fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Rapukattilassa porisee

rapuja, äyriäisiä

Tutkimustieto äyriäisten kyvystä tuntea kipua on vielä vähäistä. Viitteitä ravun kivuntunnon mahdollisuudesta on olemassa, vaikka osa tutkimusyhteisöstä pitää niitä epävarmoina. Varovaisuusperiaatteen mukaan rapujen elävältä keittämistä tulee välttää, jos edes kivuntunnon mahdollisuus on olemassa. Elävältä keittämisen vaihtoehtona on nopean tajunnanmenetyksen aiheuttava sähkötainnutus, mutta siihen ei vielä ole kehitetty kuluttajakäyttöön soveltuvia laitteita. 

Äyriäiset aistivat todennäköisesti kipua

Äyriäisillä on hyvin todennäköisesti hermopäätteissään kipua aistivia reseptoreja, joita on tunnistettu myös muilta niveljalkaisilta, kuten banaanikärpäseltä. Ravulla on aivot ja hermosto, tuntoaisti ja hyvä hajuaisti sekä hormoneja tuottavia rauhasia. Rapu oppii välttämään paikkaa, jossa se on kokenut negatiivisia ärsykkeitä. Rapu pyrkii pois liian lämpimästä ja aistii myös tuntosarvillaan haitallisen korkean lämpötilan. Korkea lämpötila aiheuttaa ravulle mahdollisesti kipua, mutta tutkijat eivät ole täysin yksimielisiä rapujen kivuntunnosta. Ravun kivuntunnon osoittaminen riippuu määritelmästä ja siitä, vaaditaanko ravun subjektiivisen psykologisen kokemuksen todentamista.

Rapujen kyky tuntea kipua ja kärsimystä on kyseenalaistettu, koska ravun aivojen rakenne ei vastaa nisäkkään aivoja. Kansainvälisen tiedeyhteisön lausumassa kuitenkin todetaan, ettei ihmisen tuntemuksiin olennaisesti liittyvän uusaivokuoren puuttuminen estä eläintä tuntemasta, vaan tuntoisuuden ja tietoisuuden mekanismeja on useita erilaisia. Ihminen tai eläin voi kokea kipua, vaikkei kykenisi siitä kommunikoimaan.

Käyttäytyminen on yksi tuntevuuden mittari, ja äyriäisillä on kivuntunnosta kertovaa käyttäytymistä. Osa tutkijoista kuitenkin katsoo, että äyriäisten hyvinvointia ja kivuntuntoa koskeva tieteellinen kirjallisuus on epäkypsää ja tutkimusraportit kiistanalaisia. Kipuaistia ei heidän mukaansa ole tutkimuksissa vahvistettu eikä tuloksiin vaikuttavia muuttujia kontrolloitu riittävästi, eivätkä kokeissa havaitut käyttäytymisvasteet välttämättä kerro kivusta.

Sähkötainnutus vie tajunnan lähes välittömästi

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti rapu tulisi sen hyvinvoinnin turvaamiseksi tainnuttaa ennen jatkoprosessointia. Nykytiedon perusteella suositellaan sähkötainnutusta, johon onkin olemassa kaupallisia sovelluksia. Sähkötainnutuksella ravun mahdollinen tuntoisuus loppuu lähes välittömästi. Osa ravuista herää sähkötainnutuksen jälkeen, jos ne jätetään huoneenlämpöön, mutta viilennys esimerkiksi kylmässä vedessä tainnutuksen jälkeen estää rapuja heräämästä. On myös mahdollista, että sähkötainnutus pelkästään halvaannuttaa ravun.

Rapujen elävältä keittämistä ei suositella

Elävänä kiehuvaan veteen yksittäin laitettu rapu kuolee noin 8-10 sekunnissa. Kuolema seuraa, kun ravun proteiinit alkavat denaturoitua ja sydän lakkaa toimimasta +44 celciusasteessa. Mikäli rapuja laitetaan kotikeittiössä kiehuvaan veteen useita kerrallaan, jäähtyy vesi enemmän ja rapujen kuolema kestää kauemmin. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on määritellyt, että humaani tainnutus tai lopetusmenetelmä on sellainen, jossa eläimen tajuttomuus tai kuolema seuraa alle sekunnissa. Rapujen keittäminen ilman tainnutusta ei siis täytä humaanin lopettamisen määritelmää.

Vaikka tiedeyhteisössä ei vielä vallitse yksimielisyyttä siitä, ovatko äyriäiset tuntevia olentoja vai eivät, on äyriäisiä käsiteltävä tavalla, joka aiheuttaa niille vähiten mahdollista stressiä, kipua tai ahdistusta. Kansainvälisesti äyriäisten tappamista keittämällä elävänä on kritisoitu etenkin kansalaisjärjestöjen, mutta myös viranomaisten taholta. Sveitsin lainsäädännön mukaan rapua ei saa keittää elävältä. Sveitsin säädöksiin ollaan lisäämässä vaatimuksia myös äyriäisten tainnutuksesta.

Hyvä käytäntö olisi, ettei kotitalouksissa keitettäisi lainkaan eläviä rapuja. Ravut voisi halutessaan syödä ravintolassa, jossa on käytössä rapujen sähkötainnutuslaitteisto. Valmiiksi keitettyinä myytävien rapujen ostajan olisi hyvä varmistaa valmistajalta, että ravut on tainnutettu sähkötainnutuslaitteella. Tällainen laite on esimerkiksi Crustastun™, joka on suunniteltu tainnuttamaan ja tappamaan äyriäiset nopeasti sähköiskulla ennen niiden keittämistä tai jatkoprosessointia elintarvikkeeksi.

 

Lue lisää:

Tunteet yhdistävät ihmistä ja eläintä

Adams, R., Stanley, C. E., Piana, E., Cooper, R. L. 2019. Physiological and Behavioral Indicators to Measure Crustacean Welfare. Animals 9(11):914.

de Mori, B., Normando, S. 2019. Is ‘history’ repeating itself? The case of fish and arthropods’ sentience and welfare. Etica & Politica / Ethics & Politics, XXI, 2:491-516.

Diggles, B. K. 2019.  Review of some scientific issues related to crustacean welfare, ICES Journal of Marine Science 76(1):66–81.

Fregin T, Bickmeyer U. 2016. Electrophysiological Investigation of Different Methods of Anesthesia in Lobster and Crayfish. PLoS One 2016, 11(9):e0162894.

IASP International Association for the Study of Pain. 16.7.2020. IASP Announces Revised Definition of Pain.

Neil, D. 2012. The Effect of the Crustastun™ on Nerve Activity in Two Commercially Important Decapod Crustaceans: the Edible Brown Cancer Pagurus and the European Lobster Homarus Gammarus. Project Report. University of Glasgow, Glasgow, UK.

Neil, D., Thompson, J. 2012. The Stress Induced by the Crustastun™ Process in Two Commercially Important Decapod Crustaceans: The Edible Brown Cancer Pagurus and the European Lobster Homarus Gammarus. Project Report. University of Glasgow, Glasgow, UK.

Puri, S., Faulkes, Z. 2015. Can crayfish take the heat? Procambarus clarkii show nociceptive behaviour to high temperature stimuli, but not low temperature or chemical stimuli. Biology Open 4:441–448.

Raputietokeskus: Suomalaiset ravut

Riikonen, P., 2012. Anatomiaa rapukutsuille. Tiede-lehti 7

Roth, B., Gimsbø, E. 2016. Electrical stunning of edible crabs (Cancer pagurus): from single experiments to commercial practice. Animal Welfare 25:489-497.

Rowe, A. 2018. Should Scientific Research Involving Decapod Crustaceans Require Ethical Review? J Agric Environ Ethics 31, 625–634.

The Cambridge Declaration of Consciousness

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.