fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

EU-maat haluavat eläinten hyvinvointiin edistystä

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi päättyi eläinten kannalta tyylikkäästi, kun EU:n maatalousneuvosto hyväksyi yksimielisesti Suomen johdolla valmistellut päätelmät eläinten hyvinvoinnista. Päätelmiä oli valmisteltu huolellisesti virkamiestyönä jäsenmaille suunnatun kyselyn vastausten perusteella. Päätelmät eivät muodollisesti sido komissiota, mutta ne ovat vahva signaali siitä, millaista politiikkaa jäsenmaat haluavat komission tekevän.

Uutta lainsäädäntöä ja vanhan päivitystä

Suurin osa jäsenvaltioista katsoi, ettei EU-tason eläinten hyvinvointilainsäädäntö ole riittävän kattavaa, ja että lainsäädäntöä olisi tarpeen kehittää. Nyt esimerkiksi aikuisten nautojen, broileriemojen, lampaiden ja vuohien sekä koirien ja kissojen pitoon ja kasvatukseen ei ole yhteistä EU-lainsäädäntöä.

Nykyisen lainsäädännön päivittämistä toivottiin erityisesti elävien eläinten kuljetukseen ja teurastukseen liittyen. Etenkin pitkät eläinkuljetukset EU:sta unionin ulkopuolelle ovat aiheellisesti herättäneet huolta. Elävien eläinten kuljetuksen sijasta olisikin parempi teurastaa eläimet lähtömaassa ja kuljettaa lihaa.

Hyvinvoinnin edistämistä myös vapaaehtoisin keinoin

Yhteisen lainsäädännön kehittämisen lisäksi päätelmissä toivotaan komission tarttuvan toimeen eläinten hyvinvoinnin vapaaehtoiseksi edistämiseksi. Eläinten hyvinvoinnin laatujärjestelmät, kuten tuotepakkauksissa asti näkyvä hyvinvointimerkintäjärjestelmä, on yksi keino parantaa eläinten hyvinvointia vapaaehtoisesti.

Nykyisen lainsäädännön noudattamisen yhdenmukaistamisessa on vielä tekemistä, sillä jäsenmaat tulkitsevat yhteisiä säädöksiä osin eri tavoin. Tulkintojen yhdenmukaistamiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi maiden välillä on perustettu kaksi eläinten hyvinvoinnin viitekeskusta, ensimmäinen sikojen ja toinen siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jäsenmaat antavat neuvoston päätelmissä tukensa nykyisten ja tulevien viitekeskusten toiminnalle.

Päätelmillä tavoitellaan laajaa vaikutusta

Päätelmissä kehotetaan komissiota vaikuttamaan mahdollisuuksien puitteissa eläinten hyvinvointiin myös EU:n ulkopuolella. Jäsenmaat toivovat, että EU pitää eläinten hyvinvointia esillä kansainvälisissä kauppaneuvotteluissaan. Komissiolta odotetaan myös EU:n uuden eläinten hyvinvointistrategian laatimista.

Jäsenmaiden yksimielinen kannanotto eläinten hyvinvoinnin puolesta on hieno saavutus Suomen puheenjohtajuuskaudelta. Sen myötä voi hyvillä mielin laskeutua syyskiireistä rauhalliseen joulun viettoon.

EHK toivottaa hyvää joulua ja antoisaa uutta vuotta 2020!

 

Lue lisää neuvoston päätelmistä:

Eläinten hyvinvointi: neuvoston päätelmät

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.12.2019 Maatalousneuvosto hyväksyi päätelmät eläinten hyvinvoinnista

EU:n maatalousministerit ja eläinlääkintäpäälliköt vierailulla Suomessa

Mitä tarkoittaa Eurooppa-neuvoston päätelmät?