fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Tekeekö uusi laki lopun sairaaksi jalostamisesta?

lyttykuonoinen koira

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia haittaavaa jalostusta tehdään sekä lemmikki- että tuotantoeläinpuolella. Laki kieltää periaatteessa tällaisen jalostuksen, mutta toistaiseksi sairaaksi jalostamisesta ei ole annettu tuomioita. Tiettyjen ominaisuuksien ja rotupiirteiden osalta jalostustoiminta on jo karannut kauas eettisesti hyväksyttävästä. Uuden eläinten hyvinvointilain myötä tilanteeseen on mahdollista puuttua aiempaa tehokkaammin.

Nykyisen eläinsuojelulain mukaan sellainen jalostus, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa eläimelle kärsimystä tai vahingoittaa sitä, on kiellettyä. Käytännössä tämä on ollut niin sanottu lain kuollut kirjain, jota ei ole hyödynnetty jalostukseen liittyvien hyvinvointihaittojen torjunnassa. Ulkonäköpiirteiden liiallinen korostaminen jalostuksessa on aiheuttanut lemmikkieläimille vakavia hyvinvointi- ja terveyshaittoja. Tuotantoeläinten jalostuksessa taas tuotosta on pyritty lisäämään niin paljon, että se on usein maksettu eläimen hyvinvoinnin kustannuksella.

Ryhtiliike jalostuksen suitsimiseksi käynnissä

Uuden lakiluonnoksen kirjaus jalostuksesta on samantapainen kuin nykyisessä laissa: sellaisten jalostusmenetelmien käyttäminen, joista voi aiheutua merkittävää haittaa eläimen hyvinvoinnille, on kiellettyä. Lisäksi esitetään, että eläintä ei saa käyttää jalostukseen, jos on todennäköistä, että käytettävä jalostusyhdistelmä aiheuttaa jälkeläiselle sairauksia tai heikentää sen mahdollisuuksia käyttäytyä lajityypillisesti.

Kiellettyä olisi myös käyttää jalostukseen sellaista eläintä, joka ei rakenteellisen vian tai sairauden vuoksi kykene lisääntymään luonnollisesti; tämä sisältäisi sekä astutuksen, tiineyden, synnytyksen että jälkeläisten hoidon. Jalostuksen seurauksena syntyvien eläinten pitäisi pystyä elämään lajityypillistä elämää, kuten liikkumaan, käyttämään aistejaan ja toteuttamaan lajityypillisiä käyttäytymismuotoja. Eläimen elimistön pitäisi toimia normaalisti, mikä sulkisi käytännössä jalostuksen ulkopuolelle rakenteellisista vioista ja toimintahäiriöistä kärsivät yksilöt.

Uuden lain tavoitteena olisi ohjata jalostusta aiempaa enemmän eläinten hyvinvointia huomioivaan suuntaan, hyvinvoivien eläinten tuottamiseen. Uudet kirjaukset tarkentaisivat ja selkeyttäisivät jalostukseen liittyvää sääntelyä nykylainsäädäntöön verrattuna, ja asetuksella voitaisiin myöhemmin säätää tarkemmin muun muassa kielletyistä jalostusmenetelmistä.

Soveltaminen avainasemassa

Säännöksiä sovellettaisiin lain voimaan tultua laajasti kaikkeen sellaiseen eläinten lisäämiseen, jossa ihminen päättää, mitkä eläimet lisääntyvät ja siten periyttävät geenejään tuleville sukupolville. Jalostuksella tarkoitettaisiin myös sellaista ihmisen hoidossa olevien eläinten lisääntymistä, jolla ei ole selkeästi määriteltyä tavoitetta perimän tai ominaisuuksien suhteen – ihminen olisi siis vastuussa pitämiensä eläinten lisääntymisestä silloinkin, kun lisääntyminen ei olisi varsinaisesti suunniteltua. Yksittäisiä vahinkoastumisia tällä ei kuitenkaan tuomittaisi.

Uutena laissa säädettäisiin eläinten pitäjän vaatimus huolehtia, etteivät eläimet pääse lisääntymään hallitsemattomasti keskenään, mikä auttaisi esimerkiksi puolivillien kissapopulaatioiden hallintaan saamisessa.

Valvontaviranomaiset pystyisivät uuden lain nojalla puuttumaan nykyistä tiukemmin jalostuksen kukkasiin. Jos lakiehdotus menee jalostuksen osalta läpi ja sitä sovelletaan kirjauksia ja lain henkeä noudattaen, jalostuksen aiheuttamista hyvinvointiongelmista on mahdollista ennen pitkää päästä eroon.

Toivottavaa on, että uusi laki lisää painetta myös eläintuotantoa sekä laji- ja rotujärjestöjä kohtaan ääripäiden jalostuksen suitsimiseksi. Eläimen hyvinvointi ja terveys on aina asetettava etusijalle ulkomuotoon, rakenteeseen ja muihin rotutyypillisiin odotuksiin nähden.

 

Anna lausuntosi lakiluonnokseen eläinjalostuksesta osoitteessa lausuntopalvelu.fi 28.2.mennessä. Jalostusta käsitellään lakiluonnoksen eläinten hoitoa koskevassa luvussa 4, pykälässä 26.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.