fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Terveysluokitusrekisterit ovat elinkeinon omia työkaluja tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimiva tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta kokousti touko- ja syyskuussa aiheinaan mm. turkisasetus, sikojen kastrointi ja nautojen hyvinvointi tiloilla.  

Turkiseläimille vettä – asetusuudistus jäi pöydälle

Neuvottelukunta keskusteli vuonna 2015 toukokuun kokouksessa turkiseläinten suojelun asetuksen uudistamisesta. Esille nostettiin yksimielisesti etenkin kaikkien turkiseläinten tarve jatkuvaan puhtaan juomaveden saamiseen. Jatkuvasti tarjolla oleva puhdas vesi on erityisen tärkeää niille turkiseläimille, jotka ovat sairaita tai siitosnaaraita. Turkiseläinten suojelun asetuksen uudistusta ei kuitenkaan viety loppuun, vaan työ keskeytettiin maa- ja metsätalousministeriössä.

Sikamaisia kuulumisia

Neuvottelukunta keskusteli kokouksissaan sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavan hyvinvointiarvioista. Sikavan mittareihin on otettu Welfare Quality -järjestelmän hyvinvointimittareita. Terveydenhuoltokäynnillä sikalassa eläinlääkäri havainnoi mm. eläinten käytössä olevaa tilaa, virikemateriaaleja ja ruokintalaitteita. Elinkeino on asettanut vastuulliselle sianlihan tuotannolle raja-arvot.  Tilan toimintaan puututaan, mikäli raja-arvot alittuvat kahdessa peräkkäisessä mittauksessa.

Sikojen kastraatioiden vaihtoehtoja pohdittiin FINCAS-tutkimushankkeessa. Urossikoja kastroidaan, koska ilman toimenpidettä niiden lihaan voi kehittyä ns. karjunhajua, joka on joillekin kuluttajille vastenmielinen. Euroopassa suurin osa karjuporsaista kastroidaan pian syntymän jälkeen kirurgisella menetelmällä, johon ei kuulu porsaan nukutusta tai puudutusta. Toimenpiteellä on kielteisiä vaikutuksia porsaan hyvinvointiin, kuten myös porsaan nukutuksella ja puudutuksella voi olla. Suomessa suuret teurastamot edellyttävät, että kastraatiokipua lievitetään kipulääkkeellä.

Porsaille olisi mahdollista tehdä immunokastraatio, joka on rokote karjunhajua vastaan. Menetelmää on testattu Suomessakin. Seuraava vaihe on kuluttajien kuunteleminen asiasta. Keski-Euroopassa suhtautuminen immunokastroidun sian lihaan on osin kielteistä, sillä jotkut mieskuluttajat pelkäävät sikojen kemiallisen kastraation vaikuttavan heihin itseensä – tätä vaaraa immunokastraatioon ei kuitenkaan liity. Belgiassa kuluttajien asenne immunokastraatiota kohtaan on myönteisempi.

Nasevat asiat

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan kuuluu 55 % nautatiloistamme. Nasevan tulosten mukaan nautatiloilla on parannettavaa eläinten puhtaanapidossa, sonnien makuualueiden mukavuudessa ja kirjanpidossa. Ongelmia on tulosten mukaan myös eläinten käsittelyssä ja vasikkakuolleisuudessa. Naseva ja Sikava -järjestelmät ovat elinkeinon omavalvonnan työkaluja. Järjestelmät tuottavat tietoa eläinten hyvinvoinnista tiloilla, ja auttavat löytämään parannusta kaipaavat alueet.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.