fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Yhteiseurooppalainen eläinten hyvinvointimerkintä vahvasti agendalla

Juustoja; EU:n yhteinen eläinten hyvinvointimerkintä agendalla

Ajatus EU:n yhteisestä, eläinten hyvinvoinnista kertovasta merkistä eläinperäisille tuotteille on saanut vahvan jalansijan Saksan EU-puheenjohtajakaudella. Saksan maatalousministeri Julia Klöckner nosti merkin kehittämisen keskusteluun ministeritasolla, ja eläinsuojelujärjestö Eurogroup for Animals toi aiheen laajempaan keskusteluun syyskuisessa webinaarissaan. Uskottavan, läpinäkyvän eläinten hyvinvointimerkinnän uskotaan olevan ratkaisevan tärkeä EU:n sisämarkkinoilla. Samalla se jättää tilaa myös kotimaiselle merkinnälle, jos oma tuotantomme ylittää EU-merkkiin vaadittavan eläinten hyvinvoinnin tason.

Saksa ajaa hyvinvointimerkintää

Euroopan maatalousministerit kokoontuivat syyskuun alussa Saksan elintarvike- ja maatalousministerin Julia Klöcknerin kutsusta. Tapaamisen ytimessä oli eläinten hyvinvointi ja Klöcknerin aloite EU:n yhteisen eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämiseksi, joka sai ministerikollegoilta vahvaa tukea. Klöcknerin mukaan yhteiset, uskottavat ja läpinäkyvät standardit ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n sisämarkkinoilla. EU:ssa on päästävä yksimielisyyteen myös siitä, miten pitkään ja millaisissa olosuhteissa eläimiä voidaan kuljettaa.

Myöhemmin syyskuussa Eurogroup for Animals järjesti eläinperäisten elintarvikkeiden merkintöjä koskevan verkkotapahtuman Animal Product Labelling: An Update and Ways Forward, johon osallistui 120 asiantuntijaa teollisuudesta, kansalaisjärjestöistä, tutkimuksesta ja julkiselta sektorilta 24 jäsenmaasta. Eurogroupin selvityksen mukaan lähes puolet eurooppalaisista on sitä mieltä, että vähittäiskauppa ei tarjoa tällä hetkellä riittävää valikoimaa eläinten hyvinvoinnin huomioivia elintarvikkeita. Erilaisia eläinten hyvinvoinnista kertovia merkkejä on EU:n sisämarkkinoilla kymmenkunta, mutta niiden määrä ja toisistaan eroavat sisällöt hämmentävät kuluttajia.

Teollisuus edistämään yhteistä merkintää

EU haluaa selkiyttää merkkiviidakkoa, ja sen odotetaan tekevän ehdotuksen yhdenmukaiseksi elintarvikkeiden merkintäjärjestelmäksi Farm to Fork -strategian yhteydessä. Komissio on jo perustanut alaryhmän eläinten hyvinvoinnin EU-platformin alaisuuteen käsittelemään merkintäasiaa, ja Eurooppa-neuvosto on ilmoittanut ottavansa elintarvikkeiden merkinnät kokouksissaan etusijalle.

Eurogroupin webinaarissa raskaansarjan toimijat kuten Kentucky Fried Chicken Europe ja Groupe Casino esittelivät omaa näkemystään eläinten hyvinvointimerkintöjen merkityksestä Euroopassa. Keskustelussa korostuivat yhteisen merkintäjärjestelmän edut, mutta myös haasteita ja esteitä oli näköpiirissä. Ajatuksen yhteisestä hyvinvointimerkistä katsottiin kuitenkin olevan niin pitkällä, että sitä voidaan lähteä viemään eteenpäin EU-tasolla.

Selkeä merkki kuluttajien avuksi

Eurogroupin ehdotus eläinten hyvinvointimerkinnäksi on ns. Method-of-Production -järjestelmä (MoP+). Järjestelmä kattaisi tiedot tuotantotavasta ja perusindikaattorit eläinten hyvinvoinnista. Sen osia käytetään jo muun muassa saksalaisissa, brittiläisissä ja ranskalaisissa hyvinvointimerkinnöissä.

EU-merkinnän tulisi olla ennemmin pakollinen kuin vapaaehtoinen, keskusteluissa todettiin. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tuottajien tukemiseen siirtymävaiheessa. Merkinnän tulisi kattaa koko prosessi eläinten kasvatuksesta teurastukseen asti.

Suomen oma hyvinvointimerkintä etenee

Suomessa kehitteillä oleva oma eläinten hyvinvointimerkki etenee ensi kuussa pilottivaiheeseen, kun hyvinvointimerkittyjen maito- ja lihatuotteiden menekkiä ja vastaanottoa selvitetään koeluontoisesti valikoiduissa vähittäiskaupoissa. Suomalainen merkki voisi olla kaksi- tai kolmitasoinen, mikä mahdollistaisi tarvittaessa merkin yhteensovittamisen EU-merkin kanssa. Moniportaisuus takaisi myös sen, että jos osa kotimaisesta tuotannosta ylittää eläinten hyvinvoinnissa EU:n yhteisen hyvinvointimerkin tason, se voi kotimaisella merkinnällä erottua edukseen EU-tason tuotannosta.

 

Lue lisää:

Eurogroup for Animals 17.9.2020: Towards a harmonised European label for animal products

Saksan puheenjohtajakauden tiedote eu2020.de 1.9.2020: Support for European animal welfare label

Euroopan komissio: Animal Welfare Labelling

Eläinten hyvinvointimerkki hyödyttää kaikkia

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä -hanke

Mitä kuluttaja ajattelee eläinten hyvinvoinnista?

Arvovalintoja eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi

Miten parantuvasta eläinten hyvinvoinnista voi maksaa, ja kenelle?

Ulkomaiset eläinten hyvinvointimerkit syynissä