fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Vaatimus eläinten kivunlievityksestä tiukentuu uuden lain myötä

lehmiä laitumella

Uuden eläinten hyvinvointilain luonnoksessa kielletään aiheuttamasta eläimelle tarpeetonta kärsimystä. Eläimille tehtävien kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä tulisi jatkossa käyttää kivunlievitystä. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi vasikoiden nupoutusta ja porsaiden kastrointia kipulääkittyinä. Vaatimuksesta tullaan säätämään tarkemmin asetustasolla.

Kipulääkityksen vaatimuksesta voitaisiin jatkossa poiketa ainoastaan silloin, kun toimenpiteestä aiheutuu vain lievää tai hetkellistä kipua tai jos on kyse hätätilanteesta. Erikseen kiellettäisiin myös sellaiset kipua tai kärsimystä aiheuttavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on eläimen ulkonäön tai käyttäytymisen muuttaminen.

Tarpeettoman kivun ja kärsimyksen aiheuttamisen kielto sisältyy jo voimassaolevaan eläinsuojelulakiin. Silti vasikoiden nupoutus ja karjuporsaiden kastrointi on ollut sallittua ilman minkäänlaista kivunlievitystä – näissä tilanteissa elämille aiheutettavan kivun ei nähtävästi ole ajateltu olevan kohtuullisesti vältettävissä.

Kastrointiin ja nupoutukseen kipulääkitys

Uusi lakiluonnos vaatii, että nupoutuksessa ja kastroinnissa käytetään jatkossa kivunlievitystä. Kivunlievityksellä tarkoitetaan luonnoksessa kipulääkitystä, puudutusta tai anestesiaa. Kuten nykylaissakin, toimenpiteen saisi tehdä vain koulutuksen tai kokemuksen kautta siihen pätevöitynyt henkilö.

Kivunlievityksen tarkemmista vaatimuksista eri toimenpiteiden yhteydessä on tarkoitus myöhemmin säätää asetustasolla. Vasikoiden nupoutuksen osalta asianmukainen kivunhoito tarkoittaisi sekä rauhoitusta, paikallispuudutusta että tulehduskipulääkitystä, mutta porsaiden kastraation osalta on tarkoitus edellyttää vain tulehduskipulääkitystä toimenpiteen yhteydessä.

Kipulääkitys käytössä jo nyt

Onneksi eläintenpidon käytännöt ovat ajan myötä muuttuneet. Siinä missä aiemmin vasikat nupoutettiin itse, nyt arviolta reilusti yli puolet nupouttavista tiloista kutsuu tarkoitusta varten eläinlääkärin. Eläinlääkäri nupouttaa vasikat rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa ja antaa vasikalle kipulääkkeen.

Vasikoiden nupoutuskäytäntöjä selvittäneen raportin mukaan noin puolet suomalaistuottajista on tietoisia nupoutuksen kivuliaisuudesta ja halukkaita lääkitsemään vasikan kipua. Vasikat voivat kokea kipua nupoutuksen jälkeen jopa useiden vuorokausien ajan, joten pitkäkestoinen kipulääkitys on tarpeen.

Karjuporsaat kastroidaan yhä tiloilla itse, mutta suurimmat teurastamot ovat jo jonkin aikaa vaatineet, että kastroitavat porsaat kipulääkitään. Toimenpiteen aikaista kivunhoitoa puudutuksella ei kuitenkaan ole vaadittu. Kastraatiossa possulle annetaan kipulääke, iho viilletään auki, kivekset vedetään ulos ja siemenjohtimet katkaistaan. Toimenpide on suhteellinen lyhytkestoinen, mutta sitä seuraava kipu voi kestää jopa viisi päivää.

Ruotsissa porsastuottajat antavat nykyään porsaille puudutuksen usein itse ja kokevat käytännön toimivaksi. Mieluiten kastraatiosta haluttaisiin kuitenkin päästä kokonaan eroon, ja vaihtoehtoja sille selvitetään parhaillaan Euroopan laajuisesti.

Hyvinvoinnin tarpeeton vaarantaminen kielletään

Uutena lakiluonnoksessa esitetään, että eläinten hyvinvoinnin tarpeeton vaarantaminen kielletään. Tarkoituksena on täydentää tarpeettoman kivun ja kärsimyksen aiheuttamisen kieltoa tilanteissa, joissa on ilmeistä, että kieltoa tultaisiin rikkomaan. Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan esimerkiksi eläinkilpailuissa ja -näyttelyissä.

Kaikkiaan lakiluonnoksessa on edistystä vanhaan lakiin verrattuna, vaikka nykystandardien mukaan toimivilla tuotantotiloilla tämä ei enää aiheutakaan käytännön muutoksia. Voidaan kuitenkin perustellusti kysyä, ovatko esitetyt edistysaskeleet riittäviä tarpeettoman kivun aiheuttamisen kiellon osalta. Eläimen kipu on hyvinvoinnin näkökulmasta tarpeetonta silloin, kun sitä on mahdollista lääkitä ja hoitaa.

 

Voit antaa lausunnon kivun ja kärsimyksen aiheuttamisen kiellon toteutumisesta lakiluonnoksessa osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Kivun ja kärsimyksen aiheuttamisen kieltoa käsitellään lakiluonnoksen luvussa 2, Yleiset periaatteet ja vastuu eläimistä, pykälissä 15 (Eläimille tehtävät toimenpiteet) ja 16 (toimenpiteiden tekijä ja kivunlievityksen käyttö).

 

EDIT: Muutettu ’lähes puolet nupouttavista tiloista kutsuu eläinlääkärin’ muotoon ’reilusti yli puolet tiloista’. Tarkkaa tietoa kokonaistilanteesta ei ole saatavilla.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.