fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Manipuloitavien tutkimis- ja pesänrakennusmateriaalien tarjoaminen edistää emakon ja porsaiden hyvinvointia

manipuloitavat pesänrakennusmateriaalit edistävät emakon hyvinvointia; kuvassa possuja pahnoilla

Pesänrakentaminen on porsivalle emakolle tärkeä käyttäytymistarve. Pesänrakennusmateriaalin ja riittävän karsinatilan tarjoaminen emakolle edistää emakon hyvinvointia ja vähentää sen kokemaa stressiä. Se vaikuttaa myös porsaiden hyvinvointiin ja käyttäytymiseen pikkuporsasaikana, osoitti eläinlääkäri, tutkija Kirsi-Marja Swan tuoreessa väitöstutkimuksessaan.

Tutkiminen ja pesänrakentaminen tärkeitä käyttäytymistarpeita

Emakoilla on hormonaalisesti säädelty, ennen porsimista käynnistyvä tarve rakentaa porsailleen pesä. Luonnonoloissa emakko rakentaa ison, korkean pesän risuista, oksista ja muusta saatavilla olevasta materiaalista. Pehmeä pesä pitää porsaat lämpiminä ja estää niitä rusentumasta makuulle käyvän emakon alle.

Tuotanto-oloissa pesän rakentaminen on rajoitetumpaa. Emakko pyrkii rakentamaan pesän, oli siihen mahdollisuutta tai ei. Lain mukaan emakoille on tarjottava pesänrakennusmateriaalia ja kaikille sioille tonkimis- ja tutkimismateriaalia. Sikaloiden tekniikan ja lannanpoistojärjestelmien toimivuuden vuoksi sopivien pesänrakennus- ja tutkimismateriaalien löytäminen on tuottanut vaikeuksia.

Manipuloitavat materiaalit ovat sikojen mieleen

Kirsi-Marja Swan tutki väitöskirjatyössään sitä, millaiset materiaalit sopisivat sikaloihin, tyydyttäisivät sikojen tarpeet ja edistäisivät niiden hyvinvointia erityisesti porsimisen ja pikkuporsasvaiheen aikana. Taustaksi Swan selvitti emakoiden pesänrakentamiskäyttäytymiseen, stressiin ja tutkimiskäyttäytymiseen liittyviä käyttäytymismalleja sekä porsaiden hoitoon ja imetykseen liittyvä käyttäytymistä. Hän tutki myös porsimistapahtuman etenemistä sekä fysiologisia ja patologisia hyvinvoinnin mittareita, kuten porsaiden kuolinsyitä.

Swanin tutkimus osoitti, että manipuloitavien eli tutkimiseen ja tonkimiseen soveltuvien, pureskeltavien materiaalien tarjoaminen ja emakon mahdollisuus liikkua karsinassa pesänrakennuksen aikana lisäsivät emakon pesänrakennuskäyttäytymistä ja vähensivät emakon stressiä. Manipuloitavia materiaaleja olivat tutkimuksessa testatut sanomalehti, sahanpuru, olki ja sisalköysi, ja niiden käyttöä voi Swanin mukaan suositella tuotantosikaloissa rutiininomaisesti. Tutkimismateriaalit edistivät myös emakkojen ja porsaiden hyvinvointia ja lajinmukaista käyttäytymistä porsimisen ja imetyksen aikana.

***

Kirsi-Marja Swan väittelee Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta 2.6.23 aiheella Manipulable Materials from Nest Building to Lactation: Evaluation of the Effects on Sow and Piglet Behaviour and Welfare.

 

Lue lisää:

Swan, Kirsi-Marja 2023: Manipulable Materials from Nest Building to Lactation: Evaluation of the Effects on Sow and Piglet Behaviour and Welfare

Perustietoa sikojen hyvinvoinnista eläintieto.fi -sivuilla:

Hyvinvointia ei ole ilman mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta: Tuotantoeläinten olennaiset käyttäytymistarpeet

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.