fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen siirto kunnalta yksityiselle voi heikentää lemmikkien hyvinvointia

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on ottanut kantaa lemmikkieläinpäivystyksen yksityistämiseen. Kannanotto on julkaisuvapaa heti.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan hallituksen kaavailusta  yksityistää lemmikkieläinpäivystys. Neuvottelukunta katsoo, että kuntien vastuulle kuuluvan pieneläinpäivystyksen siirtäminen yksityisille ammatinharjoittajille todennäköisesti vähentäisi päivystyspaikkoja erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja siten pidentäisi eläimen hoitoonpääsyaikaa. Yksityistäminen voisi lisätä myös tahallisen lemmikkieläinten hyvinvoinnin laiminlyönnin riskiä sekä aiheuttaa alueellista ja taloudellista eriarvoisuutta. Maa- ja metsätalousministeriön selvitys eläinlääkäripalveluiden kustannustehokkaasta saatavuudesta ja kattavuudesta valmistuu ensi syksynä.

Lemmikkieläinpäivystyksen yksityistäminen tarkoittaisi erityisesti harvaan asutuilla alueilla että päivystys siirtyy kauas käyttäjistä, sillä tiheän päivystysverkon ylläpitäminen ei ole yksityisille toimijoille kannattavaa. Näin ollen päivystyspalvelun tarjoajien määrä oletettavasti vähenee. Jo nykytilanteessa osissa Suomea lemmikkieläimen kuljettaminen päivystykseen vie kohtuuttomasti aikaa, on kallista ja käytännössä mahdotonta. Pieniä, rahallisesti vähäarvoisia eläimiä ei välttämättä viedä hoitoon ollenkaan ja ne voidaan jopa lopettaa omatoimisesti kyseenalaisin menetelmin. Harvenevan palveluverkon asiakashinnat voivat myös nousta niin korkeiksi, ettei kaikilla eläinten omistajilla ole varaa viedä lemmikkiään päivystykseen saamaan ensiapua. Tämä vaikuttaa suoraan eläinten hyvinvointiin.

Eläinsuojelu heikkenee, alueellinen eriarvoisuus lisääntyy

Neuvottelukunta näkee uudistuksen uhkakuvana eläinsuojelun heikentymisen ja alueellisen eriarvoistumisen. Eläinlääkärinvirkoja voi jäädä yksityistämisen takia täyttämättä, jos virkaeläinlääkärin työstä maksettava korvaus ei ole kohtuullinen. Tämä voi vaikeuttaa myös tuotantoeläinten hoitoa. Jos taas alueella on tuotantoeläimiä hoitava, päivystävä eläinlääkäri, lemmikin kuljettaminen muualle ensiapua saamaan ei ole järkevää.

Osissa Suomea, kuten pääkaupunkiseudulla, ei ole lemmikkieläimille tarkoitettua virkaeläinlääkäripäivystystä eikä päivystävää eläinsuojeluvalvontaa virka-ajan ulkopuolella. Kunnat ostavat tarvittavat päivystyspalvelut yliopistollisesta eläinsairaalasta tai yksityisiltä eläinlääkäreiltä. Eläinsuojeluviranomaisista vain poliisi toimii päivystysluonteisesti iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä. Neuvottelukunta katsoo, että päivystävän eläinlääkärin on pystyttävä vastaamaan työssään myös eläinsuojelun asettamiin vaatimuksiin. Neuvottelukunta toivoo, että uudessa lainsäädännössä turvataan päivystävän eläinsuojelueläinlääkärin asema lemmikkieläinten hyvinvoinnin takaamiseksi.

 

Helsingissä 27.6.2016

Puheenjohtaja Mika Leppinen

Varapuheenjohtaja Laura Hänninen

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.