fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta auttaa säädösvalmistelussa – käsittelyssä hevosasetus

seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta käsitteli hevosasetusta; kuvassa varsa laitumella

Seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnan viides kausi alkoi uudella kokoonpanolla ja täydellä höyryllä, kun käsittelyyn otettiin heti lausunnoilla oleva hevosasetus. Neuvottelukunta ottaa kantaa hevosten hyvinvoinnin sääntelyyn ja jatkossa muihinkin lemmikkinä pidettävien eläinten hyvinvointia koskeviin kysymyksiin ja säädösuudistuksiin.

Hevosten hyvinvointi kokouksen keskiössä

Valtioneuvosto asetti seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan viidennelle toimikaudelleen 2024–2027, ja neuvottelukunta aloitti kautensa kesäkuun alussa tarttumalla heti toimeen. Kauden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin hevosten hyvinvoinnista uuden hevosasetuksen luonnoksen pohjalta ja laadittiin alustava lausunto asetusluonnokseen. Keskustelussa korostui neuvottelukunnan näkemys siitä, että sellaisten hevosenpidon vanhojen käytäntöjen, jotka eivät edistä hevosten hyvinvointia, on aika muuttua.

Muutoksia toiveissa muun muassa varsojen vieroitusikään ja hevosille kivuliaisiin käytäntöihin

Neuvottelukunta totesi, että asetus kokonaisuudessaan lisää hevosten hyvinvointia monin tavoin. Keskustelussa pidettiin kuitenkin tärkeänä, että jatkossa lainsäädännön ja tarvittaessa riittävän pitkien siirtymäaikojen tuella suunnataan hevosten pitoa hevosen hyvinvointia paremmin edistävään suuntaan. Tällaisia toimenpiteitä olisivat esimerkiksi varsojen nykyistä myöhempi vieroittaminen ja sosiaalisten taitojen kehittymisen turvaaminen varsoilla. Kaikilla hevosilla päivittäinen mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen kaikissa askellajeissa olisi tärkeää. Myös mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja riittävään syöntiaikaan on neuvottelukunnan mielestä tärkeää turvata.

Neuvottelukunta katsoi, että hevosten käsittelykulttuuria olisi tulevaisuudessa ohjattava suuntaan, jossa kivuliaita pakkotoimenpiteitä käytettäisiin vain, jos se on todella välttämätöntä. Rutiininomaisista hevosen käsittelyn välineistä, kuten kielisiteistä ja impparipannoista tulisi luopua ja käyttää vain hyvinvoinnin kannalta tutkitusti perusteltuja välineitä ja käytäntöjä. Kaikki tämä tarkoittaisi osin pitkiäkin siirtymäaikoja, jotta hevoskulttuurilla olisi aikaa sopeutua tarvittaviin muutoksiin.

Neuvottelukunnan lausunto hevosasetuksen luonnokseen julkaistaan kokonaisuudessaan sen valmistuttua.

Neuvottelukunnan asetuksenmukaiset tehtävät:

  1. seurata ja arvioida seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä ehdotuksia hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksistä
  2. tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi
  3. edistää seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa
  4. suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

Laajapohjainen neuvottelukunta edustaa lukuisia eläinlajeja ja -ryhmiä

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat erilaisia seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin liittyviä tahoja, kuten harrastustoimintaa, viranomaisia, hyvinvoinnin tutkimusta ja vapaaehtoista eläinsuojelutyötä. Neuvottelukunta kutsuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita kuultavaksi käsiteltävien aiheiden mukaan.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu neuvottelukunta toimii ministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä.

Neuvottelukunnan avulla halutaan lisätä tietoisuutta seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkityksestä ja eläinten arvostuksesta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä.

Neuvottelukunnan perustamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksella seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta (1174/2010). Neuvottelukunnan jäsenet asetetaan erillisellä päätöksellä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lista viidennen kauden jäsenistä löytyy täältä.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lisäksi muita Suomessa toimivia eläinasioiden neuvottelukuntia ovat tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta ja tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta.

 

Lue lisää:

Ilotulitteet pelottavat eläimiä, kuluttajakäyttöä tarpeen rajoittaa

Haitalliset vieraslajit lemmikkeinä – mitä tehdä kodinvaihtajille?

Muistilista lemmikinottajan avuksi

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.