fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Valvontatulokset kertovat: kansalaiset aiempaa aktiivisempia ilmoittamaan eläinten huonosta kohtelusta

Evira julkaisi eläinsuojeluvalvonnan tulokset toukokuun viimeisellä viikolla. Kotieläintilojen satunnais- sekä riskiperusteiseen otantaan perustuvissa valvonnoissa laiminlyöntejä havaittiin hieman aiempaa vähemmän. Epäilyyn perustuvien tarkastusten lähtökohtana on nimenomaan epäily siitä, että eläimiä lyödään laimin (mukaan lukien lemmikit ja tuotantoeläimet); näissä valvonnoissa kärähti kolmannes tarkastetuista eläinten pitopaikoista.

Valvontatulosten mukaan tuotantoeläimiä kohdeltiin viime vuonna hieman aiempaa paremmin. ”Tiloille tehdyissä suunnitelmallisissa eläinsuojelutarkastuksissa 22 prosentissa havaittiin puutteita. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, sillä vuonna 2014 tarkastuksia suunnattiin emakkosikaloihin Euroopan komission selvityspyynnön takia. Sen vuoksi tuotantoeläintiloja tarkastettiin selvästi aiempia vuosia vähemmän”, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toteaa.

”Valvonnalla, ohjauksella ja koulutuksella on ilmeisimminkin saatu tuloksia aikaan, sillä 2000-luvun alkupuoliskolla eläinten pidossa havaittiin vuosittain laiminlyöntejä yli 30 prosentilla tarkastetuista tiloista. Vuosina 2007-2009 laiminlyöntien osuus vaihteli 20 prosentin molemmin puolin nousten lähelle 30 prosenttia jälleen vuosina 2010-2013.”

Valvonnoissa laiminlyöntejä löytyi 23 prosentilta suunnitelmallisesti (otantaan perustuen) tarkastetuista nautatiloista ja 29 prosentilla tarkastetuista sikatiloista. Siipikarja- sekä vuohi- ja lammastiloista tarkastettiin vain yksittäisiä tiloja, eikä niillä esiintynyt lainkaan puutteita. Turkiseläintiloja tarkastettiin aiempia vuosia huomattavasti vähemmän, vain neljä, joista yksi sai huomautuksen eläinsuojelusäädösten rikkomisesta. Huomionarvoista on, että aiempina vuosina turkistiloille on tehty enemmän tarkastuksia ja niillä on myös havaittu huomattava määrä laiminlyöntejä; esimerkiksi vuosina 2011-2012 laiminlyöntejä todettiin yli puolella tarkastetuista tiloista.

Eläinkuljetusten epäkohdat vähenivät edellisen vuoden 20 prosentista 12 prosenttiin. Huomattava osa puutteista löytyi aiempien vuosien tapaan lainsäädännön edellyttämistä asiakirjoista. Eviran mukaan sekä eläimet että kuljetusajoneuvot olivat kuljetettaessa aiempaa paremmassa kunnossa.

Epäilyyn perustuvissa tarkastuksissa havaittujen laiminlyöntien osuus vakiintunut

Ilmoituksia eläinten laiminlyönneistä tehtiin pitkäaikaista keskiarvoa enemmän, ja epäily eläinsuojelusäännösten vastaisesta eläintenpidosta johti yli 5000 tarkastuskäyntiin. Epäilyyn perustuvissa tarkastuksissa lemmikkieläimistä tarkastettiin pääosin koirien ja kissojen sekä kanien, erilaisten jyrsijöiden, kalojen ja matelijoiden pitopaikkoja. Tuotantoeläinlajien osalta epäilyyn perustuvien tarkastuksen kohteina olivat useimmiten naudat, hevoseläimet ja lampaat.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten tulokset näyttävät jokseenkin samanlaisilta kuin edellisvuosien tulokset, sillä havaittujen laiminlyöntien prosenttiosuus viime vuosina on pysynyt vakiintuneella tasolla. Eläinsuojelulain mukaisia kieltoja tai määräyksiä annettiin viime vuonna 32 prosentille tarkastetuista kohteista, kun osuus viimeisten viiden vuoden aikana on vaihdellut 32-38 % välillä. Eläinsuojelulain mukaisiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi jouduttiin ryhtymään 9 % tarkastetuista kohteista. Viime vuosina osuus on vaihdellut 6-9 % välillä.

Lue lisää Eviran sivuilta:
Ilmoituksia eläinten laiminlyönneistä aiempaa enemmän
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2014 -raportti