fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Suomessa lain mukaan tehty uskonnollinen teurastus ei eläimen hyvinvoinnin kannalta eroa tavallisesta teurastuksesta

Halal-liha ja eläinten uskonnollinen teurastus ovat yhä enemmän tapetilla, kun muslimiväestö Suomessa kasvaa. Eläimiä teurastetaan halal-ohjeiden mukaisesti osassa teurastamoistamme, ja erillistä halal-teurastamoakin suunnitellaan. Suomalaisissa teurastamoissa kaikki teuraseläimet tainnutetaan käytännössä ennen teurastusta. Useimmissa muissa EU-maissa uskonnollinen teurastus ilman tainnutusta on sallittu eikä teurastustapaa tarvitse merkitä lihapakkaukseen, joten tuontiliha voi olla teurastettu vastoin Suomen kansallisia säädöksiä.

Halal-teurastus tapahtuu tarkkojen ohjeiden mukaan

Halal-teurastustapa perustuu Koraaniin ja Sharia-lakiin, jotka antavat tarkat säännöt ja ohjeet teurastuksen suorittamiseksi. Muslimeille sallittua lihaa ovat pääosin märehtijät ja tietyt linnut sekä kala. Eläinten on oltava hengissä ja terveitä ennen teurastusta. Teurastuksen suorittaa aikuinen muslimi, joka ymmärtää islamin asettamat säännöt ja ehdot teurastukselle. Teurastus suoritetaan mieluiten käsin, mutta koneellinenkin teurastus hyväksytään tietyin ehdoin.

Toimitus alkaa teurastajan lausumilla rukouksilla. Eläimen pää suunnataan Mekkaan päin. Eläin lopetetaan viiltämällä sen kurkku auki terävällä veitsellä yhdellä jatkuvalla viillolla yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan. Viilto ei saa katkaista selkäydintä. Viillon jälkeen eläimen annetaan vuotaa kuiviin. Teuraseläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niitä saa teurastaa toisten eläinten nähden. Kiellettyjä eläimiä, kuten sikaa, ei saa teurastaa samoissa tiloissa kuin sallittuja eläimiä. Jos samoissa tiloissa teurastetaan esimerkiksi nautaa sekä uskonnollisesti että tavanomaisesti, toiminnan valvontaan, hygieniaan, lihan pakkaamiseen ja merkintään sekä säilytykseen ja kuljetukseen on erilliset ohjeet.

Taintunut eläin ei tunne kipua

Eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkein kysymys halal-teurastuksessa on eläimen tainnutus ennen verenlaskua. Tainnutusmenetelmiä on sekä palautuvia (eläin palaa tajuihinsa jonkin ajan päästä) että välittömästi kuolemaan johtavia. Halal-teurastuksessa eläin ei kuole vielä tainnutuksen yhteydessä (toisin kuin yleensä tavanomaisessa teurastuksessa), vaan kuoleman aiheuttaa vasta tainnutusta seuraava verenlasku. Verenlasku on suoritettava välittömästi tainnutuksen jälkeen, ettei eläin ehdi tulla tajuihinsa.

EU:n lopetusasetuksessa (Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä) todetaan, että monet lopetusmenetelmät ovat eläimille kivuliaita. ”Tainnuttaminen on sen vuoksi tarpeen tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden aikaansaamiseksi ennen lopetusta tai samanaikaisesti lopetuksen kanssa.” Nykytietämyksen valossa eläimen hyvinvoinnin kannalta varsinaisella kuolinsyyllä ei ole merkitystä, sillä eläin ei tunne kipua tainnutuksen jälkeen.

Sharia-laki ei varsinaisesti kiellä eläimen tainnuttamista ennen teurastusta, mutta tainnutuskäytäntö vaihtelee muslimiyhteisöissä. Osa muslimeista hyväksyy tainnutuksen, jos se on palautuva, osa taas suhtautuu siihen nihkeästi. Suomen teurastamoissa rutiininomaisesti käytettävä nautojen ja lampaiden tainnutus pulttipistoolilla ennen verenlaskua on siis osalle muslimeista täysin hyväksyttävä tainnutustapa, kun tainnutus muilta osin tehdään halal-ohjeiden mukaisesti.

EU sallii uskonnollisista syistä tehtävän teurastuksen ilman tainnutusta

EU:n lopetusasetus ei kiellä teurastamista ilman tainnutusta uskonnollisiin syihin vedoten. Esimerkiksi Ranskassa huomattava osa lampaan- ja naudanlihasta teurastetaan ilman tainnutusta. Komissio on pyytänyt jäsenmaita kiinnittämään huomiota siihen, ettei eläimiä teurastettaisi tainnuttamatta, mikäli ei ole kysymys nimenomaan jäsenmaan oman uskonnollisen yhteisön käyttöön tulevasta lihasta. Osa maista käyttää tainnuttamatta teurastusta vientiin menevän lihan teurastuksissa.

Suomessa ei uskonnollisia poikkeuksia – teuraseläimet on tainnutettava

Suomen lain mukaan uskonnollisen teurastuksen yhteydessä tainnutuksen ja verenlaskun on tapahduttava samanaikaisesti. Tarkastuseläinlääkärin on oltava läsnä aina, kun on kyse uskonnollisista syistä tehtävästä teurastuksesta. Teurastamoissamme uskonnollinen teurastus suoritetaan käytännössä aina niin, että eläin tainnutetaan ensin ja viilto tehdään vasta sen jälkeen. Viranomainen valvoo eläinsuojelu- ja elintarvikelainsäädännön noudattamista teurastamossa, ei uskonnollisten ohjeiden noudattamista. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa verenlaskua edeltävä tainnutus on aina pakollista, käytössä oleva halal-sertifikaatti ohjaa uskonnollisen teurastuksen suorittamista ja lihan jatkokäsittelyä, mutta sitä valvotaan muslimiyhteisön sisältä käsin. Kotimainen halal-teurastus on eläinten hyvinvoinnin kannalta parempi vaihtoehto kuin lihantuonti ulkomailta, sillä muualla halal-teurastettu liha on usein peräisin eläimestä, jota ei ole tainnutettu ennen teurastusta.

Vapaasti käännettynä Koraani ohjeistaa: ”Kun tapat, tapa hyvällä tavalla, ja kun teurastat, teurasta hyvällä tavalla; siis teroita veitsesi ja anna teuraseläimen kuolla kivuttomasti.”

Lisätietoja halal-teurastuksesta esimerkiksi täältä

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.