fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Neuvottelukunta: Elävien kohde-eläinten käyttö kiellettävä luolakoirien taipumuskokeissa

elävien kohde-eläinten käyttö/ kuvassa kettuja
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 16.2.2023

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on ottanut kantaa luolakoirien taipumuskokeissa käytettävien kohde-eläinten hyvinvoinnin puolesta. Luolakoirien taipumuskokeiden tarkoitus on selvittää koirien taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn jalostustyön suunnittelua varten. Neuvottelukunnan mukaan elävän kohde-eläimen käyttö keinoluolissa ei kuitenkaan ole välttämätöntä luolakoirien rotutyypillisten ominaisuuksien testaamisessa ja harjoittamisessa. Neuvottelukunta katsoo, että elävillä ketuilla keinoluolastossa tehtävät luolakoirien taipumuskokeet ja harjoittelu aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä ketuille, ja ne tulisi sen vuoksi kieltää kokonaan. Neuvottelukunta on kehottanut kiinnittämään huomiota kohde-eläinten hyvinvointiin jo aiemmassakin kannanotossaan vuonna 2016.  

Elävien kohde-eläinten käyttö kiellettävä luolakoirien taipumuskokeissa

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan luolakoirien taipumuskokeissa käytettävien kohde-eläinten hyvinvoinnista. Tiettyjen metsästyskoirarotujen taipumusten testaamisessa käytetään kasvatettuja kettuja, jotka päästetään keinotekoiseen luolastoon metsästyskoiran etsittäväksi. Kettu joutuu koe- tai harjoitustilanteessa kärsimään tarpeettomasti pelosta ja stressistä. Ketut voivat kärsiä myös kivusta, jos metsästyskoira pääsee varotoimenpiteistä huolimatta puremaan kettua.

Elävän kohde-eläimen käyttö keinoluolissa ei ole välttämätöntä luolakoirien rotutyypillisten ominaisuuksien testaamisessa ja harjoittamisessa. Neuvottelukunta katsoo, että elävillä ketuilla keinoluolastossa tehtävät luolakoirien taipumuskokeet ja harjoittelu aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä ketuille ja tulisi sen vuoksi kieltää kokonaan.

Kentällä tapahtuvassa luolakoirametsästyksessä on huomattavia riskejä sekä koiran että metsästettävän eläimen hyvinvoinnille. Maastossa tapahtuvissa metsästyskokeissa olisi pyrittävä minimoimaan koiran ja metsästettävän eläimen kokema kärsimys ja koiran vammautumisen riski. Neuvottelukunta on huolestunut etenkin mäyränpyynnissä esiintyvistä tilanteista, joissa koiran ahdistama mäyrä voi puolustautuessaan aiheuttaa koiralle vakavia vammoja. Koska on käytännössä mahdotonta esimerkiksi supikoiran metsästystilanteissa saada täyttä varmuutta siitä, onko luolastossa supikoira, mäyrä vai jokin muu eläin, neuvottelukunta katsoo, että vaihtoehtoisia tapoja luolapyyntiin olisi kehitettävä metsästyskoirien suojelemiseksi ja turhan kärsimyksen välttämiseksi.

Neuvottelukunta kannattaa ehdotusta, että perustetaan luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, joka perehtyisi muun muassa erilaisten metsästysmuotojen eettiseen oikeutukseen.

 

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta

Helsingissä 16.2.2023

Laura Hänninen, puheenjohtaja, puh. 050 415 1180, laura.hanninen(at)helsinki.fi

Joonas Gustafsson, varapuheenjohtaja

Tämä on seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto. Eläinten hyvinvointikeskus toimii eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja julkaisee niiden kannanotot blogissaan.

 

Lue lisää:

Kohde-eläinten hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota koirakokeissa

Suomen Kennelliiton ohjeet luolakoirien kokeiden järjestäjille