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteemme.