fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Nautojen ja sikojen hyvinvoinnissa haasteensa ulkokasvatuksessakin

Liiallinen kuumuus on iso riski eläinten hyvinvoinnille, mutta Suomen olosuhteissa myös kylmyys voi olla ongelma. Hyvinvoinnin haasteet nautojen ja sikojen ulkokasvatuksessa olivat aiheena, kun tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Erityisesti pienten poikasten hyvinvoinnista ulkona on huolehdittava, sillä ne tarvitsevat lämpöä enemmän kuin aikuiset eläimet. Pikkuvasikoiden ja -porsaiden ulkokasvatus vaatiikin paljon hoidolta ja hoitajalta. Sikojen osittaiseen ulkokasvatukseen tarvittaisiin ulko-olosuhteisiin paremmin sopeutuneita ja tähän tarkoitukseen jalostettuja sikoja. 

Osittain ulkona, osittain sisällä – Suomen oloissa realistista siankasvatusta

Sikojen kasvatus kokonaan ulkona on Suomen olosuhteissa vaikeampaa kuin osittain ulkona ja osittain sisällä, kertoi neuvottelukunnan jäsen Claudio Oliviero Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Emakoiden tuominen sisälle porsimaan lienee käytännössä olosuhteisiimme soveltuvin tapa. Sisällä vastasyntyneille porsaille on helpompi järjestää esimerkiksi lisälämpöä. Emakoiden tullessa ulkoa sisään porsimaan on huolehdittava siitä, etteivät ulko-olosuhteisiin tottuneet emakot kärsi sisällä liiasta lämmöstä.

Sikojen ulkokasvatusta eniten Iso-Britanniassa

Eniten ulkona kasvatettavia sikoja Euroopassa on Iso-Britanniassa. Noin 40 % maan sikatuotannosta tapahtuu ulkona. Muualla Euroopassa ulkokasvatus on vähäistä. Ulkokasvatus haastaa hoitajan osaamisen, sillä esimerkiksi emakoiden porsiessa ulkona on porsimisavun antaminen ja yksittäisten eläinten hyvinvoinnin tarkkailu vaikeampaa kuin sisätiloissa. Sikojen ulkona pitoon soveltuu vain läpäisevä maaperä, tautiriskit pitää ulkona hallita, siat loislääkitä sekä suojat ja ruokintapaikka järjestää. Paikkaa pitää vaihtaa aika ajoin, eli laidunkierron toteuttaminen on välttämätöntä.

Ulkokasvatuksen etuja ovat esimerkiksi sisäkasvatusta pienemmät rakennuskustannukset, kuluttajien odotusten täyttyminen eläinten ulkoilun suhteen, sikojen käyttäytymistarpeiden parempi toteutuminen, pienempi eläintiheys, parempi jalka- ja hengitysteiden terveys ja luonnonvalo. Ulkokasvatuksessa emakot porsivat Iso-Britanniassa keskimäärin 22 porsasta vuodessa, kun maan sisäsikaloissa emakoiden vuotuinen porsastuotto on 26 porsasta. Saarivaltiossa onkin tavanomaisen sianjalostuksen ohella jalostettu ulkokasvatukseen paremmin soveltuva, pienempiä pahnueita tekevä sika.

Tuottoisa ja nopeakasvuinen nauta viihtyy viileässä

Naudat sopeutuvat hyvin kylmään, etenkin koko ajan ulkona pidettävät naudat, jotka päivän lyhentyessä ja ilman pikkuhiljaa viiletessä kasvattavat itselleen kylmää kestävän karvan. Neuvottelukunnan jäsen Laura Hänninen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta kertoi, että naudat osaavat hakea ympäristöstään mieluisan mikroilmaston, mikäli siihen vain annetaan resurssit. Viileässä nauta makaa sykkyrällä. Kun ylimääräisestä lämmöstä pitää päästä eroon, nauta asettuu makuulle pitkin pituuttaan, jolloin haihduttavaa kehon pinta-alaa on enemmän. Kylmällä, aurinkoisella säällä aikuinen nauta seisoo kylki aurinkoon päin ja kerää suurella pinta-alalla auringon säteitä kehoonsa. Paljon maitoa tuottavat ja nopeakasvuiset naudat kestävät kylmää paremmin kuin vasikat ja heikosti kasvavat naudat.

Ulkokasvatus haastaa vasikoiden hoitajan ammattitaidon

Pikkuvasikan kylmänsieto ei ole aikuisen naudan veroinen. Vasikalla on ihon alla aikuista vähemmän kylmältä eristävää kudosta, eikä sen lämmöntuotto ole aikuisen naudan tasolla. Vasikka tarvitsee aikuiseen nautaan verrattuna paljon enemmän unta, ja unen aikana lämmönsäätely on heikommalla tolalla kuin valveilla ollessa. Kylmä lisää vasikoiden ripuleita ja pitkittää niiden kestoa. Viileissä olosuhteissa pikkuvasikka tarvitsee myös reilusti ternimaitoa.

Ulkona ilman laatu on yleensä sisätiloja parempi, mikä on hyväksi vasikoiden hengitysteille. Vasikoiden terveys ei kuitenkaan automaattisesti parane laittamalla ne ulos, vaan ulkokasvatus on huolellisen hoitajan työtä. Ruoka, vesi, mahdollisuus hakeutua suojaan, toisten vasikoiden seura sekä kuiva ja kylmältä eristävä makuualusta ovat välttämättömiä resursseja ulkona kasvatettaville vasikoille.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.