fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Lemmikille hoitoa, mutta millä rahalla ja hinnalla?

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on talven kokouksissaan keskustellut eläinlääkäripalveluiden saatavuudesta ja hinnoista sekä rescue-eläinten tuonnista ja siihen liittyvästä tartuntatautiriskistä. Myös luonnonvaraisten eläinten ottaminen lemmikiksi on puhuttanut neuvottelukuntaa. Aiheista on luvassa kannanotot kevään aikana.

Eläinlääkäripalveluiden hintavertailu on vaikeaa

Eläinlääkäriasemat ovat viime vuosina ketjuuntuneet vauhdilla, ja ketjuuntumisen on epäilty nostaneen hintoja. Kuluttajaliiton selvityksen mukaan hintojen nousu on ketjuuntumisesta huolimatta ollut varsin maltillista. Nousu johtuu etupäässä klinikoiden varustetason noususta ja kasvaneesta palvelutarjonnasta. Klinikoilla on yhä useammin käytössään laitteita, joiden hankinta ja ylläpito aiheuttavat kustannuksia, ja erilaisia palveluita ja eläimille tehtäviä toimenpiteitä on tarjolla aiempaa laajemmin, mikä näkyy palveluiden hinnoissa.

Neuvottelukunta pohti mahdollisuuksia selkeyttää eläinlääkäripalveluiden hinnoittelua kuultuaan asiantuntijoita Suomen Eläinlääkäriliitosta, Kuluttajaliitosta ja SEY Suomen eläinsuojelusta. Kuluttajien kokemuksen mukaan eläinlääkäriasemat eivät aina anna asiakkaalle riittävästi tietoa toimenpiteistä ja niiden hinnoista, ja eläinlääkärikäynnin lopullinen hintalappu voi siksi yllättää. Väärinymmärrysten välttämiseksi selkeä, läpinäkyvä hinnoittelu on tärkeää, jotta asiakas voi valita lemmikkinsä hoidon realistisesti sen perusteella, mihin hänellä on varaa. Kuluttajille olisi oltava tarjolla selkeästi hinnoiteltu, kohtuuhintainen ja saavutettavissa oleva hoito.

Eläinsuojeluongelmia luvassa, jos kohtuuhintaista hoitoa ei ole saatavilla

Keskustelussa esitettiin, ettei kunnaneläinlääkärijärjestelmää tulisi maakuntauudistuksessa lopettaa, ja että tarjolla tulisi jatkossakin olla perustoimenpiteet tarjoavia edullisia klinikoita, joilla voi asiakas voi hoidattaa eläimensä kohtuullisilla kustannuksilla. Jos kohtuuhintaista palvelua ei ole saatavilla, on vaarana, että hoitoa tarvitsevien eläinten hyvinvointi heikkenee ja aiheuttaa suoranaisia eläinsuojeluongelmia. Neuvottelukunta päätti ottaa kantaa kunnallisten eläinlääkäripalveluiden säilyttämisen puolesta.

Keskustelussa tuotiin esiin myös lemmikinomistajan ensisijainen vastuu eläimestä sekä siihen liittyvän taloudellisen varautumisen vaatimus. Neuvottelukunta piti hyvänä ajatusta, että eläinlääkäriasemat luokiteltaisiin palveluiden kattavuuden perusteella niin, että kuluttajan olisi helppo todeta, minkä tyyppistä hoitoa miltäkin asemalta saa ja mitä se tulee maksamaan. Tällä autettaisiin kuluttajia löytämään omalle lemmikille ja kukkarolle sopiva palvelu ja vältyttäisiin maksuvaikeuksilta ja eläinsuojeluongelmilta.

Tietoisuutta rescue-tuontien riskeistä halutaan lisätä

Neuvottelukunta on keskustellut talven kokouksissaan myös tarpeesta lisätä rescuekoiran ottajien tietoisuutta tarttuvien eläintautien ehkäisystä. Neuvottelukunnan kannanotto aiheesta julkaistaan kevään kuluessa.

Ei luonnonvaraisia eläimiä lemmikeiksi

Maa- ja metsätalousministeriö toivoi neuvottelukunnan ottavan kantaa ulkomailta tuotavien luonnonvaraisten eläinten ottamisesta lemmikiksi. Eläinsuojelulain uudistuksen ohjausryhmä oli talven aikana pohtinut, voisiko ulkomailta luonnosta otettujen eläinten tuonnin ja pitämisen kieltää. Suomen luonnosta ei saa ottaa lemmikiksi nisäkkäitä eikä lintuja, mutta säädös ei koske rauhoittamattomia kaloja ja matelijoita eikä ulkomailta tuotuja eläimiä. Neuvottelukunta päätti ottaa kantaa luonnonvaraisten eläinten lemmikiksi ottamista vastaan riippumatta siitä, mitä lajia eläin edustaa ja onko se otettu luonnosta Suomesta vai ulkomailta.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.