Takaisin

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa turisteja

Keskustelu ja vaatimukset eläinten hyvinvoinnista leviävät yhä useammille elinkeinon aloille. Eläimet ja niiden kanssa toimiminen kuuluvat monen matkanjärjestäjän tarjontaan, ja matkailueläinten hyvinvointi kiinnostaa turisteja. Suomen Lappiin lomalle tuleva matkailija voi olla kiinnostunut valjakkoa vetävien koirien tai porojen olosuhteista, hoidosta ja elämästä myös silloin, kun eläimet eivät ole turistin nähtävissä. Eläinten hyvinvointia matkailussa pohditaan parhaillaan kahdessa Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin hankkeessa. Myös Eläinten hyvinvointikeskus osallistuu hankkeisiin.

Turisti näkee eläinten itseisarvon

Turismissa eläimillä on välinearvo: ne ovat kokemisen ja elämyksen välikappaleita. Välinearvo on ilmeinen, kun on kyse eläimistä matkakohteiden brändin luomisessa, matkailupalveluissa, matkamuistoissa ja ruokaelämyksissä. Eläinten käyttö tuo liikevaihtoa matkailuyhtiöille ja kokonaisille matkakohteille.

Matkailijalle eläimellä on yleensä muutakin kuin välinearvoa. Eksoottisen eläimen, kuten poron, näkeminen tai vaikka niinkin tutun eläimen kuin koiran kohtaaminen uudenlaisessa yhteydessä ja tarkoituksessa voi jo itsessään olla turistille vaikuttava kokemus. Yhä suurempi joukko turisteja näkee matkailussa käytettävät eläimet yksilöinä, joilla on tunteita, mielipiteitä ja oikeuksia. Tämän ovat jo huomanneet myös muutamat suuret kansainväliset matkailutoimijat.

Vaikka omassa eläinsuojelulaissamme ei mainittaisi eläinten itseisarvoa, matkailuyritysten kannattaa tehdä se, sillä heidän asiakkaansa sen todennäköisesti tunnistavat. Yritysten kannattaa pohtia, kuinka ne haluavat vastata asiakkaidensa odotuksiin ja miten ne viestivät eläinten hyvinvoinnin huomioimisesta. Maininta eläinten hyvästä kohtelusta tai hyvinvoinnista huolehtimisesta yrityksen verkkosivuilla voi olla kriittinen avainsana eläinmatkailusta kiinnostuneelle turistille.

Eläinten hyvinvointiosaaminen näkyväksi

Eläinmatkailuyrityksissä henkilökunnan tietotaito ja osaaminen ovat avainasemassa. Kokeneella henkilöstöllä on eläimiin ja niiden hoitoon liittyvää asiantuntemusta, jota he voivat jakaa oman yrityksensä ulkopuolelle muidenkin saataville. Olennaista on myös jakaa tietoa eläinten tarpeista ja käyttäytymisestä matkailijoille. Valveutuneita kuluttajia yhdistää tietoisuus turismin eettisistä ulottuvuuksista, mukaan lukien eläinten käyttö matkailussa.

Tietoa kuluttajille voi tarjota paitsi yrityksen omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, myös paikan päällä, esimerkiksi koulutustilaisuuksien muodossa tai erilaisina ohjelmanumeroina. Hyvistä kokemuksista kertominen ja toisten kokemuksista oppiminen tuo uusia näkökulmia omaan tekemiseen.

Hyvinvointia edistetään hanketoiminnalla

Lapin yliopiston tutkimushanke Eläimet ja vastuullinen matkailu keskittyy matkailun kentälle ja siellä tapahtuvaan eläinten käyttöön osana matkailupalveluita. Tavoitteena on edistää matkailuyritysten tietoisuutta matkailussa käytettävien eläinten hyvinvoinnin merkityksestä sekä luoda ymmärrystä tämän tietoisuuden viestimisen tärkeydestä kuluttajille. Hankkeessa muodostetaan yhteistyönä eläinten hyvinvoinnin hyvien käytäntöjen koodisto, jolla voidaan edistää vastuullista eläinmatkailua Lapissa. Hyvien käytäntöjen leviämistä ja käyttöönottoa pyritään edistämään luomalla ruohonjuuritason keskusteluyhteyksiä yritysten, tutkijoiden ja muiden alan toimijoiden välille.

Hankkeen osarahoittajina on useita lappilaisia matkailualan yrityksiä, jotka tarjoavat niin valjakkokoira- ja hevosmatkailupalveluita kuin porosafareita ja porotilamatkailua. Hankkeeseen koottu asiantuntijaverkosto työskentelee tutkijoiden ja matkailuyritysten kanssa. Asiantuntijat kommentoivat yrityksien jakamia kokemuksia ja tutkimustietoon perustuvia näkökulmia hyvistä käytännöistä, jotka voisivat toimia kannustimina vastuullisen eläinmatkailun kehittämiseksi Lapissa ja sen ulkopuolella. Hanketoiminta tapahtuu työpajoissa tutkijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kesken toimintatutkimuksen metodeja hyödyntäen.

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on varmistaa rekikoirien, porojen ja hevosten hyvinvointi matkailupalveluissa. Hanke tähtää eläinten hyvinvointiin ja hyviin käytäntöihin liittyvän tiedon välittämiseen ja levittämiseen toimijoiden keskuudessa. Hankkeita hallinnoi Lapin korkeakoulukonsernin Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti.

  •  
  •  
  •