fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Ravihevosta on suuhun katsominen

hevonen kuolain suussa

Kuolain aiheuttaa ravihevosille enemmän suuvaurioita kuin on osattu epäillä. Eläinlääkäri Kati Tuomola teki kaksi vuotta sitten Suomen Hippoksen tilaaman ravihevosten suiden kuntoselvityksen, jonka tulokset julkaistiin viime kesänä kansainvälisessä tiedejulkaisussa. Oheisessa vieraskynäkirjoituksessaan Tuomola kertoo, millaisia vaurioita kuolainten käyttöön liittyy, ja miten hevosten suut tulisi tarkastaa kilpailukunnon varmistamiseksi.

Neljällä hevosella viidestä suuvaurioita kuolaimen vaikutusalueella

Ravihevosten suuvaurioiden määrä ja vakavuus tuli yllätyksenä, vaikka etukäteen oli epäilty, että todennäköisesti joitakin vammoja löytyy. Ravilähdön jälkeen tutkittiin 261 hevosta, joista 84 prosentilla todettiin tuoreita vammoja suussa. Vaurioita oli tavallisimmin suupielen sisäpuolella, posken etuosan limakalvolla ja alahammasloman ikenessä. Tutkimme hevosia kymmenessä ravikilpailutapahtumassa, ja tulokset olivat valitettavasti joka ilta samanlaisia.

Kuolain jättää jälkensä

Ravikilpailuissa hevosen suu tarkastetaan lähdön jälkeen, jos huomataan verta suun ulkopuolella tai karkea ajotaparike (liiallinen tai sääntöjen vastainen ajovitsan käyttö ja ohjista nykiminen, tarkastukset syksystä 2017 alkaen).  Tutkimushevosista kuudella näkyi verta huulessa lähdön jälkeen. Tutkittaessa hevosia tarkemmin löytyi vammoja huomattavasti useammilta. Näiden kuuden hevosen lisäksi vakavia vaurioita oli 46 hevosella ja kohtalaisia 112 hevosella. Verta oli suun sisällä 27 hevosella.

Heinäkuussa 2019 Hippos otti viidellä radalla käyttöön hevosen hyvinvointitarkastuksen, jossa yhtenä tarkastuskohteena on hevosen suu. Tammikuusta 2020 alkaen tarkastuksia tehdään 11 kilpailupaikalla siten, että viisi arvottua hevosta tarkastetaan ennen lähtöä.

Hevosen suu on osa kilpailukuntoisuutta

Hevosen suun kunto on tärkeää selvittää myös lähdön jälkeen, koska hevonen voi kilpailla uudelleen jo muutaman päivän kuluttua. Ohjaspaineen ja kuolaimen aiheuttama ärsytys estää haavan paranemisen ja kuolain haavaisessa suussa aiheuttaa kipua.  On tärkeää tutkia hevosten suu systemaattisesti otsalampun ja kertakäyttökäsineiden kanssa ja ilman ravivarusteita (kielisidettä, leukalenkkiä, kuolaimia), jotta ne eivät estä haavojen havaitsemista.

Ravikilpailusäännöt hevosen kilpailukuntoisuuteen:

  • 22 § Kilpailukuntoisuus. Hevonen voidaan määrätä eläinlääkärin terveystarkastukseen ennen seuraavaa kilpailua, mikäli kilpailueläinlääkärillä on epäilys siitä, että hevonen ei ole kilpailukuntoinen. Myös useamman kilpailueläinlääkäriraportin saaminen antaa aiheen terveystarkastukseen. Eläinlääkäri tekee päätöksen määräyksestä yhdessä tuomariston kanssa.
  • 1 § Varusteet ja valjastus. Jos lähdön jälkeen havaitaan varusteiden tai valjastuksen aiheuttaneen hevosen vahingoittumisen, määrätään hevonen toipumisajaksi kilpailukieltoon.
  • 1 § Ilmoittaminen kilpailuun. Hevosen valmentaja on vastuussa siitä, että hevonen on kilpailuun ilmoitettaessa terve ja kilpailukuntoinen.

Eläinsuojelulaissa olevia lainkohtia:

  • ESL luku 2 3§. Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty.
  • ESL Luku 2 17 §. Kilpailueläinlääkärin on kiellettävä eläimen käyttäminen kilpailuissa, jos hänellä on perusteltua aihetta epäillä, että eläintä käytetään tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.

 

Kilpailueläinlääkärin toimintaohjeissa todetaan, että hevonen tarkastetaan, jos suusta tulee verta ja hevonen poistetaan tarvittaessa lähdöstä. Jos suusta tulee verta lähdön jälkeen, hevonen voidaan määrätä terveystarkastukseen ja kipailukieltoon. Ei ole olemassa tarkkaa määrittelyä siitä, kuinka paha suuvaurio estää hevosen kilpailemisen, mutta vakavat vammat suussa eivät kuulu kilpailukuntoisuuteen. On eettinen kysymys, mihin kilpailukuntoisuuden raja vedetään. Vastaus kertoo yhteiskunnan yleisestä asennoitumisesta eläinten hyvinvointiin sekä päättävän tahon eläinetiikasta.

Huippu-urheiluun liittyy aina riski loukkaantumisesta. Vahinkoja sattuu, mutta eläinkilpailuissa ihmisen velvollisuus on huolehtia, että riskit minimoidaan. Eläin ei saa systemaattisesti olla vaarassa loukkaantua ja altistua kivulle.

Tarkkaile myös hevosen käyttäytymistä

Hevosen käyttäytyminen voi kertoa kivusta. Suun aukominen, pään viskely, kielen roikottaminen suun ulkopuolella tai kielellä pelaaminen voivat vaikuttaa vähäpätöisiltä, mutta ne ovat merkkejä epämukavuudesta tai kivusta.  Hevosen ilmentämää kipua voidaan vähätellä, sitä ei tunnisteta, tai kivun ilmentäminen voidaan tulkita hevosen ”tavaksi” tai ”luonteenpiirteeksi”.

Suuterveyden opas avuksi

Tutkimusta tehdessämme huomasimme, että ravi-ihmiset ovat kiinnostuneita suuterveydestä ja halusivat lisätietoa. Tähän tarpeeseen teimme joulukuussa 2019 ravihevosen suuterveyden oppaan, jossa on perustietoa suuterveydestä, vammoista, niiden paranemisesta ja omatoimisesta seurannasta, hammashoidosta sekä hevosen tunnetilan merkityksestä asioiden oppimiselle.

Näin ehkäiset kuolaimiin liittyviä vammoja:

  • Tutki hevosesi suun etuosa säännöllisesti vammojen varalta. Jos vammoja löytyy, anna niille aikaa parantua ilman kuolainta. Kroonisissa vammoissa paranemiseen saattaa mennä useita viikkoja tai jopa kuukausia.
  • Kiinnitä huomiota pehmeään ohjastuntumaan. Negatiivinen vahvistaminen on yleinen hevosen opettamisen muoto, jossa on tärkeää vapauttaa ohjaspaine heti silloin, kun hevonen tekee oikein tai edes oikeansuuntaisen yrityksen eli esim. hidastaa tai kääntyy. Pitkäaikainen paine suussa altistaa vammoille.
  • Kiinnitä huomiota siihen, että hevonen ei joudu tilanteisiin, joissa se pelkää tai kiihtyy liikaa, jolloin normaalit ohjasotteet eivät toimi ja suuvaurion vaara kasvaa.
  • Pidä turparemmi löysällä (vähintään kaksi sormea pitäisi mahtua turparemmin alle kuonopiin kohdalta mitattuna), jotta se ei paina limakalvoja hampaita vasten.
  • Pyydä eläinlääkäriä tarkastamaan kuolaimen sopivuus ja hevosen hampaat. Hampaat on hyvä tarkastaa vähintään vuosittain.

 

Teksti: Kati Tuomola, ELL, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

 

Lue lisää:

Tuomola K, Mäki-Kihniä N. Ravihevosen suuterveyden opas, 2019.

Tuomola K, Mäki-Kihniä N, Kujala-Wirth M, Mykkänen A, Valros A. Oral Lesions in the Bit Area in Finnish Trotters After a Race: Lesion Evaluation, Scoring and Occurrence. Front Vet Sci (2019) 6:1–12.

Tuomola K, Mäki-Kihniä N, Kujala-Wirth M, Mykkänen, Valros A. Ravihevosten suuvaurioista kuolaimen alueella. Suomen Eläinlääkärilehti. 2019, 125, 8. Sivut 516–519.

Hyvinvoivalla hevosella on empaattinen omistaja

Hevosen hyvinvoinnin ongelmat löytyvät usein tarkkailemalla lauman muita hevosia

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.