fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Vuosi 2024 käynnistää eläinten hyvinvointilain Suomessa ja jättää EU-komission perinnöksi säädösehdotukset eläinkuljetuksista ja lemmikkien hyvinvoinnista

vuosi 2024 eläinten hyvinvoinnissa; kuvassa kissanpentuja

Vuodenvaihde 2023-2024 oli eläinten hyvinvointiaiheissa uudistusten aikaa: uusi eläinten hyvinvointilaki starttasi meillä Suomessa, ja Euroopan komission piti antaa ehdotuksensa unionin laajuiseksi eläinten hyvinvoinnin sääntelypaketiksi. Komission ehdotus jäi lopulta tyngäksi, mutta tärkeää uutta sääntelyä on kuitenkin luvassa eläinten kuljettamisesta ja lemmikkieläinten hyvinvoinnista.

Uudet asetukset tarkentavat hyvinvointilain vaatimuksia

Vuoden alussa astui Suomessa voimaan vanhan eläinsuojelulain korvaava uusi eläinten hyvinvointilaki. Hyvinvointilain liitelakina terävöitettiin kalastuslakia selkeällä vaatimuksella lopettaa kala välittömästi vedestä noston jälkeen. Vuoden alussa saatiin voimaan myös ensimmäinen lain nojalla annettu valtioneuvoston asetus, joka koskee eläimille tehtäviä toimenpiteitä ja keinollisen lisäämisen (kuten keinosiemennyksen ja alkionsiirron) menetelmiä.

Hyvinvointilain nojalla annettavia asetuksia on luvassa lisää, muun muassa eläinten jalostuksesta. Viranomaisten työlistalla on myös useiden valtioneuvoston eläinlajikohtaisten asetusten päivittäminen hyvinvointilain mukaiseksi. Asetussavottaa on siis luvassa yli kymmenen vuoden lakiurakoinnin jälkeen.

Lue lisää uuden eläinten hyvinvointilain keskeisistä muutoksista Ruokaviraston sivulta.

EU-komissio piti osan lupauksistaan eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi

Euroopan komissio epäonnistui pitämään lupaustaan koko eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistamisesta. Se julkisti kuitenkin joulukuussa ehdotuksen eläinkuljetusasetuksen uudistamiseksi sekä EU-historian ensimmäisen lemmikkieläimiä koskevan lainsäädäntöluonnoksen; edistystä toki nämäkin. Jotta eläinten hyvinvointi kuljetuksissa ja lemmikkinä pidettäessä aidosti edistyisi ja jotteivät ehdotetut lakipaketit vesittyisi, tulisi niiden pysyä parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyssä ehdotetun mukaisina.

Kuluva vuosi on myös EU-vaalivuosi. Uusi parlamentti ja komissio ottavat toivottavasti heti kopin eläinten hyvinvointia edistävän lainsäädännön kehittämisestä edelleen.

Yli yhdeksän tunnin eläinkuljetuksia koskisivat pitkän kuljetuksen vaatimukset

Yli 1,6 miljardia eläintä kuljetetaan EU:ssa ja EU:sta vuosittain. Unionin kansalaiset tukevat kyselytutkimuksen mukaan kestoltaan mahdollisimman lyhyitä eläinkuljetuksia. EU:n eläinkuljetussäädökset ovat yli 20 vuoden takaa ja tutkimustieto eläinten tarpeista ja kokemuksista on lisääntynyt, joten on aika huomioida eläimet kuljetuksissa entistä paremmin.

Uudessa EU-kuljetussäädösluonnoksessa esitetään kuljetettaville eläimille väljempiä tiloja, eläinten suojelemista äärilämpötiloilta ja kestoltaan rajoitettuja ja lyhyempiä kuljetuksia. Kuljetus olisi pitkäkestoinen, jos se kestäisi yli yhdeksän tuntia, ja sitä koskisivat lyhyitä kuljetuksia tiukemmat vaatimukset.

Säädösluonnoksessa ehdotetaan kiellettäväksi alle 12 viikkoa vanhojen koiran- ja kissanpentujen kaupalliset kuljetukset. Yli sadan kilometrin pituiset kuljetukset kiellettäisiin alle kolmeviikkoisten porsaiden ja karitsojen osalta ja alle viisiviikkoisten, alle 50 kg painavien vasikoiden osalta.

Lue lisää EU:n kuljetusasetusehdotuksesta komission sivuilta.

Kissojen ja koirien hyvinvointiin luvassa vihdoin EU-säädös

Yli 40 %:ssa EU:n kotitalouksista on lemmikki, yleisimmin kissa tai koira. EU-tason lemmikkien hyvinvointisäädöksiä on odotettu kauan. Joulukuussa 2023 komissio julkisti hyväksymänsä EU-historian ensimmäisen lemmikkien hyvinvointisäädösehdotuksen.

Säädöksellä parannettaisiin koirien ja kissojen hyvinvointia erityisesti pennutuksen ja lemmikkikaupan yhteydessä. Jatkossa EU:n jokainen kissa ja koira olisi tunnistusmerkitty ja rekisteröity niin, että eläin on yksilönä tunnistettavissa ja asia on viranomaisten valvottavissa kaikkialla EU:ssa. Säännöt koskisivat myös kissojen ja koirien pidon, hoidon ja käsittelyn vähimmäisvaatimuksia kaikkialla EU:ssa.

Ehdotetut tiukat jäljitettävyysvaatimukset sekä mahdollisuus tarkastuksiin helpottaisivat toteutuessaan viranomaisvalvontaa ja auttaisivat kitkemään laitonta lemmikkikauppaa ja pentutehtailua. Eläimen omistajien olisi myös helppoa varmistaa lemmikkinsä alkuperä. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava koulutusta eläinten käsittelijöille, ja jokaiselle koiran tai kissan ostajalle pitäisi kertoa vastuullisen lemmikinomistamisen tärkeydestä. Koirien ja kissojen tuonnin EU-alueelle olisi täytettävä yhteiset hyvinvointistandardit.

Lue lisää EU-komission säädösehdotuksesta kissojen ja koirien hyvinvoinnin parantamiseksi komission sivuilta.

Vesittikö komissio kansalaisaloitteet?

Eläinten häkkikasvatusta vastustanut EU-kansalaisaloite End the Cage Age sai 1,4 miljoonaa allekirjoitusta. Komissio oli luvannut kansalaisaloitteen myötä uutta lainsäädäntöä, jolla häkkikasvatuksesta vähitellen luovuttaisiin, mutta vetäytyi lopulta muista eläinten hyvinvointisäädöksistä lukuun ottamatta edellä mainittuja kuljetusten ja lemmikkien säädöksiä. Komission vastaus häkkikieltoa vaatineeseen kansalaisaloitteeseen on nyt Euroopan oikeusasiamiehen tutkittavana.

EFSA selvittää eurooppalaisen turkistarhauksen tilaa

Komissio päätti laittaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) selvittämään turkistarhausta vastauksenaan Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen. EFSA:n tulee tehdä tieteellinen selvitystyö tämän vuoden aikana ja raportoida siitä vuoden 2025 maaliskuuhun mennessä. EFSA:n lausuntojen ja muiden arvioiden perusteella komissio ilmoittaa maaliskuuhun 2026 mennessä, katsooko se aiheelliseksi ehdottaa Euroopan laajuista turkistarhauskieltoa siirtymäkauden jälkeen.

Komissio harkitsee myös muita toimenpiteitä tarhattujen turkiseläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Turkistarhauksen hyvinvointi-, kansanterveys- ja ympäristövaikutukset arvioidaan. Komission edustajat vierailevat jäsenvaltioiden turkistiloilla paikan päällä. Mahdollisuutta lisätä minkki EU:n haitallisten vieraslajien listalle arvioidaan, ja komissio aikoo noudattaa arvioinnissa One Health -lähestymistapaa.

Suomen hallitusohjelmassa laihat kirjaukset eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi

Hallituksen lupaukset suomalaisten eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat vaatimattomat. Eläimet mainitaan hallitusohjelman kohdassa 6.6 Suomi elää maaseudusta ja metsistä. Lähtökohtana hallituksella on eläimiä hyödyntävien elinkeinojen ja harrastusten edistäminen.

Eläinten hyvinvointia edistävä lupaus on, että eläinlääkäripalveluiden saatavuus, kohtuulliset asiakasmaksut ja päivystys turvataan koko maassa. Myös eläintauteja luvataan torjua aktiivisesti. Hallitusohjelmassa todetaan laiduntavien eläinten lisäävän luonnon monimuotoisuutta ja maatilojen olevan tärkeitä elinympäristöjä monille uhanalaisille lajeille. Toivon mukaan toteamus johtaisi esimerkiksi perinnebiotooppilaidunnuksen suurempaan tukemiseen ja laidunalojen kasvuun.

Mitä Eläinten hyvinvointikeskus tekee eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi 2024?

Eläinten hyvinvointikeskuksen ja eläinsuojeluasiamiehen yhteistyö oli kuluneiden vuosien aikana tiivistä muun muassa tapahtumajärjestämisen osalta. Seminaarit, webinaarit ja pyöreän pöydän keskustelut olivat suosittuja (osa esityksistä katsottavissa YouTubessa). Tuotimme yhdessä myös Eläinvaltakunta-podcastin, politiikkasuosituksen keskeisistä eläinten hyvinvoinnin edistämisen keinoista, sekä lukuisia muita yhteisiä julkaisuja.

Hallituksen päätös olla jatkamatta eläinsuojeluasiamiehen virkaa oli toimivan yhteistyön päätteeksi meille suuri pettymys. Maa- ja metsätalousministeriö perusteli päätöstä sillä, että eläinsuojeluasiamiehen työhön ajateltu raha tarvitaan lintuinfluenssan torjuntatyöhön turkistiloilla. Turkistarhojen lintuinfluenssatapaukset ovat Ylen mukaan kaventaneet valtion kassaa kymmenillä miljoonilla euroilla viime vuonna. Siihen verrattuna eläinsuojeluasiamiehen vuosibudjetti on ollut marginaalisen pieni.

Eläinsuojeluasiamies jätti perintönä loppuraportissaan useita hyviä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Valitettavasti näitä kaikkia aiemmin yhdessä toteutettuja, suosittuja ja tarpeellisia tapahtumia emme pysty yksin Eläinten hyvinvointikeskuksen resurssein jatkamaan.

Omalta osaltamme hyvä uutinen on, että voimme saamamme testamenttilahjoituksen turvin tuottaa lisää erityisesti ruotsinkielistä eläinten hyvinvointia edistävää viestintämateriaalia. Luvassa on esimerkiksi myöhemmin tänä vuonna kaksikielisesti tuottamiamme lyhyitä videoita lemmikkieläinten hyvästä kohtelusta.

Eläintieto.fi -sivustomme täydentyy pian vuohen hyvinvointiaiheisella lajisivulla. Osallistumme entiseen tapaan kotimaisten eläinten hyvinvointitutkimusten ja -hankkeiden ohjausryhmätyöhön ja hoidamme seura- ja harrastuseläinten sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerityön. Osallistumme tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan työhön sekä eläinkoelupalautakunnan työhön. Autamme viranomaisia hankkimalla tutkittua tietoa eläinten hyvinvointilain nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten uudistamiseksi sekä uuden lain ja asetusten toimeenpanon tueksi.

Kansainvälisessä toiminnassa seuraamme erityisesti eläinten hyvinvoinnin edistymistä Euroopassa. Tärkeitä verkostojamme ovat Euroopan muut kansalliset eläinten hyvinvointikeskukset sekä pohjoismaiden ja Baltian yhteistyöverkosto.

 

Lue lisää:

Eläinsuojeluasiamies: Koottua tietoa eläinten hyvinvoinnista tarvitaan yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi

Kuuntele Eläinvaltakunta-podcastin kaikki jaksot:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.