fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Neuvottelukunta: eläinlääkäri- ja lomituspalvelut turvattava maakuntauudistuksessa

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 20.2.2017

Eläinlääkäri- ja lomituspalvelut turvattava maakuntauudistuksessa

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolestunut peruseläinlääkäripalveluiden, tuotantoeläinten terveydenhuoltopalveluiden ja eläinlääkäripäivystyksen saatavuuden turvaamisesta valmistelussa olevan itsehallintouudistuksen yhteydessä. Ympäristöterveydenhuolto, josta eläinlääkintähuolto on yksi osa-alue, kytkeytyy useisiin maakunnallisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Maakuntauudistuksessa on varmistettava, että eläinlääkintäpalveluiden rahoitus on kytketty alueen elinkeinorakenteeseen ja palvelut tullaan turvaamaan maaseutualueilla niin, että eläinten hyvinvointi ei vaarannu ja palveluiden saatavuus koko maassa varmistetaan kohtuullisin kustannuksin.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta katsoo, että lomituksen järjestämisvastuun säätäminen maakunnan lakisääteiseksi tehtäväksi on hyvin tärkeää. Lomituspalveluilla on merkittävä rooli maatilalla työskentelevien yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen turvaamisessa, mutta myös eläinten hyvinvoinnin kannalta. Palvelut turvaavat muun muassa äkillisissä tapaturmissa tai sairaustilanteissa tilan toiminnan ja eläinten hyvän hoidon. Eläinten hyvinvoinnin vuoksi neuvottelukunta pitää erityisen tärkeänä, että lomituspalveluiden rahoitusta on riittävästi ja että rahoitus on kohdennettu juuri näihin palveluihin. Lomituspalvelujen saatavuus tulee turvata koko maassa ympäri vuoden.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta

 

Olli Peltoniemi, professori

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puheenjohtaja

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.