Takaisin

Eläinsuojelulaki uudistuu

Eläinsuojelulakia uudistetaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä. Lakiuudistuksen valmistelun ohjaus- ja työryhmät laativat ehdotuksen uudeksi eläinsuojelulaiksi. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2016.

Uudistustyön tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Kyseessä on laaja uudistushanke, jonka vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä. Eläinten hyvinvointisäädösten tulee perustua luotettavaan tieteelliseen tietoon.

Lue lisää lakiuudistuksen etenemisestä mmm:n verkkosivuilta.

  •  
  •  
  •