fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Lohen hyvinvoinnin arviointia norjalaisittain

lohen hyvinvoinnin arviointiin tehty opas

Norjalaisten kalankasvattajien keskuudessa sai viime vuonna suurta suosiota opaskirja, jossa ohjeistetaan kasvatetun lohen hyvinvoinnin arviointiin. Kirjasta otettu 500 kappaleen norjankielinen painos loppui hetkessä, mutta kirja on vapaasti ladattavissa sähköisenä versiona (Velferdsindikatorer for oppdrettslaks), myös englanniksi (Welfare Indicators for farmed Atlantic salmon). Lohikalojen hyvinvoinnin arviointimahdollisuuksia kartoittavan FISHWELL-hankkeen tuotoksena on ensi vuonna luvassa myös opaskirja kirjolohen hyvinvointi-indikaattoreihin ja hyvinvoinnin arviointiin erilaisilla kasvatustavoilla.

Kolmiosaisessa oppaassa kerrotaan, mitä eläinten hyvinvointi on, ja mitä lohi tarvitsee voidakseen hyvin. Hyvinvoinnin arvioinnin menetelmiä taustoitetaan ja mittareina esitellään eläin- ja ympäristöperäisiä hyvinvoinnin indikaattoreita. Eläinperäisiä, suoraan lohesta itsestään mitattavia asioita ovat esimerkiksi sairaudet ja vammat sekä käyttäytyminen. Epäsuorilla, ympäristöperäisillä indikaattoreilla taas voidaan arvioida esimerkiksi veden laatua, jolla on huomattavia vaikutuksia lohen hyvinvoinnille.

Kalankasvattajan käsikirja

Ensimmäisen osan tietopankissa kerrataan, mitä kalojen hyvinvoinnista tiedetään tällä hetkellä. Toisessa osassa esitellään erilaisia lohenkasvatusjärjestelmiä. Kolmannessa osassa annetaan neuvoja lohen hyvinvoinnin seurantaan kasvatuksenaikaisessa käsittelyssä, rutiinitoimenpiteissä, kuljetuksissa, tainnutuksessa ja teurastuksessa.

Kalan kasvatusmääristä ja -tiheyksistä puhutaan yleensä kiloina, ei yksilöinä (kuten muiden tuotantoeläinten kyseessä ollessa). Tässä oppaassa käytetään molempia. Ilahduttava esimerkki on kansikuvan teksti, jossa todetaan kalojen olevan yksilöitä, parvessakin: “Even in a school [of fish], there are individuals.”

Opas ei ole hyvinvointistandardi, vaan kalankasvatuslaitoksille suunnattu käsikirja lohen hyvinvoinnin arviointiin. Se kokoaa yhteen tällä haavaa tunnetut työkalut, joita kalankasvattajat voivat käyttää laitosarjessa apuna seuratessaan ja arvioidessaan lohien hyvinvointia.

Hyvinvointi on kalan oma kokemus olotilastaan

Oppaassa puhutaan kalayksilöiden kokemasta elämänlaadusta. Lähtökohdaksi annettu määritelmä kalan hyvinvoinnille ei poikkea olennaisesti muiden eläinryhmien (tuotantoeläimet, seura- ja harrastuseläimet, koe-eläimet) hyvinvoinnin määritelmistä. Kalan hyvinvointi on kalan kokemus sen omasta fyysisestä ja psyykkisestä olotilastaan.

***

Asiaa lohikalojen hyvinvoinnista on pian luvassa lisää: julkaisemme täällä eläintietosivustolla joulukuun aikana tietopaketin kirjolohen kasvatuksesta, tarpeista ja hyvinvoinnin edellytyksistä tuotanto-oloissa. Tiedon kirjolohisivuston julkaisusta saat nopeimmin seuraamalla meitä somessa (Facebook, Twitter, Instagram).

 

Lue lisää kalojen hyvinvoinnista:

Kalan kipu on ilmeetöntä, mutta ilmeistä

Kalan kipu on todellista

Nopea lopetus säästää kalan tarpeettomalta kivulta

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.