fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Miten päästä eroon hyvinvointia haittaavasta koiran- ja kissanjalostuksesta? Keinot Euroopassa vaihtelevat

lemmikkieläinten jalostus puhuttaa neuvottelukuntia; kuvassa kissanpentuja

Lemmikkieläinten jalostuksen hyvinvointihaitat puhuttivat, kun eurooppalaiset eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat kokoontuivat toukokuussa Edinburghissa. Keinoja haittojen hallitsemiseen on jo olemassa, mutta kaikkia niitä ei vielä täysimääräisesti hyödynnetä. Ilahduttavaa edistystä tapahtuu kuitenkin jo useassa maassa, kokouksessa todettiin.

Designkoirat ja pennutus tapetilla Britanniassa

Koiranpentuja tuotetaan yleensä pienimuotoisesti kotiolosuhteissa sekä laajemmin kenneleissä. Näiden lisäksi ovat Iso-Britanniassa yleistyneet ja menestyneet erityisesti koirien lisääntymiseen keskittyneet klinikat, joissa teetetään niin sanottuja design- tai statuskoiria. Asia käy ilmi koiranjalostusta selvittäneestä raportista, jonka Iso-Britannian hallituksen eläinten hyvinvointikomitea Animal Welfare Committee julkaisee pian.

Kolme tai useampia pentueita vuodessa teettävä koirankasvattaja tarvitsee viranomaisen myöntämän lisenssin Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos sen perimän, rakenteen, käyttäytymisen tai terveydentilan perusteella voidaan olettaa, että lisääntymisellä voi olla haitallisia vaikutuksia sen omaan tai jälkeläisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Jalostuksen sääntely tehotonta, lisäännyttamispalvelut rehottavat

Äärimmäiset ulkoasun omaavia koiria jalostetaan edelleen, vaikka ulkoasu tuottaa niille huomattavaa hyvinvointihaittaa. Monissa tapauksissa tällainen jalostaminen on vastoin eläinten hyvinvointisäädöksiä. Tietyt ulkoasun ja perimän haitat voivat tehdä koirien luonnollisen lisääntymisen mahdottomaksi, ja tällöin pentuja havittelevat joutuvat turvautumaan eläinlääketieteen apuun.

Menetelmillä ja tekniikoilla, joita haluttujen koirien lisäämiseksi käytetään, voi olla erittäinkin merkittäviä haittoja koirien hyvinvoinnille. Lisäännyttämiseen liittyviä suoria ja epäsuoria hyvinvointihaittoja voivat aiheuttaa esimerkiksi siemennesteen kerääminen uroskoirilta, solunäytteenotto emättimestä narttukoiralta, verinäytteenotto, keinosiemennys, ultraäänitutkimus, synnytykseen liittyvät muut toimenpiteet sekä narttukoiran keisarinleikkaus.

Iso-Britanniassa ei ole selkeitä sääntöjä siitä, kuka ja millaisia koirien lisääntymiseen liittyviä palveluja saa tarjota. Myöskään palveluja tarjoavien henkilöiden osaamiseen, koulutukseen ja pätevyyteen ei ole vaatimuksia.  Jalostuskoiran hyvinvointia heikentää myös koiran kierrättäminen useissa eri paikoissa.

Avointa tietoa koirien jalostuksen tavoista ja laajuudesta Iso-Britanniassa puuttuu, mutta on selvää, että jalostuksen tämänhetkinen sääntely on riittämätöntä ja tehotonta. Britanniassa suuri määrä pentuja tuotetaan ilman kaupallista koiranpentujen kasvattajan lupaa.

Lemmikkirotujen hypertyypeistä halutaan eroon Belgiassa

Belgian Flanderissa on käynnissä koiranjalostuksen muutoshanke ’Jalostetaan terveitä lemmikkejä’. Terveiden lemmikkien jalostusta varten tarvitaan keskustietokanta, josta voi valita – koirien hyvinvointi ja perimän monimuotoisuus huomioiden – tulevalle pentueelle testitulosten perusteella sopivimmat vanhemmat.

Liioitelluista ulkoisista piirteistä, ns. hypertyypeistä koirilla ja kissoilla halutaan eroon. Hypertyyppisiiin rotuihin kuuluu esimerkiksi kissarotu Scottish Fold. Näillä taittokorvaisilla kissoilla on geenimutaatio, joka aiheuttaa luun ja ruston kehityshäiriötä eli osteokondrodysplasiaa. Häiriö aiheuttaa todennäköisesti kissalle nivelrikkoa, kroonista kipua ja liikkumisvaikeuksia. Lemmikkien hyvinvointiin liittyviä ongelmia on vähennettävä ja siitokseen käytettävät eläimet on valittava vastuullisesti eläinten hyvinvoinnin ja perinnöllisen muuntelun näkökulmasta, todetaan Belgian Flanderissa ja Brysselissä. Avuksi tarvitaan myös erillinen lainsäädäntö.

Katso animaatio ’Anonyymit hypertyypit’ YouTubessa:

Jalostuskiellosta seuraa sterilisaatio Belgian Valloniassa

Valloniassa hyväksyttiin tänä vuonna haitallisia hypertyyppejä koskeva asetus. Näitä hypertyyppejä ovat osteosarkooma eli luusyöpä, syringomyelia eli selkäytimen ontelotauti, histiosyyttinen sarkooma, brakykefaalinen hengitystieoireyhtymä BOAS, kasvuaikainen luutumisen häiriö, mahalaukun laajentuma ja kiertymä, polvilumpion sijoiltaanmeno, dysplasia eli luuston ja nivelten kasvuhäiriö, nivelrikko, sydänlihasrappeuma, henkitorvenlaskeuma ja merle-tekijän aiheuttama silmän kehityshäiriö.

Asetuksen mukaan haitallisia piirteitä omaavia eläimiä ei saa mainostaa. Useille riskiroduille on tehtävä ennen lisäännyttämistä hypertyyppien seulonta riippumattoman eläinlääkärin toimesta. Jos eläinyksilön jalostaminen todetaan kielletyksi, eläin on steriloitava.

Ruotsi ei hyödynnä vahvaa lainsäädäntöään

Ruotsissa eläinten jalostus on lain nojalla kielletty, jos siitä voi aiheutua kärsimystä eläimelle tai sen jälkeläisille. Kaksi kertaa keisarinleikattua narttukissaa tai -koiraa ei saa enää pennuttaa. Jos ensimmäisessä keisarinleikkauksessa nartun anatomia havaitaan sellaiseksi, ettei normaali synnytys onnistu, eläintä ei enää saa lisäännyttää.

Käytännössä lemmikkieläinjalostuksen sääntelyä ei Ruotsissa rutiininomaisesti valvota. Praktikkoeläinlääkäri voisi esimerkiksi ilmoittaa valvontaeläinlääkärille, jos hän epäilee, että laitonta koirien lisäännyttämistä edes suunnitellaan. Käytännössä eläinlääkärit tekevät Ruotsissa alle 3 % eläinsuojeluilmoituksista. Lainsäädäntö siis mahdollistaisi tehokkaan puuttumisen myös lemmikkien hyvinvointia haittaavaan jalostukseen, mutta sitä ei hyödynnetä riittävän tehokkaasti.

Viranomaiseläinlääkäreiden tekemät päätökset hyvinvointia haittaavasta eläinjalostuksesta ovat pääosin pitäneet oikeudessa. Oikeuteen asti tapauksia kuitenkin päätyy vain harvoin.

Itävallassa sekarotuiset lemmikit yleisiä, kasvattajan dokumentoitava lemmikkieläinten jalostuksen toimet

Itävallassa eläinsuojelulaki kieltää sellaisen lemmikkieläinten jalostuksen, joka tuottaa eläimille hyvinvointihaittaa. Koirat ja siitokseen käytettävät kissat on lain mukaan tunnistusmerkittävä ja rekisteröitävä kansalliseen tietokantaan. Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa kaikesta jalostustoiminnasta lääninviranomaisille. Hyvinvointia haittaavan lisääntymisen välttämiseksi on olemassa ohjeet.

Ongelmiakin lainsäädännön toimeenpanossa toki on. Eläimille hyvinvointihaittaa aiheuttavien piirteiden rajat ovat epäselvät – mistä jalostuksen aiheuttama kärsimys alkaa? Itävallassa rotuun perustuva määrittely ei toimi, sillä vain pieni osa koirista ja kissoista on puhdasrotuisia. Suuri osa Itävallan koirista ja kissoista tulee maan ulkopuolelta.

Haitallisen eläinjalostuksen kiellon täytäntöönpanon parantamiseksi on perustettu tieteellinen asiantuntijapaneeli, jossa on eläinlääketieteen ja eläinetiikan asiantuntemusta. Paneeli määrittelee haitallisen jalostuksen piirteet ja antaa ohjeita äärijalostuksen välttämiseksi. Lemmikkieläinrotujen jalostusohjelmat tutkitaan ja arvioidaan. Kasvattajilta edellytetään vastuullisuutta ja osaamista perinnöllisten riskien tunnistamiseksi ja välttämiseksi, ja kasvattajien on dokumentoitava tekemänsä jalostustoimenpiteet. Eläinten esittelyä ja markkinoille saattamista varten on tiukemmat ohjeet, ja hyvinvointia haittaavien piirteiden oireiden luetteloa on laajennettu.

Norja arvioi kahden koirarodun hyväksyttävyyttä oikeudessa

Norjan eläinten hyvinvointilain mukaan vain sellaisia eläimiä saa lisätä, joilla on hyvä henkinen ja fyysinen toimintakyky ja terveys. Norjalaisen eläinsuojelujärjestö NSPA:n mukaan tiettyjen puhdasrotuisten koirien jalostus rikkoo Norjan eläinten hyvinvointilakia. Järjestö nosti vuonna 2020 kanteen Norjan kennelliittoa, Cavalier King Charles Spanielin ja Englanninbulldoggin kasvattajakerhoja sekä kuutta kasvattajaa vastaan. Järjestön mukaan oikeudenkäynti oli ainoa tapa testata kattavasti eläinten hyvinvointilain toimivuutta.

Englanninbulldoggeilla tiedetään olevan erilaisia vakavia terveysongelmia, joista oikeudessa keskityttiin brakykefaalisen oireyhymän (BOAS) aiheuttamiin hengitystieongelmiin ja lisääntymisongelmiin. Cavalier King Charlesin spanielin kohdalla keskityttiin keskushermoston häiriöihin (Chiari-tyyppinen epämuodostuma ja syringomyelia eli selkäytimen ontelotauti) ja sydänongelmiin (myksomatoottinen läppärappeuma).

Puhdasrotuisen Cavalier King Charlesin spanielin jalostus Norjassa kiellettiin kokonaan

Oikeudessa pohdittiin, onko eläinten hyvinvointilaki sovellettavissa rotutasolle, esiintyykö hyvinvointihaittaa roduissa riittävän monella koiralla, ja jatkuvatko vakavat perinnölliset sairaudet nykyisessä jalostusjärjestelmässä puhdasrotuisia koiria käyttämällä. Punninnassa olivat eläinten toimivuus ja terveys, luonnollinen käyttäytyminen ja eläinetiikka. Vuonna 2022 alempi oikeusaste totesi, että molempien koirarotujen puhdasjalostus oli vastoin Norjan eläinten hyvinvointilakia.

Norjan kennelliitto otti oikeusprosessin aikana englanninbulldoggin jalostuksessa käyttöön tiukemmat säännöt BOAS-oireiden suhteen. BOAS-oiretestissä koira voi saada arvosanan 0–3, jossa 3 tarkoittaa vakavia hengitysvaikeuksia. BOAS-arvion 2 saanutta koiraa voitaisiin parittaa vain arvion 0 tai 1 saaneen koiran kanssa. Hovioikeus totesi vuonna 2022, että englanninbulldoggien jalostus voi jatkua, jos noudatetaan Norjan kennelliiton uusia sääntöjä, mutta Cavalier King Charlesin spanielin kohdalla alemman oikeusasteen kielto piti.

Vuonna 2023 Norjan kennelliitto tiukensi vielä englanninbulldoggin jalostussääntöä niin, että vain BOAS-arvion 0 tai 1 saaneita koiria voitaisiin lisäännyttää. Korkeimman oikeuden käsittelyssä vuonna 2023 hyväksyttiin englanninbulldoggin puhdasrotujalostus uusilla tiukemmilla säännöillä, mutta edelleen Cavalier King Charlesin spanielin puhdasrotujalostuksen todettiin olevan vastoin lakia.

Oikeustapaus sai paljon mediahuomiota, ja sillä odotetaan olevan seurauksia muidenkin puhdasrotuisten lemmikkieläinten jalostukseen. Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti vuonna 2023, että puhdasrotuisten Scottish Fold -kissojen lisääminen on vastoin eläinten hyvinvointilakia. Säädös koiranjalostuksesta on Norjassa parhaillaan työn alla.

***

Euroopan eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien (European Forum for Animal Welfare Councils EuroFAWC) vuosittainen kokous pidettiin Iso-Britannian Edinburghissa 15.-16.5.2024. Agendalla oli lemmikkieläinten jalostuksen hyvinvointihaittojen kitkentä ja jäsenmaiden eläinten hyvinvointikuulumiset.

 

Lue lisää:

Eläinten arvoa puitiin yhteiseurooppalaisessa tapaamisessa

Eurooppalaiset eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat kokoontuivat Säätytalolla

Eläimet ja sirkus: Kuuluvatko ne yhteen?

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.