fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Tule kuulemaan PerinneHyvä-hankkeen loppuseminaariin, miten perinnebiotooppilaidunnus edistää eläinten hyvinvointia

Perinnehyvä-hanke edisti laiduneläinten hyvinvointia; kuvassa nautoja

Perinnebiotooppien laidunnusmahdollisuuksia ja laiduneläinten hyvinvointihyötyjä kartoittanut PerinneHyvä-hanke päättyy tiistaina 23.1. loppuseminaariin, jossa kuullaan muun muassa laidunnuksen hyvinvointivaikutuksista eläimille. Tule seuraamaan seminaaria etänä (https://helsinki.zoom.us/j/5841441141)!

PerinneHyvä-hanke etsi laidunaloja perinnebiotooppien elvyttämiseksi

Perinnebiotoopit eli vanhat niityt, hakamaat, metsälaitumet ja kedot ovat uhanalainen luontotyyppi, jolla on potentiaalia ylläpitää huomattavaa luonnon monimuotoisuutta. Perinnebiotooppien hoidoksi soveltuu parhaiten laidunnus. Samalla se edistää laiduntavien eläinten hyvinvointia, tuo vaihtelua laiduneläinten elinympäristöön ja tarjoaa eläimille mahdollisuuden lajinmukaiseen käyttäytymiseen muun muassa liikkumisen, sosiaalisen käyttäytymisen ja syömiskäyttäytymisen muodossa.

Kotieläintilat voivat osallistua ilmastotoimiin ja hillitä omaa hiilijalanjälkeään perinnebiotooppeja laiduntamalla. Monilla tiloilla on aloja, joilla ei ole viljelykäyttöön soveltuvaa tarkoitusta, mutta joita voi potentiaalisesti hyödyntää perinnebiotooppilaitumena. PerinneHyvä-hanke auttoi kartoittamana ja kunnostamaan nautatilojen perinnebiotooppialoja ja löytämään tekijöitä, joiden avulla biodiversiteettiä kasvattaville toimille voidaan laskea hiilijalanjäljen kompensaatioindeksi. Hankkeessa arvioitiin myös hiehojen soveltuvuutta perinnebiotooppien laidunnukseen alojen hoitotoimena ja luonnonlaitumella olon vaikutusta nautojen hyvinvointiin sekä tilallisten työmäärään.

PerinneHyvä-hankkeen tulokset julkistetaan nyt loppuseminaarissa 23.1. klo 15 alkaen. Seminaaria voi seurata verkossa, eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Hankkeen tulosten lisäksi seminaarissa kuullaan Eläinten hyvinvointikeskuksen kooste laidunnuksen hyvinvointivaikutuksista laiduneläimille sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulma perinnebiotooppien nykytilaan ja tulevaisuuteen Suomessa. Seminaarin ohjelma kokonaisuudessaan löytyy hankkeen verkkosivulta. Tervetuloa kuulolle!

Seuraa loppuseminaaria 23.1. klo 15-17 täällä: https://helsinki.zoom.us/j/5841441141

Katso myös video perinnebiotooppien laidunnuksesta:

Kotieläintuottajille suunnattu versio on katsottavissa täällä.

***

Nyt päättyvä PerinneHyvä-hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonepäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa tukea maataloustuottajia uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kokonaisuudessa panostetaan uuden tiedon tuottamiseen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttamiseen käytännön työhön, johon PerinneHyvä-hankekin on tähdännyt.

 

Lue lisää:

PerinneHyvä – perinnebiotoopeilla hyvinvointia luonnolle ja naudoille

Laiduntavat eläimet ja uhanalaiset perinnebiotoopit hyötyvät toisistaan

Perinnebiotoopit laitumina tuovat hyvinvointia luonnolle ja naudoille

Laidunnus edistää eläinten hyvinvointia ja lisää luonnon monimuotoisuutta

Laidunnus perinnebiotoopilla lisää luonnon monimuotoisuutta

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.