fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Neuvottelukunta toivoo eläinkilpailuihin hyvinvointivastaavaa

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta kokoontui 4.11. keskustelemaan eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta eläinkilpailuissa. Samasta aiheesta on keskusteltu vuoden mittaan myös eläinsuojelulain uudistuksen ohjausryhmässä. Neuvottelukunta otti myös kantaa eläinten hyvinvointiin liittyvien toimijoiden tarpeellisuudesta ja hämmästeli päätöstä lakkauttaa eläinsuojeluasiamiehen määräaikainen virka. Kannanotto on luettavissa täällä.

Kilpailuihin tarkoituksenmukaista valvontaa

Eläinsuojelulain mukaan eläinlääkärin on oltava paikalla sellaisissa kilpailuissa, joissa eläin voi joutua alttiiksi kivulle, tuskalle tai kärsimykselle. Eläinkilpailujen virkaeläinlääkärin vastuulle toivottiin yleistä kilpailevien eläinten hyvinvoinnin riskiperusteista valvontaa esimerkiksi pistokokein. Todettiin, että kilpailujen riskitasoluokitus auttaisi kohdentamaan valvonnan resursseja paremmin. Myös eläinnäyttelyissä viranomaisvalvonta voisi olla paikallaan, sillä siihen suhtaudutaan vakavammin kuin omavalvontaan.

Keskusteluun nousi ajatus hyvinvointivastaavasta, joka olisi paikalla kilpailussa ja vastaisi eläinten hyvinvoinnista siellä. Hyvinvointivastaavan ei olisi välttämätöntä olla eläinlääkäri, mutta yksityinen kilpailueläinlääkäri ja hyvinvointivastaava voisivat olla sama henkilö. Neuvottelukunta kannatti ajatusta hyvinvointivastaavan kirjaamisesta eläinsuojelulakiin.

Eläinkilpailuissa huomioitava myös kohde-eläimet

Neuvottelukunta toivoi, että lainsäädäntöprosessin yhteydessä tarkastellaan eläinkilpailukäsitteen laajentamista. Kilpailuissa on huomioitava eläin paitsi kilpailijana, myös kilpailun kohteena (kuten paimennettavat lampaat, luolakoirakokeissa käytettävät ketut, kalastuskilpailujen saaliskalat).

Järjestäytyneessä kilpailutoiminnassa ei katsottu olevan suuria riskejä eläinten hyvinvoinnille; sen ulkopuolella tapahtuva toiminta ja valvonnan puute sen sijaan huolestuttavat neuvottelukuntaa. Neuvottelukunta toivoi, että eläinkilpailujen osalta kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen, onko kilpailut mahdollista toteuttaa eläinsuojelulain mukaisesti aiheuttamatta kipua, tuskaa tai kärsimystä sen enempää kilpaileville kuin kohde-eläimillekään. Seuraavaan kokoukseen pyydetään kuultavaksi luolakoirakokeiden asiantuntija.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.