fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Elämänpuu-laskuri paljastaa naudan hyvinvoinnin huiput ja kipukohdat

elämänpuu-laskuri

Naudan elinikäistä hyvinvointia maidon- ja lihantuotannossa voi nyt tarkastella ja vertailla asiantuntija-arvioihin perustuvan hyvinvointilaskurin avulla. Elämänpuu-laskuri kertoo lypsylehmän ja lihanaudan hyvinvoinnista niiden elämän eri vaiheissa: vasikkana, hiehona tai sonnina, aikuisena nautana ja teuraaksi päätyessä. Laskurissa voi valita naudalle haluamansa elämänpolun ja katsoa, millaisen hyvinvointilukeman asiantuntijat antaisivat naudan elämälle.

Elämänpuu-laskuri antaa arvion eläimen hyvinvoinnista valitsemillasi reunaehdoilla

Eläimiltä ei voida suoraan kysyä mielipidettä eikä niiden hyvinvointia mitata käyttäen yhtä yksiselitteistä muuttujaa. Hyvinvoinnin huippu- ja kipukohtia voidaan kuitenkin arvioida ja arvottaa niiden elinikäisen vaikutuksen mukaan. Kasvata Naudan elämäpuu -laskurissa oma lypsylehmäsi tai lihanautasi valitsemissasi olosuhteissa ja toimenpiteissä ja katso, millaiseksi sen elinikäisen hyvinvoinnin arvio muodostuu!

Naudan elämänpuu -hyvinvointilaskuri havainnollistaa erilaisia naudan elämänpolkuja ja osoittaa, miten naudan hyvinvointi voi vaihdella eri elämänpoluilla ja elämän vaiheissa. Laskurin tavoitteena on auttaa eläinperäisten elintarvikkeiden käyttäjää hahmottamaan kuluttamiensa tuotteiden vaikutus eläimen hyvinvointiin.

Hyvinvointiarvion pohjana laaja asiantuntijapaneeli

Elämänpuu-laskuri perustuu nauta-alan asiantuntijoiden arvioihin nautojen erilaisten elämänvaiheiden ja olosuhteiden hyvinvointivaikutuksista. Hyvinvoinnin arvioinnissa on huomioitu eläimen hyvinvoinnin osa-alueet, kuten ruokinta, olosuhteet, sairastuvuusriski, kuolleisuus, sosiaalinen ympäristö, mahdollisuus toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeita, eläimen tunnetila ja muut kokemukset. Laskuri ottaa huomioon myös yleisesti Suomessa käytössä olevat nautojen pito-olosuhteet ja toimintatavat painottaen eri elämänvaiheiden merkitystä asiantuntija-arvion mukaisesti.

Elämänpuu-laskuri on osa Luonnonvarakeskuksen Animal Welfare Calculator (AWEC) -hanketta, jonka toteutuksessa on ollut mukana Eläinten hyvinvointikeskus EHK. Laskurin tekemiseen on osallistunut kymmeniä nauta-alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, eläinlääkäreitä, tuottajia ja nauta-alan opiskelijoita.

Kokeile laskuria osoitteessa naudanelamanpuu.elaintieto.fi. Jos laskurin vaiheet tai lopputulos herättävät kysymyksiä tai haluat antaa oman arviosi naudan hyvinvoinnista erilaisissa kasvatusolosuhteissa, voit tehdä sen täällä.

 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Tarja Koistinen, puh. 029 5323541

Johtava asiantuntija Satu Raussi, puh. 029 5322060

etunimi.sukunimi@luke.fi

 

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Nautojen hyvinvointi

Eläintieto.fi: tietopaketti naudan hyvinvoinnista

Hyvä toimintatapa naudan teurastuksessa -opas

Nautakarjan kasvattajat tietävät, että nupoutus sattuu

Perinnebiotoopit laitumina tuovat hyvinvointia luonnolle ja naudoille

Liian moni vasikka saa hengitystietulehduksen

Laidunnus edistää eläinten hyvinvointia ja lisää luonnon monimuotoisuutta