fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Vapaa ryhmäporsitus tutkimuksen kohteena

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Wageningenin yliopiston ja Ollikkalan sikalan yhteistyöprojektissa selvitetään porsastuotannon kannattavuutta ja sikojen hyvinvointia, kun emakot elävät pihatoissa koko tuotantokiertonsa ja porsivat pienissä ryhmissä. Vapaa ryhmäporsitus huomioi emakon ja porsaiden luontaisia käyttäytymistarpeita. Kasvatustapa on Suomessa uusi.

Tavanomaisessa sianlihantuotannossa emakot porsivat yleisimmin kääntymisen estävissä porsitushäkeissä, joissa ne imettävät ja hoitavat porsaitaan noin neljän viikon verran, minkä jälkeen ne usein siirretään tiineytyshäkkeihin siemennystä varten vähintään kuukaudeksi. Ollikkalan sikala yhdistää tutkittua tietoa sikojen hyvinvoinnista nykyaikaiseen porsastuotantoon: tiineet emakot elävät ryhmissä pihatoissa, joista ne noin viikkoa ennen porsimista siirretään omiin ryhmäporsituskarsinoihin. Jokaisessa ryhmäporsituskarsinassa emakolla on oljilla kuivitettu oma porsimiskarsina, josta on vapaa pääsy muutaman muun porsivan kanssa jaetulle jaloittelualueelle. Kun porsaat ovat pariviikkoisia, ne viimeistään ylittävät jaloittelutilan ja porsimiskarsinan erottavan matalan esteen, ja voivat vapaasti liikkua porsitusyksikössä. Emakot ja porsaat ovat yhdessä 9 viikkoa, jonka jälkeen uudelleensiemennetyt emakot siirretään pihattoon.

Eläinlääkäri Maria Nysténin​ alkavassa väitöskirjatutkimuksessa ”Tavoitteena vapaasti porsiva emakko” selvitetään emakoiden hyvinvointia ja tuottavuutta tavanomaista eläinystävällisemmissä tuotanto-olosuhteissa.

”Ollikkalan sikalassa emakot voivat rakentaa pesän, emakot ja porsaat voivat liikkua vapaammin ja niillä on runsaasti tonkimismateriaalia. Tämä nyt tutkittava tuotantokierto on lähempänä sikojen luontaista käyttäytymistä, jossa porsaat lähtevät emakon kanssa porsimispesistään ympäristöä tutkimaan noin viikon iässä ja emakko vieroittaa porsaansa muutaman kuukauden iässä”, kertoo eläinten hyvinvoinnin professori Anna Valros.

Teksti: Laura Hänninen

Lue Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen tiedote kokonaisuudessaan täältä

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.