fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinsuojelulain uudistus on kesken

Eläinten hyvinvointilain uudistus keskeytyi, kun sote- ja maakuntauudistus eivät menneet läpi ja hallitus erosi kautensa lopulla 2019. Lakiuudistuksen käsittelyn jatko riippuu seuraavan hallituksen toimista: se voi halutessaan jatkaa siitä, mihin edellinen hallitus jäi, tai avata lakiluonnoksen uudelleen arvioitavaksi. Eläinten käyttäytymistarpeita rajoittavia ja hyvinvoinnin edistymisen kannalta kyseenalaisia kohtia, kuten kytkettynä tai häkissä pitämisen sallivia poikkeuksia, voi olla mahdollista ottaa tarkasteluun uudelleen.

Uudistustyön tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Kyseessä on laaja uudistushanke, jonka vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä on käyty laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä. Eläinten hyvinvointisäädösten tulee perustua luotettavaan tieteelliseen tietoon.

Eläinten hyvinvointiin liittyy useita eri säädöksiä

Eläinsuojelulain ja siihen liittyvien asetusten lisäksi on muitakin säädöksiä, joilla on liittymäkohtia eläinten hyvinvointiin. Metsästyslaissa ja –asetuksessa säädetään pyydettävien riistaeläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kuten sallituista pyyntimenetelmistä ja ajankohdista. Järjestyslaissa säädetään kissojen ja koirien irti pitämisestä taajamissa. Koe-eläinlaki säätelee koe-eläinten kohtelua ja niillä tehtävien kokeiden luonnetta, kalastuslaki paitsi kalakantojen, myös kalayksilöiden kohtelua silloin, kun ne ovat pyynnin kohteina. Eläinkuljetuslaissa ja -asetuksessa säädetään eläinten kuljettamisen ehdoista. Eläinlääkintähuoltolaki varmistaa eläinlääkäripalveluiden saatavuuden, laadun ja valvonnan sekä eläinten hyvinvoinnin, terveyden ja elintarviketurvallisuuden valvonnan.

Lue lisää lakiuudistuksen etenemisestä mmm:n verkkosivuilta.

  •  
  •  
  •